Щодо легалізації праці

Версія для друкуВерсія для друку

Щодо легалізації праці

На виконання доручення Прем'єр-міністра України О. Гончарука щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами інспектори праці здійснювали відвідування суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщення та організації харчування та проводили інформаційно-роз'яснювальну роботу про недопустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин. 

Відповідно до ч. 3 ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

 Працівник, який працює без належного оформлення трудових відносин та отримує заробітну плату «в конверті» втрачає право на:

-          захист трудових прав, встановлених державою,

-          нормальну тривалість робочого часу не більше 40 годин на тиждень,

-          тривалість щотижневого безперервного відпочинку не менш як сорок дві години,

-          щорічну та додаткові відпустки,

-          оплату праці, в розмірі, не меншому за встановлений законом мінімальний розмір,

-          отримання допомоги при травмуванні у разі нещасного випадку на виробництві,

-          оплати допомоги у разі тимчасової непрацездатності,

-          отримання допомоги по безробіттю у разі звільнення,

-          отримання гідної пенсії.

Для укладення трудового договору майбутній працівник повинен звернутися до роботодавця з відповідною заявою. Після цього керівник видає наказ про прийом працівника на роботу, подає повідомлення до органів ДФС про прийняття працівника на роботу, роз'яснює працівникові його права і обов'язки та інформує під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору, ознайомлює працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, визначає працівникові робоче місце, забезпечує його необхідними для роботи засобами, інструктує з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони і лише після цього допускає працівника до роботи.

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Встановлення випробування без згоди працівника не допускається. 

Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

«Стажування» працівника на роботі без оформлення трудових відносин є порушенням вимог законодавства про працю.

За порушення вимог законодавства про працю посадові особи підприємств, установ, організацій та фізичні особи-підприємці можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності, а в окремих випадках і до кримінальної відповідальності. 

Крім цього, юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, на сьогодні – 141690 грн.   

      Головний державний інспектор

      Управління Держпраці у 

      Полтавській області                                                Наталія Ляшенко 

Наверх ↑