Щодо виконання роботи, не обумовленої трудовим договором

Версія для друкуВерсія для друку

Щодо виконання роботи, не обумовленої трудовим договором

Визначення поняття суміщення професій (посад) міститься у ст. 105 Кодексу законів про працю . Працівникам, які виконують на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.

Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі. Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити питання доплат із профспілковим органом, який представляє інтереси більшості працівників, а якщо його немає — з іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом (ч. 2 ст. 97 КЗпП).

Суміщати посаду можуть один або кілька працівників.

Важливо відрізняти суміщення посад від роботи за сумісництвом, оскільки трудові відносини у цих випадках регулюються різними нормами права, по-різному оплачуються і оформляються.

Сумісництво передбачає виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві. З працівником, який працює за сумісництвом, укладається окремий трудовий договір, заробітна плата виплачується працівнику за фактично виконану роботу. На відміну від сумісництва, суміщення посад або професій здійснюється за одним трудовим договором, завжди на одному підприємстві та в межах встановленої тривалості робочого дня.

Основною умовою встановлення доплати за суміщення професій (посад) є наявність на підприємстві вакантної професії (посади), за якою буде виконуватися робота.

Під виконанням обов″язків тимчасово відсутнього працівника слід розуміти заміну працівника, відсутнього у зв″язку із тимчасовою непрацездатністю, відрядженням, відпусткою, виконанням громадських обов″язків тощо, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце (посада). За вакантною посадою, яка є в штатному розписі, але не заповнена, доплата за виконання обов″язків тимчасово відсутнього працівника не встановлюється.

Також слід ураховувати, що доручати виконання обов″язків за іншою посадою (професією) можна працівникові, в якого є відповідна освіта, кваліфікація, професійні навики.

Виконання додаткової роботи в порядку суміщення професій (посад) та виконання обов″язків тимчасово відсутнього працівника покладається на працівника наказом (розпорядженням) по підприємству, в якому зазначається назва професії, яку працівник буде суміщати (виконувати), та розмір установленої доплати з урахуванням положень колективного договору. Роботодавець повинен звернути увагу на те, що суміщення професій (посад) та виконання обов″язків тимчасово відсутнього працівника можливо тільки за згоди працівника. Угода про суміщення посад укладається на певний термін або без зазначення такого. Працівника, який суміщатиме посади, потрібно ознайомити з наказом під розписку. Скасування суміщення посад також оформляється наказом.

Статтею 31 КЗпП визначено, що власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Отже, за виконану роботу, працівникові наприкінці розрахункового періоду має бути нараховано належну йому згідно з умовами трудового договору заробітну плату: оклад (тарифну ставку) та доплати.

Головний державний інспектор

управління Держпраці у Полтавській області               

Наталія Ляшенко

 

Наверх ↑