Функціональні повноваження керівника апарату райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

Керівник апарату районної державної адміністрації:

 

     Очолює апарат районної державної адміністрації, організовує його роботу відповідно до вимог Конституції України, Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про апарат Кременчуцької районної державної адміністрації, регламенту Кременчуцької районної державної адміністрації, Правил внутрішнього трудового розпорядку апарату районної державної адміністрації.

     Здійснює повноваження керівника державної служби в апараті райдержадміністрації та малочисельних структурних підрозділах, крім структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права.

     Призначає кандидатів, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій “Б” і “В”, звільняє з таких посад в апараті державної адміністрації та структурних підрозділах районної державної адміністрації, які не є юридичними особами публічного права.

     Присвоює ранги державним службовцям державного органу, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В” в апараті державної адміністрації та структурних підрозділах державної адміністрації, які не є юридичними особами публічного права.

     Розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В” в апараті державної адміністрації та структурних підрозділах державної адміністрації, які не є юридичними особами публічного права.

     Вживає заходів для забезпечення ефективної діяльності державної служби та несе відповідальність за організацію та здійснення контролю за проходженням державної служби.

     Здійснює керівництво та організовує роботу апарату райдержадміністрації з організаційного, аналітичного, правового,   інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності райдержадміністрації, його взаємодію з виконавчим апаратом районної ради, органами самоврядування, співпрацю з місцевими структурами органів  виконавчої влади обласного підпорядкування, підприємствами, організаціями різних форм власності.

     У межах своїх повноважень спрямовує та координує роботу щодо розроблення та реалізації заходів з розвитку державного управління, вдосконалення організаційних структур органів виконавчої влади районного та сільського рівнів.

     Організовує складання планів роботи райдержадміністрації, підготовку та проведення засідань колегії райдержадміністрації, апаратних нарад у голови райдержадміністрації, доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців.

     Координує роботу щодо організації перевірок виконання актів законодавства і розпоряджень голови районної державної адміністрації в структурних підрозділах райдержадміністрації, надання методичної та практичної допомоги виконкомам сільських рад.

     Розглядає звернення та пропозиції політичних партій та громадсько-політичних організацій, сприяє їм у вирішенні нагальних проблем.

     Затверджує плани-графіки підготовки і підвищення кваліфікації працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрацій.

     Організовує підготовку та має право підпису відповідних документів у судових органах, в справах, де однією із сторін виступає райдержадміністрація, фінансових документів.

     Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію.

     Забезпечує розгляд звернень громадян та їх об'єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на території району.

     Бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та впроваджує заходи щодо зміни адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством.

     Розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками та присвоєння почесних звань України.

     Спрямовує діяльність виконкомів сільських рад на виконання визначених законами повноважень з питань соціально-економічного розвитку територій.

     Організовує роботу щодо взаємодії діяльності управлінь і відділів райдержадміністрації з районною радою.

     Запитує в районних управліннях, відділах, інших органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності необхідні для райдержадміністрації матеріали і звіти про виконання її рішень.

     Забезпечує відповідно до законодавства розвиток культури та туризму, сприяє відродженню осередків художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

     Візує розпорядження голови районної державної адміністрації та підписує додатки до них.

     Подає на затвердження голові районної державної адміністрації матеріали щодо структури, чисельності та штатного розпису апарату райдержадміністрації.

     Вносить голові райдержадміністрації за погодженням з відповідними заступниками голови райдержадміністрації подання щодо призначення на посаду і звільнення з посади керівників та заступників керівників управлінь та відділів райдержадміністрації.

     Координує роботу керівників управлінь, відділів райдержадміністрації з цих питань. Затверджує робочі плани перевірок, перелік питань, склад робочих груп, визначає обсяги перевірок.

     Здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку і звітності райдержадміністрації, управлінь, відділів райдержадміністрації, розпорядників другого та третього ступенів,  використанням кошторису на утримання апарату, управлінь, відділів райдержадміністрації, розпорядників другого та третього ступенів, організацією діловодства в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, використанням службових приміщень райдержадміністрації.

     Координує взаємодію органів виконавчої влади з політичними партіями та громадсько-політичними об’єднаннями з метою консолідації всіх політичних сил на розвиток району та забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації, роз’яснення та інформаційно-пропагандистського забезпечення курсу реформ Президента України та діяльності системи інформування населення про основні            напрямки державної політики, інформаційно-аналітичного забезпечення      діяльності  райдержадміністрації.

     Вживає заходів щодо забезпечення охорони пам'яток історії та культури, архітектури і містобудування, збереження та використання культурних цінностей, охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури і містобудування, паркових комплексів та історико-культурних ландшафтів.

     Координує роботу щодо організації інформаційного забезпечення населення через засоби масової інформації, контролює виконання законодавства про інформацію, сприяє розвитку засобів масової інформації державницького спрямування.

 

     Відповідає за прийом та супровід іноземних делегацій, груп та окремих іноземців на території району.

 

У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

 

     -  архівного відділу райдержадміністрації;

     -  сектору культури і туризму райдержадміністрації;

     -  відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації;

     -  загального відділу апарату райдержадміністрації;

     -  юридичного сектору апарату райдержадміністрації;

     -  відділу ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрації;

     -  сектору з питань внутрішньої політики, зв’язкуів з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації;

     -  відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

     -  районної організації ветеранів війни і праці.

 

     За дорученням голови районної державної адміністрації у межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність щодо забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян.

     Координує організацію підготовки та відзначення державних і професійних свят (за профілем).

     Забезпечує об'єктивне висвітлення діяльності органів влади всіх рівнів у ЗМІ та на офіційній WEB-сторінці Кременчуцької РДА.

Наверх ↑