Перелік офіційних статистичних публікацій Головного управління статистики у Полтавській області на 2015 рік

Версія для друкуВерсія для друку

Перелік офіційних статистичних публікацій
Головного управління статистики у Полтавській області на 2015 рік

 

Статистичні публікації, які будуть підготовлені
відповідно до плану державних статистичних спостережень
на 2015 рік

 

 

Орієнтовна кількість
сторінок

Орієнтовний
термін
видання

Орієнтовна
вартість, грн.

паперова версія

електронна версія

КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Статистичні бюлетені:

 

 

 

 

1. “Економічне і соціальне становище Полтавської області”

160–180

щомісячно,
ІІ декада

92,69

40,30

2. “Економічне і соціальне становище _____ району (міста)”

55–60

щомісячно,
ІІІ декада

34,26

14,11

3. Доповідь “Про соціально-економічне становище Полтавської області”

55–60

щомісячно,
ІІ декада

34,26

14,11

             

 

Статистичні публікації,
які можуть бути підготовлені на замовлення

 

 

Орієнтовна кількість
сторінок

Орієнтовний
термін
видання

Орієнтовна
вартість, грн.

паперова версія

електронна версія

БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Статистичний збірник “Статистичний щорічник Полтавської області за 2014 рік”

400

вересень

193,44

100,75

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ

Статистичні збірники:

 

 

 

 

2. “Добробут домогосподарств Полтавщини у 2011–2013 роках”

130

лютий

181,35

126,95

3. “Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2014 році”

25

червень

100,75

70,53

4. “Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Полтавської області у 2015 році”

25

жовтень

100,75

70,53

5. “Самооцінка домогосподарствами Полтавської області рівня своїх доходів у 2014 році”

25

вересень

100,75

70,53

КУЛЬТУРА

6. Статистичний бюлетень “Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту Полтавської області в 2014 році”

20

червень

75,56

52,39

 

Орієнтовна кількість
сторінок

Орієнтовний
термін
видання

Орієнтовна
вартість, грн.

паперова версія

електронна версія

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО

7. Статистичний збірник “Житловий фонд Полтавської області в 2014 році”

60

серпень

120,90

80,60

8. Статистичний бюлетень “Квартирний облік та кількість наданих квартир у Полтавській області в 2014 році”

50

травень

100,75

70,53

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ

Статистичні збірники:

 

 

 

 

9. “Адміністративно-територіальний устрій та чисельність наявного населення Полтавської області на 1 січня 2015 року”

36

квітень

100,75

70,53

10. “Розподіл постійного населення Полтавської області за статтю та віком на
1 січня 2015 року”

90

серпень

161,20

112,84

ОСВІТА

Статистичні бюлетені:

 

 

 

 

11. “Основні показники діяльності вищих навчальних закладів Полтавської області на початок 2014/2015 навчального року”

60

січень

100,75

70,53

12. “Дошкільні навчальні заклади Полтавської області в 2014 році”

40

квітень

90,68

64,48

РИНОК ПРАЦІ

Зайнятість та безробіття

 

 

 

 

13. Статистичний збірник: “Економічна активність населення Полтавської області у 2014 році”

110

вересень

221,65

201,50

Оплата праці та соціально-трудові
відносини

 

 

 

 

14. Статистичний збірник “Праця Полтавщини у 2014 році”

110

жовтень

261,95

191,43

Статистичні бюлетені:

 

 

 

 

15. “Заробітна плата та стан її виплати у Полтавській області” за

20

 

60,45

42,32

січень–листопад 2014 року
січень–грудень 2014 року
січень 2015 року
січень–лютий 2015 року
січень–березень 2015 року
січень–квітень 2015 року
січень–травень 2015 року
січень–червень 2015 року
січень–липень 2015 року
січень–серпень 2015 року
січень–вересень 2015 року
січень–жовтень 2015 року

 

січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

 

 

 

Орієнтовна кількість
сторінок

Орієнтовний
термін
видання

Орієнтовна
вартість, грн.

