Процедурні заходи щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців, які працюють у сферах, де існує високий ризик корупції

Версія для друкуВерсія для друку

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови

райдержадміністрації

О.КОВАЛЬ

14 січня   201 4  року.

 

 

ПРОЦЕДУРНІ ЗАХОДИ

щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців,

які працюють у сферах, де існує високий ризик корупції.

 

Пор

№№

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

Детальне опрацювання Закону України від 07.04.2011 № 3206 –УІ “Про засади запобігання і протидії корупції”, методичних рекомендацій для державних органів та органів місцевого самоврядування з питань протидії корупції

До 15.02.2014

Коваль О.О.

Марискіна О.О.

Маз О.М.

Керівники структурних підрозділів РДА, голови виконкомів сільських рад (за згодою).

2.

Надавати державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції, необхідну методичну допомогу з питань організації роботи з профілактики та протидії корупційних проявів з боку державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Впродовж року

Маз О.М

3.

Впровадити систему навчань, як одного з факторів антикорупційних заходів, проводити аналіз стану справ

щодо причетності державних сдужбовців до порушень фінансової дисципліни, відпрацьовувати щоквартальні аналітичні звіти обласної державної адміністрації про роботу з профілактики корупції в обласній та районних  державних адміністраціях для керування в роботі та вжиття заходів щодо усунення відмічених недоліків

щоквартально

Коваль О.О.

Марискіна О.О.

Маз О.М.

Керівники структурних підрозділів РДА, голови виконкомів сільських рад (за згодою).

4.

Активізувати роботу з посадовими особами органів місцевого самоврядування щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства та проведення навчань з підвищення професійного рівня ( в першу чергу для новообраних посадових осіб органів місцевого самоврядування)

Впродовж року

Марискіна О.О

5.

Проводити навчання з працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів сільських рад, які тільки прийняті на роботу і на  яких  покладені обов’язки щодо профілактики корупції.

По необхідності

Коваль О.О.

Маз О.М.

6.

Продовжити практику цільових перевірок виконкомів сільських рад, найбільш чисельних підрозділів райдержадміністрації щодо виконання вимог антикорупційного законодавства. Під час перевірок надавати методичну допомогу

Відповідно до графіку перевірок

Коваль О.О.

Маз О.М.

Голови виконкомів сільських рад, керівники структурних підрозділів РДА

7.

Залучати засоби масової інформації щодо висвітлення фактів корупції серед державних службовців

В разі виявлення фактів

Коваль О.О.

Маз О.М.

 

Наверх ↑