Функціональні повноваження голови райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

Голова районної державної адміністрації:

      Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, діє у відповідності до вимог Конституції України, Закону  України "Про місцеві державні адміністрації".

       Здійснює контроль та забезпечує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

    Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, з установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

         Одноосібно видає Розпорядження.

     Спрямовує та координує діяльність першого заступника, заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату, керівників управлінь,  відділів райдержадміністрації та інших районних служб, виконкомів сільських рад.

     Забезпечує підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад та приєднанню до об’єднаних територіальних громад відповідно до Закону України “Про  добровільне об’єднання територіальних громад”.

       Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації відповідно до законодавства про    місцеві державні адміністрації.

     Призначає на посади та звільняє з посад керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права, в  порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

     Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю працівників, які не є державними службовцями.

        Видає розпорядження про їх заохочення та притягнення до  дисциплінарної відповідальності.

        Затверджує:

      структуру райдержадміністрації, утворює, реорганізовує, ліквідує відповідно до законодавства відділи, управління та інші підрозділи районної державної адміністрації;

       штатні розписи структурних підрозділів райдержадміністрації.

     Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників непідпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій збройних сил та інших військових формувань України.

    Формує склад районної державної адміністрації, утворює, реорганізовує, ліквідує відповідно до законодавства апарат, відділи, управління та інші підрозділи районної державної адміністрації.

     Подає на розгляд районної ради проект бюджету та програму соціально-економічного розвитку району, інших цільових програм,  організовує виконання бюджету та схвалених радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

  Координує роботу заступників, керівників управлінь, відділів райдержадміністрації з питань виконання райдержадміністрацією делегованих районною радою повноважень.

        Забезпечує:

    виконання зобов’язань за міжнародними договорами України на відповідній території, укладає договори з іноземними партнерами про  співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством;

     виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями;

    своєчасне інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу   збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних      органів з використанням озброєння і військової техніки.

       Розглядає та подає у встановленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку економічного потенціалу району.

         Координує організацію оперативного інформування  облдержадміністрації з найбільш актуальних питань життя району.

     Розглядає звернення та пропозиції політичних партій,  громадсько-політичних та релігійних організацій, сприяє їм у вирішенні   нагальних проблем.

     У межах повноважень, передбачених законодавством, забезпечує здійснення державної політики у сфері охорони державної таємниці.

    Оголошує зони надзвичайної ситуації в разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж та інших надзвичайних подій.

  Організовує роботу щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності управлінь та структурних підрозділів райдержадміністрації. У межах своїх повноважень сприяє залученню зовнішніх та внутрішніх інвестицій підприємствами, установами та організаціями різних форм власності.

       Організовує роботу щодо прийому іноземних делегацій, груп та  окремих іноземців на території району.

       Координує роботу зі складання і подання на затвердження районної   ради проекту відповідного бюджету та забезпечення його виконання.

        Координує заходи щодо:

    розробки пропозицій фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції для державних потреб, яка підлягає   продажу, за рахунок  державного бюджету, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;

    здійснення державного контролю за станом фінансової дисципліни,  обліку та звітності, виконання державних контрактів і зобов’язань перед    бюджетом;

     виявлення, запобігання та протидії корупції;

    організації інформаційного забезпечення населення через засоби масової інформації, контролює виконання законодавства про інформацію, сприяє розвитку засобів масової інформації.

     Координує організацію щодо:

    взаємодії органів виконавчої влади з політичними партіями та  громадсько-політичними об`єднаннями з метою консолідації всіх політичних сил на розвиток області та забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації;

     оперативного інформування облдержадміністрації  з найбільш  актуальних питань життя району;

     інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності райдержадміністрації;

     підготовки та відзначення державних і професійних свят;

     об`єктивного висвітлення діяльності органів влади всіх рівнів;

    залучення наукових, дослідницьких організацій, центрів, окремих фахівців до вивчення та формування громадської думки, проведення  соціологічних досліджень.

      регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

    При необхідності, утворює для сприяння здійсненню повноважень  райдержадміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, визначає їх завдання, функції, персональний та посадовий склад.

     Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність:

  - фінансового управління райдержадміністрації;

  - завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації;

  - юридичного сектору апарату райдержадміністрації.

  - апарату райдержадміністрації.

 

Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці:

  - районного відділу ГУНП в Полтавській області;

  - старшого оперуповноваженого Служби Безпеки України по Полтавській області в районі;

  - відділень банків у межах їх повноважень по обслуговуванню клієнтів Кременчуцького району;

  - Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції головного Управління ДФС у Полтавській області;

  - міськрайонної прокуратури;

  - районного суду;

  - районного відділення державного казначейства;

  - Кременчуцького об’єднаного міського  військового комісаріату;

  - Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості.

 

      Контролює здійснення заходів, пов'язаних з мобілізаційною  підготовкою, цивільною обороною на території району.

    Координує організацію, проведення роботи та по профілактиці  корупційних проявів серед державних службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району.

     Сприяє розвитку співробітництва в галузі економіки, захисту прав  людини, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури,      туризму, фізкультури і спорту, зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, незалежно від форм власності.

      Виступає головним розпорядником коштів районної державної  адміністрації.

    Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  облдержадміністрацією, іншими центральними органами виконавчої влади.

 

Забезпечує організацію роботи районних комісій:

 

  - комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій райдержадміністрації;

  - постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян при  райдержадміністрації;

  - комісія з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації;

 - районна Міжвідомча координаційна рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми;

 - районна тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших  соціальних виплат;

  - Колегія районної державної адміністрації.

Наверх ↑