паперова версія

електронна версія

16. “Заробітна плата та стан її виплати у сільському господарстві у Полтавській області” за

10

 

60,45

42,32

січень–грудень 2014 року
січень 2015 року
січень–лютий 2015 року
січень–березень 2015 року
січень–квітень 2015 року
січень–травень 2015 року
січень–червень 2015 року
січень–липень 2015 року
січень–серпень 2015 року
січень–вересень 2015 року
січень–жовтень 2015 року

 

лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

 

 

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівництво

 

 

 

 

17. Статистичний збірник “Житлове будівництво в Полтавській області у 2005–2014 роках”

50

травень

120,90

100,75

Статистичні бюлетені:

 

 

 

 

18. “Прийняття в експлуатацію житла в Полтавській області” у

30

 

100,75

70,53

2014 році
січні–березні 2015 року
січні–червні 2015 року
січні–вересні 2015 року

 

березень
червень
вересень
грудень

 

 

19. “Перелік будівель та споруд незавершеного будівництва станом на 1 січня 2015 року”

70

травень

161,20

112,84

Внутрішня торгівля

 

 

 

 

Статистичні збірники:

 

 

 

 

20. “Роздрібна торгівля Полтавської області у 2014 році”

72

вересень

181,35

90,68

21. “Діяльність підприємств оптової торгівлі за 2014 рік”

50

серпень

241,80

181,35

Статистичні бюлетені:

 

 

 

 

22. “Роздрібна торгівля” за

20

 

100,75

70,53

січень–березень 2015 року
січень–червень 2015 року
січень–вересень 2015 року

 

червень
вересень
грудень

 

 

23. “Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі” за

25

 

100,75

70,53

січень–березень 2015 року
січень–червень 2015 року
січень–вересень 2015 року

 

червень
вересень
грудень

 

 

 

Орієнтовна кількість
сторінок

Орієнтовний
термін
видання

Орієнтовна
вартість, грн.

паперова версія

електронна версія

Діяльність підприємств

 

 

 

 

Статистичні збірники:

 

 

 

 

24. “Фінанси Полтавщини у 2014 році”

110

грудень

201,50

141,05

25. “Діяльність суб’єктів малого підприємництва Полтавської області у 2013 році”

162

січень
 

282,10

201,50

26. “Діяльність суб’єктів господарювання Полтавської області у 2013 році”

160

січень
 

302,25

221,65

Статистичні бюлетені:

 

 

 

 

27. “Фінансові результати діяльності підприємств Полтавської області” за

10

 

40,30

30,23

січень–березень 2015 року
січень–червень 2015 року
січень–вересень 2015 року

 

травень
серпень
листопад

 

 

28. “Основні показники діяльності малих підприємств Полтавської області у 2014 році”

50

грудень

171,28

120,90

Енергетика

 

 

 

 

Статистичні бюлетені:

 

 

 

 

29. “Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за 2014 рік”

15

червень

80,60

50,38

30. “Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за 2014 рік”

22

червень

120,90

80,60

Навколишнє середовище

 

 

 

 

31. Статистичний збірник “Довкілля Полтавщини у 2014 році”

148

вересень

503,75

423,15

32. Статистичний бюлетень “Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2014 році”

46

травень

257,92

217,62

Послуги

 

 

 

 

33. Статистичний бюлетень “Діяльність підприємств сфери послуг Полтавської області за 2014 рік”

50

травень

161,20

128,96

Сільське, лісове та рибне господарство

 

 

 

 

34. Статистичний збірник “Сільське господарство області у 2014 році”

255

вересень

503,75

423,15

 

Статистичні бюлетені:

 

 

 

 

35. “Виробництво основних продуктів тваринництва і кількість поголів’я худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах”

22

36

щомісячно,
ІІ декада

 

241,80

282,10

201,50

241,80

 

Орієнтовна кількість
сторінок

Орієнтовний
термін
видання

Орієнтовна
вартість, грн.

