Порядок особистого прийому громадян керівництвом Кременчуцької районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

ПОРЯДОК

особистого прийому громадян керівництвом

Кременчуцької районної державної адміністрації

І. Загальні положення

 1.1.  Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Кременчуцької райдержадміністрації (далі – райдержадміністрація).

1.2. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:

реалізація положень Закону України "Про звернення громадян" (із змінами), та інших законів, Указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного  права на звернення;

сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до райдержадміністрації, відповідно до чинного законодавства.

ІІ. Організація особистого прийому громадян

2.1. Прийом громадян керівництвом райдержадміністрації здійснюється щоденно у визначені години згідно із графіками, що затверджуються окремим розпорядженням голови райдержадміністрації, в приміщенні адміністративного будинку райдержадміністрації, що знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Леніна, 14/23, кімната 312.

2.2. Графіки прийому громадян вивішуються в приймальні, у місцях, зручних для вільного огляду та публікуються у місцевих засобах масової інформації.

2.3. Організація та проведення  особистого прийому громадян  керівниками відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється у визначені дні та години, у відповідності із графіками та порядками, визначеними керівниками цих установ.

2.4. Вхід громадян до приймальні райдержадміністрації вільний  і не потребує оформлення перепустки та пред’явлення документів, що посвідчують особу.

2.5. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", проводиться першочергово.

2.6. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

2.7. За бажанням заявника може проводитись попередній запис на особистий прийом до керівництва райдержадміністрації за телефоном (0536) 2-05-03 або при особистому зверненні громадянина до спеціаліста апарату райдержадміністрації, відповідального за роботу зі зверненнями громадян.

2.8. З метою з'ясування суті питань, визначення посадової особи чи органу, до компетенції яких належить вирішення даного питання, спеціалістом апарату райдержадміністрації, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян, під час запису на особистий прийом проводиться попередня бесіда із заявниками. При цьому з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові громадянина, місце проживання, до яких посадових осіб  чи  органів звертався заявник,  та яке було прийняте рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином особисто для обґрунтування свого звернення.

2.9. За 2 дні до особистого прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, складаються спеціалістом апарату райдержадміністрації, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян, та подаються керівництву райдержадміністрації.

2.10. У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом спеціалістом апарату райдержадміністрації, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян, вивчаються архівні матеріали з порушеного питання та готується їх підборка.

2.11. Посадова особа райдержадміністрації під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

2.12. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові, на його бажання, надається усна або письмова відповідь відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації.

2.13. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції райдержадміністрації, посадова  особа  пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і по можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).

2.14. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань посадова  особа райдержадміністрації може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації або одержувати від них потрібну інформацію.

2.15. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому керівництвом райдержадміністрації, здійснюється спеціалістом апарату райдержадміністрації, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян.

2.16. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, реєструються та обліковуються спеціалістом апарату райдержадміністрації, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян, відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 14.04.1997 № 348.

2.17. Під час особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, спеціалістом, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян, на кожного заявника заводиться картка обліку особистого прийому громадян, форма якої наведена у додатку 3 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 14.04.1997 № 348.

2.18. Посадова  особа  зобов'язана забезпечити прийом усіх громадян відповідно до попереднього запису з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації та визначеного графіком часу.

2.19. За відсутності посадової особи прийом здійснюють посадові особи, які призначені виконувати її обов'язки.

2.20. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку.

2.21. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

2.22. У разі необхідності посадова особа може попросити заявника показати документ, що засвідчує його особу, або підтвердження повноваження на представництво інтересів іншої особи.

2.23. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому надається за підписом посадової особи, у разі її відсутності - особою, яка виконує її повноваження.

2.24. Посадові особи райдержадміністрації при здійсненні особистого прийому громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян» (із змінами), «Про державну службу», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

Наверх ↑