Архівний сектор райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

Архівний сектор райдержадміністрації

Завідувач: Краснокутська Катерина Андріївна

телефон: 72-45-79

адреса:м. Кременчук, просп. Полтавський, 16а

ел. пошта: archiveskremrda@adm-pl.gov.ua

Графік роботи:
понеділок - четвер з 8.00 до 17.15,
п'ятниця з 8.00 до 16.00,
перерва з 12.00 до 13.00.

 

 

Основні завдання та функції:

Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодства на території району.

Координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства
Внесення до національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться.
Здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

   Ц І Н И

              на  роботи  (послуги),  що  виконуються  архівним сектором

                Кременчуцької  райдержадміністрації  на  договірних  засадах

Нумерація

видів робіт та послуг, що надаю-ться

 

Найменування  видів  робіт  та  послуг

  Одиниця

     виміру

Ціна  за одиницю виміру

   грн., коп.

         1

                     2

                3

                4

3.11.3.1

Виявлення  документів за справами: машинописний,

рукописний  розбірливий  текст

  1 справа

         11,31

   3.1.6

Виконання тематичних  запи-тів  про  встановлення (під-твердження) окремих фактів,

подій, відомостей

    запит

         44,50

   3.1.7.

Підготовка архівних довідок

про встановлення (підтверд-

ження) прав власності

   запит

         65,38

  1.1.1.1

Друкарські  роботи

 100 сторінок

         320,86

  3.2.2

Роботи (послуги) з виготовле

ння копій документів з папе-ровою основою на копіюва-льно-розмножувальних апа-

ратах

 

 10  копій

           4,94

  3.3.5.5.2

Видавання  (приймання) справ із  архівосховищ у про-цесі виконання послуг

 1 од.зб.

          0,66    

 

Наверх ↑