Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І півріччя 2017 року

Версія для друкуВерсія для друку

Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І півріччя 2017 року

Робота з пропозиціями, заявами та скаргами (далі звернення), організація особистого прийому громадян у райдержадміністрації та її структурних підрозділах була і залишається пріоритетним напрямком роботи районної державної адміністрації і спрямована  в першу чергу на забезпечення громадянами їх конституційного права на звернення, створення належних умов для реалізації цього права і здійснюється відповідно до Закону України “Про  звернення  громадян” та Указу  Президента  України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, з дотриманням вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.

На виконання Указу Президента здійснено шість засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при Кременчуцькій районній державній адміністрації.

Проводяться дні контролю з перевірки стану виконання доручень  структурними підрозділами райдержадміністрації та виконкомами сільських рад щодо розгляду звернень громадян, яких проведено 6.

Здійснюються комісійні виїзди працівників райдержадміністрації до громадян, які звертаються із письмовими зверненнями до Секретаріату Президента України та інших органів влади вищого рівня.

Затверджено графік особистого звітування начальників відділів, управлінь райдержадміністрації, керівників підприємств, установ та організацій району про роботу із зверненнями громадян, на щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації. Вже заслухано звіти: сільських голів Білецьківської (31.01.2017), Салівської (21.03.2017) сільської ради, завідувача сектору культури і туризму райдержадміністрації (31.01.2017), начальника фінансового управління райдержадміністрації (21.03.2017).

У райдержадміністрації проводиться систематичний щомісячний та щоквартальний аналіз і узагальнення звернень громадян для з'ясування причин, що їх породжують, а також найбільш гострих суспільно значущих подій, з метою негайного втручання керівництва райдержадміністрації у їх вирішення чи залучення інших державних структур, установ та організацій.

Питання про підсумки роботи райдержадміністрації із зверненнями громадян за 2016 рік розглянуто на засіданні колегії райдержадміністрації 16.03.2017. За результатами розгляду прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 17.03.2016 № 83 “Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2016 рік”, питання про стан виконавської дисципліни роботи із зверненнями громадян розглядається на щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації. За результатами розгляду надаються відповідні доручення.

Так, за 1 півріччя 2017 року до райдержадміністрації надійшло 95 письмових звернень, що на 13 звернень більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (у 2016 –82), на особистих та виїзних прийомах у керівництва райдержадміністрації побувало 61 (у 2016 - 87) громадян, через КБУ «Обласний контактний центр» надійшло 126 звернень громадян.

Звернення громадян, що надходили до райдержадміністрації, розглядалися особисто головою райдержадміністрації, на їх вирішення давалися доручення заступникам голови та начальникам управлінь, відділів райдержадміністрації.

Реєстрація, як письмових, так і особистих звернень громадян проводиться за допомогою комп’ютерної програми; відповідно, зняття з контролю – згідно резолюції голови та заступників голови райдержадміністрації.

Здійснюється контроль за організацією роботи із зверненнями громадян у відділах, управліннях райдержадміністрації, виконкомах сільських рад, надаються  роз’яснення і практична допомога.

Для забезпечення виконавської дисципліни щодо поліпшення роботи зі зверненнями громадян, в тому числі ведення діловодства, затверджено графік стажування сільських голів, секретарів виконавчих комітетів сільських рад, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та посадових осіб, які відповідають за діловодство, на якому вивчено Указ Президента України від 07.02.2008 №109/2008 та визначено завдання щодо його реалізації в районі. Зокрема, увага націлюється на об'єктивний, своєчасний та якісний розгляд звернень громадян, вивчення прогнозованих причин, що породжують скарги, одержання громадянами письмової відповіді на їх звернення.

Проводиться моніторинг повторних звернень та причин, що їх породжують. Інформація доводиться до керівництва райдержадміністрації для вжиття негайних заходів реагування та вирішення нагальних проблем жителів району.

Управління та відділи райдержадміністрації, виконкоми сільських рад готують щоквартальні аналітичні та статистичні звіти про звернення громадян, що надходять до них.

Щомісячно плануючи свою роботу, розуміючи, що листи громадян - канал живого зв'язку місцевої виконавчої влади з жителями, який допомагає краще орієнтуватись в обстановці, об'єктивніше оцінювати здійснену роботу, ясніше бачити недоліки і шляхи їх усунення, приймати правильні рішення.

