Права людини

Версія для друкуВерсія для друку

Права людини

Права людини — це певні можливості, що ґрунтуються на загальнолюдській моралі, та необхідні людині для її існування і розвитку в конкретних історичних умовах. Вони мають бути загальні та рівні для всіх.

10 грудня 1948 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла розроблену Комісією ООН з прав людини Загальну декларацію прав людини. Саме цей день щорічно відзначається у всьому світі як Міжнародний день захисту прав людини.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 № 627-р затверджено План заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права.

Більшість прав і свобод, закріплених у Загальній декларації прав людини, знайшло своє відображення в Конституції України і повною мірою відповідають Європейській конвенції про захист прав і основних свобод людини.

Конституція України закріплює право громадянина на належні, безпечні та здорові умови праці, відпочинок, що також проголошено у ст. 22, 24 Загальної декларації прав людини та витікає з вимог ст. 7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи в нічний час (ст. 43, 45 Конституції України).

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону праці» працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

Підставою для підтвердження (скасування) права на надання таких видів пільг та компенсацій за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, як безоплатне забезпечення молоком,  скорочення тривалості робочого часу, додаткова оплачувана відпустка, пільгова пенсія, оплата праці у підвищеному розмірі є результати атестації робочих місць за умовами праці, Порядок проведення якої затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому, в строки передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Державі належить контроль за організацією та умовами найманої праці.

Захист трудового права здійснюється державними органами, в тому числі Управлінням Держпраці у Полтавській області, яке знаходиться за адресою: вул. Пушкіна, 119, м. Полтава, 36014 та в м. Кременчуці, за адресою: вул. 1905 року, 27 корпус 2.

За інформацією заступника начальника

відділу з питань експертизи умов праці

Л. Рогізної.

 

Наверх ↑