Відділ агропромислового розвитку

Версія для друкуВерсія для друку

Відділ агропромислового розвитку Кременчуцької районної державної адміністрації

Начальник відділу – Коваль Олександр Олександрович

тел 74-20-73 факс 74-20-58

ел. пошта  aprkremrda@adm-pl.gov.ua

Основне завдання Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації : забезпечення реалізації державної аграрної політики району, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

Функції відділу:

· організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

· забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

· здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

· бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

· забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

· бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

· розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

· бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

· бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

· готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

· забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

· готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

· розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

· опрацьовує запити і звернення депутатів районної ради;

· забезпечує  доступ  до  публічної  інформації,  розпорядником     якої він є;

· інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

· здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

· забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

· організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

· забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

· забезпечує захист персональних даних;

· готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

· вносить Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

· організовує роботу по формуванню регіонального резерву сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

· надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

· розробляє і вносить пропозиції держадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель

· сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

· вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими  для Мінагрополітики законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

· забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

· координує виконання районних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;

· забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

· здійснює інші передбачені законом повноваження.

Наверх ↑