Функціональні повноваження заступника голови райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

Заступник голови районної державної адміністрації з гуманітарних питань, охорони здоров’я

 

     Організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови районної державної адміністрації у галузі освіти, науки, фізичної культури, спорту, сім'ї та молоді, материнства і дитинства, охорони здоров’я;

     Координує  виконання  програм  щодо  обов'язковості  повної загальної середньої освіти, здійснює контроль за діяльністю закладів освіти, науки, фізкультури, спорту  їх матеріально-фінансовим забезпеченням.

     Здійснює контроль за діяльністю закладів охорони здоров’я, їх матеріально-фінансовим забезпеченням.

     Вживає заходів щодо збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози їх розвитку, які враховує при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку.

     Вживає заходів щодо запобігання  інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

     Координує організацію роботи відповідних закладів по наданню населенню медичної допомоги, встановленню пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей.

     Координує роботу з питань поліпшення становища жінок, підвищення їх ролі у суспільстві, визначення загальної стратегії і пріоритетних напрямків забезпечення рівних прав жінок і чоловіків та створення рівних можливостей і їх реалізації відповідно до Конституції України, чинного законодавства й міжнародних зобов’язань України, з урахуванням реальної політики та соціально-економічної ситуації в районі.

     Вживає заходів щодо сприяння роботі фондів, асоціацій, громадських організацій за профілем.

     Контролює виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням на території району іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи.

     Координує роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, переселенців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в місця їх колишнього проживання. Вживає заходів щодо збереження мережі закладів освіти, фізкультури та спорту, розробляє прогнози їх розвитку, які враховує при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку.

     Контролює виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей.

     Вживає заходів щодо сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій за профілем.

     Координує розробку і виконання заходів щодо організації правового інформування і виховання населення.

     Відповідає за прийом та супровід іноземних делегацій, груп та окремих іноземців на території району.

 

Координує організацію:

 

     залучення фахівців до вивчення та формування громадської думки, проведення соціологічних досліджень;

          

     Координує роботу відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту, служб, організацій та установ району щодо:

 

     - підготовки і внесення на розгляд районної ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, проектів рішень, інших матеріалів, забезпечує виконання рішень районної ради;

     - підготовки пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку району та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного розвитку, з гуманітарних питань, охорони здоров’я;

     - забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, фізичної культури і спорту, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді, охорони здоров’я;

     Координує роботу керівників управлінь, відділів райдержадміністрації, служб району з цих питань. Затверджує робочі плани перевірок, перелік питань, склад робочих груп, визначає обсяги перевірок.

     Контролює діяльність тендерних комітетів, конкурсних комісій, візує розпорядження голови районної державної адміністрації – згідно з функціональними повноваженнями.

 

У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

 

     -    відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації;

     -    служби у справах дітей райдержадміністрації;

     -    центру соціальних служб для, сім’ї, дітей та молоді;

     -    аптечного обслуговування населення;

     -    центральної районної лікарні;

     -    комунального закладу “Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги”;

     -    міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень державної установи “Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України”.

 

Забезпечує організацію роботи районних комісій за профілем:

 

          -  міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення;

          -  спостережної комісії при районній державній адміністрації;

          -  координаційної ради у справах дітей при районній державній адміністрації;

          -  районної евакуаційної комісії; 

          -  державної надзвичайної протиепідемічної комісії;

          -  комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та  культурно-видовищних заходів;

          -  комісії з питань захисту прав дитини;

          -  комісії по роботі із сім’ями, що опинилися в складних життєвих обставинах;

          - комісія та робоча група з питань видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім`ї в Кременчуцькому районі;

          - районної призовної комісії.

Наверх ↑