111

Проведення профілактичної роботи – один із чинників збереження здоров’я майбутнього трудового потенціалу країни

Версія для друкуВерсія для друку

Проведення профілактичної роботи – один із чинників збереження здоров’я майбутнього трудового потенціалу країни

Відповідно до ст. 3 Конституції України життя та здоров'я людини є найвищими соціальними цінностями. Безпека людини є неодмінною умовою сталого розвитку суспільства.
Щороку у Всесвітній день охорони праці, 28 квітня згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 у нашій державі відзначають День охорони праці.

Цього року девіз Всесвітнього дня охорони праці: “Захищене і здорове покоління” збігається із завданням і метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею, який відзначається 12 червня.
У 2017 році Уряд України у Національній доповіді “Цілі сталого розвитку: Україна” визначив показники для досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів та суспільної думки щодо майбутнього країни. Одна із цілей – “Гідна праця та економічне зростання” – спрямована на забезпечення гідних і безпечних умов праці для всіх працівників.
Проект плану заходів із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2018 році за тематикою, встановленою Міжнародною організацією праці, відповідають статутним напрямам діяльності Фонду соціального страхування України, визначених ст. 9 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 №1105-ХІV в редакції Закону України від 28.12.2014 № 77-VІІІ (далі – Закон України № 1105).
Основними завданнями Фонду та його робочих органів є:
1) реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, медичного страхування;
2) надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг відповідно до Закону України № 1105;
3) профілактика нещасних випадків;
6) здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, у тому числі на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності;
7) здійснення контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду;
8) аналіз та прогнозування надходження коштів від сплати єдиного внеску.
Фонд та його робочі органи відповідно до покладених на них завдань:
1) здійснюють управління та оперативне розпорядження фінансовими ресурсами Фонду в межах бюджету Фонду, затвердженого Кабінетом Міністрів України, управління майном;
2) проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, страхових виплат;
3) здійснюють заходи з профілактики страхових випадків;
4) забезпечують функціонування інформаційно-аналітичних систем;
5) здійснюють обмін інформацією з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, реалізації державної податкової політики та з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Пенсійним фондом України для виконання Фондом покладених на нього функцій і завдань, визначених законодавством України;
6) здійснюють контроль за використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи;
7) беруть участь у проведенні наукових досліджень із питань соціального страхування населення, вивчають міжнародний досвід з метою запровадження інноваційних форм соціального страхування, виступають замовником наукових робіт, досліджень і методичного забезпечення;
8) беруть участь у здійсненні міжнародного співробітництва для розв’язання проблем та обміну досвідом у сфері соціального страхування;
9) здійснюють інші функції, передбачені статутом Фонду.
На виконання статутних функцій та обов’язків Фонду Кременчуцьким відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області (далі – відділення) при плануванні заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці, враховано завдання, визначені у Національній доповіді. 
Працююча молодь не завжди в достатньому обсязі володіє чинним законодавством України в сфері захисту прав людини з охорони праці. Тому відділенням проводиться серед молоді та роботодавців широка інформаційно- консультативна та навчальна робота щодо підвищення правових знань громадян. 
Запланованими відділенням заходами передбачається охоплення навчаннями школярів та студентів з метою формування розуміння важливості володіння знаннями у сфері охорони праці, фундаментації поваги як до власного життя, так і до життя інших людей.
Протягом 2017 року виробничий травматизм на підприємствах, в установах та організаціях міста Кременчук склав 40 нещасних випадків на виробництві та 7 випадків по Кременчуцькому району, із них по місту – 23 та по району – 4, визнані як такі, що пов’язані з виробництвом. Порівняно з 2016 роком кількість випадків по місту та району разом зменшилась на 9 випадків.

 

Наверх ↑