Щодо дотримання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та подання звітності до відділень Фонду соціальної захищеності інвалідів.

Версія для друкуВерсія для друку

Щодо дотримання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та подання звітності до відділень Фонду соціальної захищеності інвалідів

Статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875 (далі — Закон № 875) для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, що використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

    Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до нормативу.      Крім цього, підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно здійснюють працевлаштування осіб з інвалідністю у рахунок нормативів робочих місць.

    Частиною 7 статті 19 ЗУ № 875, пунктом 2 Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007р. № 70 "Деякі питання реалізації норм Законів України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" та "Про зайнятість населення" визначено, що роботодавці реєструються у відділеннях Фонду за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців. Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) відділенню Фонду відповідну заяву за формою, що затверджується Мінсоцполітики. Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, подають (надсилають) також копію довідки про включення їх до реєстру неприбуткових установ, виданої органом державної податкової служби (далі - довідка).

    Новостворені роботодавці та підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, що використовують найману працю, в яких кількість працюючих, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до восьми і більше осіб, реєструються у відділенні Фонду до 1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працюючих.

    Роботодавець, у якого змінилося найменування чи місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові чи місце реєстрації проживання фізичної особи-підприємця, подає заяву і копію довідки протягом десяти робочих днів після державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи чи зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця.

    Датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважається дата подання ним документів, а у разі надсилання їх поштою - дата на поштовому штемпелі.

    Реєстрація роботодавців проводиться безоплатно.

    Відділення Фонду надсилає роботодавцю протягом 10 робочих днів після реєстрації рекомендованим листом повідомлення про його реєстрацію за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

    Прошу звернути увагу роботодавців на своєчасне подання Звіту до відділень Фонду.

    Відповідно до п. 2 Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007р. № 70, Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів складають роботодавці і подають (надсилають рекомендованим листом) щороку до 1 березня відділенням Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням за формою, встановленою Мінпраці.

    Датою надходження звіту про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю вважається дата подання роботодавцем звіту до відділення Фонду, а у разі надсилання його поштою - дата на поштовому штемпелі. 

    Порядок розрахунку середньооблікової чисельності працівників, необхідної для визначення кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів визначається згідно з нормативом, визначений пунктом 2 Інструкції «Про затвердження інструкції зі статистики кількості працівників» від 28 вересня 2005 року № 286, затвердженої Державним комітетом статистики України.

    В розрахунку цього показника враховуються тільки штатні працівники. Цей порядок середньооблікової чисельності застосовується й при розрахунку кількості працюючих інвалідів у рахунок виконання нормативу. Тобто, якщо для виконання нормативу підприємство повинне працевлаштувати одного інваліда, то воно може взяти на роботу одного інваліда на основне місце роботи на 12 календарних місяців (можна й на умові неповного робочого часу) або двох інвалідів, один із яких буде працювати на підприємстві - 2 місяці, а інший - 10 місяців. У даному випадку норматив буде вважатися виконаним, оскільки середньооблікова кількість інвалідів за рік становитиме «1».

    При розрахунку кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів у відсотковому відношенні від середньооблікової чисельності працівників отриманий результат округляється до цілого числа. Наприклад, якщо на підприємстві середньооблікова чисельність працівників становить 62 чоловіки, норматив дорівнює 2 (62 х 0,04 = 2,48, після округлення отримуємо 2).

За невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів передбачено відповідальність за ч. 2 ст. 188-1 КУпАП - накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Головний державний інспектор

Управління Держпраці у Полтавській області                 Наталія Ляшенко

 

Наверх ↑