Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Кременчуцької райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту розпорядження голови  Кременчуцької районної державної адміністрації „Про затвердження  переліку адміністративних послуг, що надаються через  Центр надання адміністративних послуг при Кременчуцькій районній державній адміністрації“

 

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та жителі району вимушені звертатись до адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. Непоодинокими є випадки затягування розгляду заяв (звернень), що уповільнює розвиток підприємництва, негативно впливає на  імідж влади.

На виконання Закону України „Про адміністративні послуги“ з метою запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг розроблено проект розпорядження „Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Кременчуцькій районній державній адміністрації“. Дане розпорядження дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Кременчуцькому районі:

-        відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних;

-        представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

  -      необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги  для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документу як результату надання адміністративної послуги;

-        одержувачу послуг необхідно здійснити безліч погоджувальних дій у значної кількості представників, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги.

-        наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади  та інших відомств, не пов’язаних між собою та необхідність збору одержувачем  послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату.

-        відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

-        відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг.

         Проблема, яку планується вирішити шляхом прийняття регуляторного акту є дуже важливою, оскільки має на меті вирішення цілого ряду організаційних питань.

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття Кременчуцькою районною державною адміністрацією розпорядження голови „Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Кременчуцькій районній державній адміністрації“ дасть змогу побудувати ефективну  систему надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Кременчуцькому районі шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг (далі – Центр).

         Прийняття даного розпорядження має на меті декілька цілей:

-        забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних  послуг у одному приміщенні за принципом “єдиного вікна” у чітко встановлені сроки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому державним адміністратором.

-        забезпечення вільного доступу до суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах.

-        надання можливості отримання консультації від представників адміністративних органів  у приміщенні Центру у визначений графіком їх час роботи.

-        виключення випадків виникнення корупційних діянь  за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування з представниками адміністративних органів.

-        запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання.

-        удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом “організаційної єдності”.        

                           

3. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів    досягнення встановлених цілей.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей не можливе, так як суб’єкти господарювання та громадяни звертаються за наданням адміністративної послуги безпосередньо до адміністративного органу. Дана процедура  є не прозорою, відсутній громадський контроль та не відповідає Закону України “Про адміністративні послуги”. Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Прийняття проекту розпорядження дасть можливість:

-        звернувшись  до адміністратора у Центрі суб’єкти господарювання та громадяни  матимуть можливість раціонально скоротити кількість документів  та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

-        безперешкодно суб’єктам господарювання та громадянам одержувати необхідну інформацію для отримання адміністративної послуги;

-        реалізація інтересів та прав громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акту.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що дана альтернатива є прийнятною та забезпечує реалізацію Закону України  “Про адміністративні послуги”.

4. Механізми, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Для розв’язання проблем, зазначених у пункті 1 цього Аналізу, пропонується прийняття розпорядження „Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Кременчуцькій районній державній адміністрації”, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури  отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

-        організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернення;

-        спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

-        забезпече6ння інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

-        забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Реалізація цього регуляторного акта забезпечить надання адміністративних послуг, виключно через Центр надання адміністративних послуг при Кременчуцькій районній державній адміністрації  та реалізувати основні принципи державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності і зручності для суб’єктів звернень.

 

5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза – нестабільне матеріальне становище  суб’єктів господарювання може привести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких  вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність  та прозорість діяльності  Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості та впровадження  та виконання вимог регуляторного акта.

   Впровадження вимог цього регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акта  є спрощення процедури отримання  адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження. Звіти по відстеженням регуляторного акта  будуть надаватись  до спеціального уповноваженого  органу та публікуватись в засобах масової інформації.

 

         6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

Сфера дії

Витрати

Вигоди

1

2

3

Держава

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні витрати на утримання Центру надання адміністративних послуг 

 • відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

 • дотримання принципу “організаційної єдності”;

 • раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

 • мінімізація черг суб’єктів звернення в органах суб’єктів надання адміністративних послуг;

1

2

3

 

 

 • вивільнення (збільшення) часу в органах суб’єктів надання адміністративних послуг для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

 • мінімізація корупційної складової;

 •  оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

 • налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру, суб’єктів надання адміністративних послуг та суб'єктів звернень;

 • формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

Громадяни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У межах плати за отримання адміністративної послуги, визначеної відповідними

нормативно-правовими актами

 

 

 • доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи Центру);

 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні ;

 • мінімізація часу на очікування в черзі;

 •  мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

контроль адміністраторів за

1

2

3

 

 

обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

 • отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

 •  вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

 •  визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

 •  наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

 • доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Суб’єкти господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У межах плати за отримання адміністративної послуги, визначеної відповідними

нормативно-правовими актами

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 • доступність та зручність процедур отримання адміністративних послуг;

 •  належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

 •  отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;

 • мінімізація часу на очікування в черзі;

 • мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату з отримання адміністративної послуги;

  можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

 

1

2

3

 

 

 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;   

 •  отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

 •  вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

 • визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

 

наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

 •  доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.           

 

Порівнявши  вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження зазначеного розпорядження.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного   акта.

         Даний проект регуляторного акта  - розпорядження голови  райдержадміністрації  “Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Кременчуцькій районній державній адміністрації” є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну.

         Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути  невизначені зовнішні  та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акта є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта  або на його цілі.

 

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися  та вивчатися:

-        кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг при Кременчуцькій районній державній адміністрації;

-        кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень  одержувачів адміністративних послуг);

-        розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та /або фізичними особами, пов’язаними  з виконанням вимог акта; 

-        розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

-        рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

-        кількість наданих адміністративних послуг;

-        середній термін розгляду звернення;

-        кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом  шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження результативності буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта. .

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності. Заходи з проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитися державним адміністратором райдержадміністрації.

 

 

 

Керівник апарату Кременчуцької

районної державної адміністрації                                                П.П. Ковінько

td style=/p /pnbsp;

Наверх ↑