Щодо виплати заробітної плати за час щорічної відпустки та розрахунку середнього заробітку.

Версія для друкуВерсія для друку

Щодо виплати заробітної плати за час щорічної відпустки та розрахунку середнього заробітку.

     Відповідно до ч. 4 ст. 115 КЗпП України, заробітна плата за весь час щорічної відпустки виплачується працівнику не пізніше ніж за три дні до початку відпустки). Наприклад, якщо працівнику надано щорічну відпустку з 10 червня, то останній термін виплати – 6 червня.

За §2 ст. 7 Конвенції № 132 "Про оплачувані відпустки (переглянута в 1970 році)", ратифікованої Законом України від 29.05.2001 р. № 2481-ІІІ, суми, що належать до виплати за час відпустки (частину) виплачуються зацікавленій особі до відпустки, якщо інше не передбачено угодою, яка стосується цієї особи і роботодавця.

Тобто, працівник в заяві може висловити своє бажання про одержання заробітної плати за час щорічної відпустки в інші терміни, визначені між ним і роботодавцем. В такому випадку заробітна плата за час щорічної відпустки повинна бути виплачена у терміни, обумовлені між працівником і роботодавцем.

    Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки проводиться відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі Порядку), виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки. Якщо працівником відпрацьовано менш як 12 календарних місяців, то обчислення середньої заробітної плати проводиться виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення до першого числа місяця, в якому надається відпустка.
     Відповідно до пункту 3 Порядку № 100 у розрахунок середньої заробітної плати  для оплати часу всіх видів відпусток включаються: основна заробітна плата; доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та інші); виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії; винагорода за підсумками річної роботи  та вислугу років, а також виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з  тимчасовою  непрацездатністю.

    Виплати, які не враховуються для обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження, визначені пунктом 4 Порядку № 100.

    Нарахування виплат для оплати часу щорічної відпустки провадиться відповідно до пункту 7 Порядку № 100 діленням сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду, зменшену на кількість святкових і неробочих днів, установлених законодавством (ст. 73 КЗпП). Одержаний результат множать на число календарних днів відпустки.

    У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення проводиться коригується на коефіцієнт їх підвищення. 

 

Наверх ↑