Тому у райдержадміністрації, її структурних підрозділах проводяться особисті прийоми громадян керівництвом, виїзні прийоми, "гарячі" та постійно діючі прямі телефонні лінії відповідно до затверджених графіків. Діє телефон “Довіри” для громадян Кременчуцького району.

Голова райдержадміністрації та його заступники щотижня проводять особисті та виїзні прийоми громадян за місцем їх роботи та проживання.

Матеріали роботи із зверненнями громадян висвітлюються на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації.  Розміщуються узагальнені відомості про роботу із зверненнями громадян, графіки роботи постійно діючих прямих та гарячої телефонних ліній. Надається правова, консультативно-роз’яснювальна допомога з вирішення нагальних питань заявників.

Райдержадміністрація підтримує позитивний досвід, напрацьований виконавчими комітетами сільських рад, коли сільський голова спільно з головою ради ветеранів та депутатами районної та сільських рад проводять один раз у місяць (або квартал) відвідини представників пільгової категорії громадян з метою вивчення їх соціально-побутових умов.

II. Загальним відділом проаналізовано кількісний та якісний склад звернень громадян, що надійшли у І півріччі 2017 року до районної державної адміністрації.

Так, за І півріччя 2017 року до райдержадміністрації надійшло 95 письмових звернень, що на 13 звернень більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (у 2016 –82), на особистих та виїзних прийомах у керівництва райдержадміністрації побувало 61 (у 2016 - 87) громадян, через КБУ «Обласний контактний центр» надійшло 126 звернень громадян.

Жителями району у своїх листах було порушено 282 питань (у 2016 році-390).

Найбільш актуальною групою питань на протязі останніх років є питання соціального захисту. Всього в першому півріччі 2017 року отримано 171 звернення цієї категорії, або  60,6 % від загальної кількості звернень (1 півріччя 2016 року – 214, або 54,9 %).

Друге місце за актуальністю, як і в 1 півріччі 2017 року, посідають питання комунального господарства – 14 одиниць або 4,9% від загальної (1 півріччя 2016 року - 28, або 7,17 %).

Третє місце припадає на питання аграрної політики і земельних відносин та транспорту і зв’язку, їхня кількість становить – по 8 одиниць, або по 2,8 % від загальної кількості питань.

Отримано 13 колективних звернень, що склало 4,6% від загальної кількості звернень (за звітний період 2016 року - отримано 10 колективних звернень, що склало 2,5% від загальної кількості звернень).

З органів влади вищого рівня надійшло 26 звернень, в яких порушувались в яких порушувались питання щодо охорони довкілля у Кременчуцькому районі, скрутного матеріального становища, внесення змін до програми охорони довкілля, оскарження дій сільського голови Білецьківської сільської ради, отримання кредиту на житло за обласною програмою «Власний дім» та інші.

Через КБУ «ОКЦ» надійшло надійшло 126 звернень від жителів Кременчуцького району, які переважно порушували питання про отримання роз’яснень з питання оформлення субсидії, призначення та виплата соціальних допомог, розчищення доріг. В порівнянні з І півріччям  2016 року (89) їх кількість зменшилася на 37 одиниць, але тематика не змінилася:  щодо отримання роз’яснень з питання оформлення субсидії, призначення та виплата соціальних допомог, охорона здоров’я.

30.03.2017 провів особистий прийом громадян Кременчуцького району заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації Білокінь М. І. Громадяни зверталися з наступних питань: заміна вікон у Чечелевському сільському клубі, поповнення бібліотечного фонду, підписка періодичних видань для бібліотек районної централізованої бібліотечної системи, допомога у проведенні ремонту новоствореної Ялинцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, ремонт та розширення Кам’янопотоківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, ремонт приймального відділення центральної районної лікарні, ремонт актової зали Білецьківського НВК. За результатами розгляду громадянам надані відповіді. Зокрема, 15.06.2017 відбулося урочисте відкриття Кам’янопотоківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Відтепер жителі Кам’янопотоківської сільської ради зможуть отримувати якісні медичні послуги в оновленій амбулаторії

Варто відмітити, що  актуальними для громадян питаннями були соціального захисту населення, аграрної політики і земельних відносин, тарифи та пільги на перевезення пасажирів, житлово-комунальні, тощо.

Від пільгових категорій громадян, які потребують соціального захисту та підтримки надійшло 57 звернень, (у 2016 році - 82).

