Порядок організації виїзних прийомів громадян керівництвом Кременчуцької районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

ПОРЯДОК

організації виїзних прийомів громадян керівництвом

Кременчуцької районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення виїзних прийомів громадян у Кременчуцькій районній державній адміністрації (далі – райдержадміністрація).

1.2. Голова райдержадміністрації та його заступники здійснюють виїзні прийоми громадян відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян» (із змінами), Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»  відповідно до розподілу функціональних повноважень.

ІІ. Організація і проведення виїзних прийомів громадян

за місцем їх роботи та проживання

2.1.  Виїзні прийоми громадян проводяться у визначені дні та години згідно із графіками, що затверджуються окремим розпорядженням голови райдержадміністрації, за місцем роботи або місцем проживання громадян, про що громадяни заздалегідь (за 2-3 дні до їх проведення) повідомляються через засоби масової інформації.

2.2. Для оперативного розгляду поставлених громадянами питань при проведенні виїзних прийомів громадян можуть залучатися начальники структурних підрозділів райдержадміністрації.

2.3. Громадяни зобов’язані в усній чи письмовій формі, особисто повідомити відповідальному працівнику своє прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, короткий зміст звернення.

2.4. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку.

2.5. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

2.6. У разі необхідності посадова особа може попросити заявника показати документ, що засвідчує його особу, або підтвердження повноваження на представництво інтересів іншої особи.

2.7. Під час прийому громадян на кожного заявника заводиться картка обліку особистого прийому громадян, форма якої наведена у додатку 3 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 14.04.1997 № 348.

2.8. Посадова особа райдержадміністрації під час прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

2.9. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.

2.10. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

2.11. Якщо вирішити порушені в усних зверненнях громадян питання безпосередньо під час виїзних прийомів неможливо, вони розглядаються у порядку, передбаченому законодавством для письмових звернень.

2.12. Відповіді на звернення, подані під час виїзних прийомів надаються за підписом посадової особи, у разі її відсутності - особою, яка виконує її повноваження.

2.13. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції райдержадміністрації, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і по можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).

2.14. Усні та письмові звернення, подані під час виїзних прийомів, передаються наступного дня спеціалісту апарату райдержадміністрації, відповідальному за роботу зі зверненнями громадян, для реєстрації, обліку відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 14.04.1997 № 348, та подальшого опрацювання відповідно до змісту резолюції.

Наверх ↑