Функціональні повноваження заступника голови райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

Заступник голови районної державної адміністрації з гуманітарних питань, охорони здоров’я.

 

    Заступник голови районної державної адміністрації організовує:

    виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови районної державної адміністрації у галузі освіти, науки, фізичної культури, спорту, сім'ї та молоді, материнства і дитинства, охорони здоров’я;

    Координує  виконання  програм  щодо  обов'язковості  повної загальної середньої освіти, здійснює контроль за діяльністю закладів освіти, науки, фізкультури, спорту  їх матеріально-фінансовим забезпеченням.

    Здійснює контроль за діяльністю закладів охорони здоров’я, їх матеріально-фінансовим забезпеченням.

    Вживає заходів щодо збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози їх розвитку, які враховує при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку.

    Вживає заходів щодо запобігання  інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

    Координує організацію роботи відповідних закладів по наданню населенню медичної допомоги, встановленню пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей.

    Координує роботу з питань поліпшення становища жінок, підвищення їх ролі у суспільстві, визначення загальної стратегії і пріоритетних напрямків забезпечення рівних прав жінок і чоловіків та створення рівних можливостей і їх реалізації відповідно до Конституції України, чинного законодавства й міжнародних зобов’язань України, з урахуванням реальної політики та со-ціально-економічної ситуації в районі.

   Вживає заходів щодо сприяння роботі фондів, асоціацій, громадських організацій за профілем.

   Контролює виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням на території району іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи.

    Координує роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, переселенців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в місця їх колишнього проживання. Вживає заходів щодо збереження мережі закладів освіти, фізкультури та спорту,  розробляє прогнози їх розвитку, які враховує при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку.

    Контролює виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей.

    Вживає заходів щодо сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій за профілем.

    Координує розробку і виконання заходів щодо організації правового інформування і виховання населення.

    Відповідає за прийом та супровід іноземних делегацій, груп та окремих іноземців на території району.

 

Координує організацію:

 

    залучення фахівців до вивчення та формування громадської думки, проведення соціологічних досліджень;

    Координує роботу відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту, служб, організацій та установ району щодо:

 

- підготовки і внесення на розгляд районної ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, проектів рішень, інших матеріалів, забезпечує виконання рішень районної ради;

- підготовки пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку району та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, з гуманітарних питань, охорони здоров’я;

- забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, фізичної культури і спорту, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді, охорони здоров’я;

Координує роботу керівників управлінь, відділів райдержадміністрації, служб району з цих питань. Затверджує робочі плани перевірок, перелік питань, склад робочих груп, визначає обсяги перевірок.

Контролює діяльність тендерних комітетів, конкурсних комісій, візує розпорядження голови районної державної адміністрації – згідно з функціональними повноваженнями.

 

    У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

 

·    відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації;

·    служби у справах дітей райдержадміністрації;

·    центру соціальних служб для, сім’ї, дітей та молоді;

·    аптечного обслуговування населення;

·    центральної районної лікарні;

·    міськрайонної санепідслужби;

 

Забезпечує організацію роботи районних комісій за профілем:

 

·       Міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення;

·       Спостережної комісії при районній державній адміністрації;

·       Координаційної ради у справах дітей при районній державній адміністрації;

·       Районної евакуаційної комісії; 

·       Державної надзвичайної протиепідемічної комісії;

·       Комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів;

·       Комісії з питань захисту прав дитини;

·       Комісії по роботі із сім’ями, що опинилися в складних життєвих обставинах;

·       Комісія та робоча група з питань видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім`ї в Кременчуцькому районі;

·       Районної призовної комісії.

Наверх ↑