- члени багатодітних сімей та сімей, в яких народилися, одиноких матерів, матерів героїнь  – 21;

            - учасник та інваліди війни, учасники бойових дій – 11;

          - ветерани праці – 0;

            - дітей війни – 5;

            - інваліди загального захворювання – 20.                 

Всього у райдержадміністрації за звітний період розглянуто 273 звернення громадян, з них:

- позитивно – 74;

- дано роз’яснення – 198;

- відмовлено згідно чинного законодавства – 0;

- знаходиться у стадії виконання – 9.

ІII. Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" та графіку головою райдержадміністрації та його заступниками проводився особистий прийом громадян, де  побувало 31 особа.

За 6 місяців 2017 року відповідно до затвердженого графіка головою райдержадміністрації проводилися прийоми громадян з особистих питань кожного першого та третього вівторка, п'ятої суботи місяця. В разі потреби особистий прийом проводився і в неприйомні дні, випадків відмови у спілкуванні з громадянами не було.

Всього головою райдержадміністрації проведено 65 особистих прийомів громадян.

Підчас проведення особистих прийомів надійшло 31 звернення. На прийомі побувало 31 заявник. З них: пенсіонери, ветерани праці, інваліди - 9.

За характером порушених питань громадяни зверталися щодо вирішення питань: соціального захисту населення, аграрної політики і земельних відносин, освіти, комунального та дорожнього господарства,охорони здоров’я.

Із загальної кількості звернень (31), позитивно були вирішені – 10, що склало 32,2%.

IV. Проведення виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації у І півріччі 2017 році проводилося відповідно до затверджених графіків.

Так, організовано проведення 21 виїзного прийому.

На прийомі побувало 30 громадян (у 2016 році - 37). У тому числі: пенсіонерів, ветеранів праці, інвалідів —13.

За своїм змістом порушувалися питання: аграрної політики і земельних відносин, комунального та дорожнього господарства, транспорту і зв'язку, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти.

Із загальної кількості звернень (30), позитивно було вирішено - 6, що склало 20,0% від загальної кількості.

V.    У І півріччі 2017 року відповідно до затверджених графіків у райдержадміністрації та структурних підрозділах діють “постійні”, “гарячі” телефонні лінії та телефон “Довіри”.

Послугами вказаних телефонних ліній за І півріччя 2017 року скористалося 57 громадян.

Питання, які турбують громадян це переважно : проблеми пільгового перевезення, соціального захисту, юридичного характеру (порядок укладання договорів, порядок відшкодування завданих збитків), освіти (організаці дошкільних навчальних закладів) та інші(порушення графіку руху маршруту, пільговий проїзд, щодо отримання путівок на оздоровлення дітей, робота медамбулаторії, виплата матеріальної допомоги багатодітнім сім’ям) та інші.

Аналіз свідчить, що надходження пропозицій, заяв і скарг перш за все відображає глибоку зацікавленість населення у вирішенні соціально-економічних проблем розвитку району та, з іншого боку, підкріплені довірою до органів місцевого самоврядування та надією на негайне і не формальне вирішення гострих проблем громадян району.

Голова райдержадміністрації, заступники голови, начальники управлінь райдержадміністрації систематично (згідно з графіками райдержадміністрації) проводять зустрічі з жителями району. Головою райдержадміністрації  на нарадах із сільськими головами, керівниками районних організацій, начальниками управлінь та відділів райдержадміністрації звертається увага на недопущення нечуйного, бездушного ставлення до заявників, формалізму, тяганини при розгляді листів. Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб.

Матеріали роботи із зверненнями громадян висвітлюються на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації: розміщуються узагальнені відомості про роботу із зверненнями громадян, графіки роботи постійно діючих прямих та гарячої телефонних ліній. Надається правова, консультативно-роз’яснювальна допомога з вирішення нагальних питань заявників.

З метою поліпшення роботи із зверненнями громадян у Кременчуцькій райдержадміністрації здійснено ряд практичних заходів. У доступному для відвідувачів місці  розміщені графіки прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, районної ради. На інформаційному стенді райдержадміністрації мешканці району мають змогу отримати інформацію, що стосується діяльності апарату, управлінь і відділів райдержадміністрації.

Роз’яснення населенню повноважень органів влади відбувається при зустрічах, на виїзних прийомах, які щомісячно проводять голова райдержадміністрації та його заступники в селах району.

Наверх ↑