паперова версія

електронна версія

36. “Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами”

за 2014 рік

48

80

щомісячно, починаючи з лютого,
ІІ декада
березень

241,80

352,63

201,50

312,33

37. “Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур у 2014 році”

38

квітень

181,35

141,05

38. “Виробництво основних продуктів тваринництва і кількість поголів’я худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах за 2014 рік”

80

березень

350,61

310,31

39. “Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід у Полтавській області у 2014 році”

70

квітень

350,61

310,31

40. “Підсумки обліку худоби по всіх категоріях господарств Полтавської області на 1 січня 2015 року”

26

квітень

100,75

60,45


41. “Посівні площі ярих культур у господарствах Полтавської області”

28

травень,
червень

161,20

120,90

42. “Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2014 році”

52

червень

201,50

161,20

43. “Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах Полтавської області за 2014 рік”

96

липень

362,70

322,40

44. “Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2015 року по Полтавській області”

42

серпень

201,50

161,20

45. “Збирання врожаю сільськогосподарських культур та проведення інших польових робіт”

34

серпень–листопад

241,80

201,50

46. “Посівні площі озимих культур під урожай 2016 року”

14

грудень

80,60

40,30

 

 

Транспорт

 

 

 

 

47. Статистичний збірник “Транспорт і зв’язок Полтавської області у 2014 році”

70

серпень

161,20

128,96

Туризм

 

 

 

 

48. Статистичний бюлетень “Оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку 2015 року”

20

листопад

75,56

52,39

 

Орієнтовна кількість
сторінок

Орієнтовний
термін
видання

Орієнтовна
вартість, грн.

паперова версія

електронна версія

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішня торгівля послугами

 

 

 

 

49. Статистичний збірник “Зовнішня торгівля Полтавської області послугами у 2014 році”

50

серпень

110,83

90,68

50. Статистичний бюлетень “Зовнішня торгівля Полтавської області послугами” за

18

 

110,83

100,75

січень–березень 2015 року
січень–червень 2015 року
січень–вересень 2015 року

 

червень
серпень
грудень

 

 

Зовнішня торгівля товарами

 

 

 

 

51. Статистичний збірник “Зовнішня торгівля Полтавської області товарами у 2014 році”

70

вересень

120,90

110,83

52. Статистичний бюлетень “Зовнішня торгівля Полтавської області товарами” за

36

 

70,53

60,45

січень–березень 2015 року
січень–червень 2015 року
січень–вересень 2015 року

 

червень
вересень
грудень

 

 

 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної
діяльності

 

 

 

 

53. Статистичний збірник “Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності підприємств Полтавської області у 2014 році”

34

травень

110,83

90,68

54. Статистичний бюлетень “Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності підприємств Полтавської області” за

20

 

70,53

60,45

січень–березень 2015 року
січень–червень 2015 року
січень–вересень 2015 року

 

червень
вересень
грудень

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

55. Статистичний бюлетень “Стан і розвиток зв’язку в Полтавській області” за

10

 

60,45

48,36

2014 рік
січень–березень 2015 року
січень–червень 2015 року
січень–вересень 2015 року

 

березень
червень
серпень
листопад

 

 

НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

56. Статистичний збірник “Наукова та інноваційна діяльність у Полтавській області за 2014 рік”

180

серпень

483,60

403,00

 

Орієнтовна кількість
сторінок

Орієнтовний
термін
видання

Орієнтовна
вартість, грн.

паперова версія

електронна версія

НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ

57. Доповідь “Валовий регіональний продукт Полтавської області за 2013 рік”

24

травень

80,60

70,53

ЦІНИ

Споживчі ціни

 

 

 

 

58. Статистичний збірник “Індекси споживчих цін по Полтавській області у 2014 році”

70

квітень

100,75

70,53

 

Наверх ↑