Аналітична інформація щодо виконання антикорупційного законодавства за І півріччя 2015 року

Версія для друкуВерсія для друку

Аналітична інформація щодо виконання антикорупційного законодавства за І півріччя 2015 року

 

На виконання вимог пункту 1.12  розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.12.2014  № 591 “Про план заходів щодо попередження корупції на 2015 рік”               

        районна державна адміністрація надає аналітичну інформацію  щодо виконання антикорупційного законодавства за І півріччя 2015 року         

1.     Загальний аналіз стану виконання вимог Закону у сфері діяльності Кременчуцької райдержадміністрації.

     1.1  В районі  був розроблений і затверджений  розпорядженням голови райдержадміністрації від 06.01.2015 № 3 “План заходів щодо запобігання корупції на 2015 рік”.

       Впродовж першого півріччя 2015 року в районі були організовані і проведені антикорупційні заходи, а саме :

       стан роботи щодо попередження та профілактиці проявам корупції серед державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування району  розглядався:

-         на колегії  райдержадміністрації – 1 (05.03.2015);

-         на апаратній нараді у голови райдержадміністрації – 1 ( 19.01.2015);

     - на оперативно-розпорядчих нарадах у першого заступника голови райдержадміністрації – 5;

      -   на нарадах в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах РДА –8;

-          на  сесіях, нарадах у сільських радах – 23.

     Були здійснені перевірки, надання методичної допомоги з питань запобігання корупції:

          - виконкомів сільських рад – 5;    

          - структурних підрозділів райдержадміністрації – 3.

                В ході перевірок надавалась методична допомога відповідальним особам в організації роботи щодо запобігання корупційним проявам.

      За підсумками перевірки  складалися  довідки, де були вказані основні недоліки та  шляхи їх вирішення.

 

  1.2. Робота районної державної адміністрації щодо протидії та запобігання порушенням фінансової дисципліни у бюджетній сфері  організовувалась і проводилась відповідно до вимог керівних документів.

       Впродовж січня-березня 2015 року райдержадміністрацією організовано вивчення законодавства щодо процесу складання та надання державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування декларацій про доходи за 2014 рік. Зокрема, у лютому місяці 2015 року проведено семінар для державних службовців райдержадміністрації щодо заповнення декларацій.

  Державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування району, які не подали декларацію про доходи та зобов”язання фінансового характеру, немає. 

Про підсумки декларування райдержадміністрацією у квітні місяці поінформовано облдержадміністрацію.

З метою попередження фінансових правопорушень у бюджетній сфері фінансовим управлінням райдержадміністрації впродовж І півріччя  2015 року були проведені навчання, перевірки та проводилась роз’яснювальна робота. А саме:

      - проведено 6 навчаннь з головними бухгалтерами сільських рад та бюджетних установ по питанню виконання плану доходів сільських рад щодо повного освоєння коштів районного та сільських бюджетів, вивчення інструктивного матеріалу щодо здійснення закупівель за державні кошти та недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, призначення окремих видів соціальної допомоги.

         Постійно велася роз’яснювальна робота серед сільських голів та головних розпорядників щодо використання бюджетних коштів, дотриманню бюджетно-фінансової дисципліни з метою недопущення фінансових правопорушень та нецільового використання бюджетних коштів, недопущення створення залишків коштів на рахунках бюджетних установ. Було надано 28 консультацій з цього питання.

   Впродовж І півріччі 2015 року  порушень фінансової дисципліни у бюджетній сфері  району  не виявлено.

2.     Детальний аналіз стану запобігання проявам корупції  серед державних службовців у Кременчуцькій райдержадміністрації.

              2.1. Впродовж І півріччя 2015 року  до адміністративної відповідальності було притягнуто:

    посадових осіб органів виконавчої влади. – 0;

  посадових осіб органів місцевого самоврядування -1 (додаток 1)

              2.2. З метою підвищення рівня знань з питань протидії корупції серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в районі впродовж І півріччя 2015 року було проведено:

       занять  в  рамках університету “Мій вибір – державна служба” – 2;

       проведено навчань, семінарів щодо проходження державної служби та протидії корупційним проявам –12,

       в тому числі    навчань бухгалтерських працівників – 6.

        Метою проведення  заходів   було обговорення питань щодо запобігання корупції в районі, поглиблення антикорупційних знань та підвищення правової культури і свідомості держ.службовців району та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

        На заняттях до керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, голів виконкомів сільських рад крім законодавчих питань в обов”зковому порядку доводяться матеріали, вимоги антикорупційного характеру, які надійшли від вищестоячих органів державної влади, зокрема, від ОДА.

                   2.3 Впродовж 1 півріччя 2015 року державні службовці  району за порушення вимог антикорупційного законодавства не притягувалися.

3. Заходи, вжиті для виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення відкритості та прозорості роботи у Кременчуцькій райдержадміністрації та щодо посилення контролю за відкритістю та прозорістю її роботи.

         Впродовж 1 півріччя 2015 року в районі проводилася значна робота щодо реалізації принципів прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади в організації антикорупційної роботи, а саме:

          систематично оновлювалася веб-сторінка рубрики “Запобігання проявам корупції”, де розміщувалася аналітична інформація про стан дотримання структурними підрозділами райдержадміністрації, виконкомами сільських рад вимог антикорупційного законодавства, про проведену роботу щодо запобігання корупції в районі;

          через районі засоби масової інформації до населення району доведений номер “телефону довіри”, на якій громадяни можуть надавати інформацію про факти порушення антикорупційного законодавства України, зловживання службовим становищем посадовими особами органів виконавчої влади  та представниками місцевого самоврядування;

          в повсякденній діяльності реалізується комплекс заходів з проведення прозорого відбору кандидатів на державну службу, ознайомлення їх із положеннями нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, та узгодження призначення працівників на керівні посади;

 питання щодо запобігання проявам корупції висвітлюються в територіальних засобах масової інформації. Впродовж І півріччя 2015 року така інформація  була надрукована 4 рази;

       в райдержадміністрації сформовано  банк даних про державних службовців району, притягнутих в судовому порядку до відповідальності за корупційні дії та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, своєчасно вносяться до нього зміни та доповнення.

    4. Висновки та пропозиції щодо удосконалення роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства.

     Антикорупційна робота в райдержадміністрації відповідає вимогам діючого законодавства.

 5. Додатки.

         5.1. Впродовж І півріччя 2015 року державні службовці району  судами до адміністративної відповідальності за корупційні дії та інші правопорушення, пов”язані  з корупцією відповідно до вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” не притягувалися.  

Наверх ↑