Про роботу щодо запобігання корупції в районі згідно Закону України “Про запобігання корупції” за результатами 2016 року

Версія для друкуВерсія для друку

Про роботу щодо запобігання корупції в районі згідно Закону України “Про запобігання корупції” за результатами 2016 року

 

На виконання законів України „Про запобігання корупції”, „Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014-2017 роки”, розпорядження голови Полтавької обласної державної адміністрації від 20.08.2015 № 434 “Про Програму запобігання корупції у Полтавській області на 2015-2016 роки” з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції, прийнято розпорядження голови Кременчуцької районної державної адміністрації від 28.09.2015 № 240 “Про Програму запобігання корупції у Кременчуцькому районі на 2015-2016 роки”.

На виконання листа від 22.11.2016 № 01-65/2403 обласної державної адміністрації щодо обласної антикорупційної програми на 2017 рік райдержадміністрацією були надані пропозиції, зауваження та доповнення до проекту програми.

Розділ 1. Реформування системи державного управління та адміністративних процедур.

         Діяльність райдержадміністрації висвітлюється через офіційний сайт та через засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства, чим забезпечується прозорість роботи органів державної влади та доступ до публічної інформації, в тому числі розміщення матеріалів методично-консультаційного змісту, які регламентують отримання адміністративних послуг. Робота відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг Кременчуцької райдержадміністрації здійснюється відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги” та інших керівних нормативно-правових актів.

         На виконання Закону України “Про очищення влади” райдержадміністрацією здійснено ряд заходів, а саме:

         прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 24.03.2015      № 28-к  “Про забезпечення виконання вимог Закону України “Про очищення влади” в райдержадміністрації”;

         підготовлено та направлено запити та додані до них документи до органів, які здійснюють перевірку;

         по закінченні перевірки, на підставі отриманих висновків, відділом організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації підготовлено довідки про результати перевірки.

         На сьогоднішній день за результатами перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади” факти корупції не встановлені.

         Розділ ІІ. Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки.

В райдержадміністрації здійснюється аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб щодо порушення вимог антикорупційного законодавства України, за 2016 рік звернень даного характеру до райдержадміністрації не надходило;

         Розділ ІІІ. Забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

         Систематично з державними службовцями райдержадміністрації проводяться семінари з питань корупції, зокрема в 2016 році проведено 15 таких заходів, в тому числі щодо дотримання розділу VI «Правила етичної поведінки» Закону України «Про запобігання корупції». Проводиться роз’яснення щодо електронного декларування, всі державні службовці, що зобов’язані  подати електронні декларації  повідомлені про відповідальність за несвоєчасність подання декларації. Здійснюється робота по виявленню і недопущенню випадків потенційного конфлікту інтересів, приватного інтересу та реального конфлікту інтересів, даних випадків у 2016 році не виявлено.

         В районі проводилася значна робота щодо реалізації принципів прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади в організації антикорупційної роботи, а саме:

на веб-сторінці систематично оновлюється рубрика “Запобігання проявам корупції”, де розміщується аналітична інформація про стан дотримання структурними підрозділами райдержадміністрації, виконкомами сільських рад вимоги антикорупційного законодавства та висвітлюється робота, яка проводилась щодо запобігання корупції в районі;

через районі засоби масової інформації до населення району доведений номер “телефону довіри”, за яким громадяни можуть надавати інформацію про факти порушення антикорупційного законодавства України, зловживання службовим становищем посадовими особами органів виконавчої влади  та представниками місцевого самоврядування;

в повсякденній діяльності реалізується комплекс заходів з проведення прозорого відбору кандидатів на державну службу, ознайомлення їх із положеннями нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, та узгодження призначення працівників на керівні посади;

райдержадміністрацією здійснюється робота по профілактиці та зменшення випадків втягування державних службовців органів виконавчої влади та посадовців місцевого самоврядування у корупційну діяльність.

Розділ IV. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» через офіційну веб-сторінку райдержадміністрації або електрону пошту чи будь-яким іншим способом громадяни або юридичні особи можуть звернутися із запитом на отримання публічної інформації, крім того Кременчуцька райдержадміністрація працює через портал державних послуг «iGov».

Розділ V. Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів.

До втрати чинності Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» всі працюючі державні службовці подали декларації про доходи за 2015 рік до 1 квітня 2016 року без порушення строків. Лише 3 особи, які припинили діяльність пов’язану з виконанням функцій держави в 2015 році, не подали декларації за останнім місцем роботи. Відділом організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації підготовлено відповідні листи із зазначенням даного порушення вимог чинного законодавства та направлено до Кременчуцької місцевої прокуратури для відповідного реагування.

Впродовж 2016 року порушень фінансової дисципліни у бюджетній сфері району не виявлено.

Протягом 2016 року до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування району притягнуто не було.

При необхідності закупівля товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти буде здійснюватись відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Всі державні службовці райдержадміністрації категорії «А» та «Б» ( в кількості 32 особи, що становить 44 % від кількості державних службовців райдержадміністрації) вчасно до 30 жовтня заповнили та подали електронні декларації.

Ознайомитись з електронними деклараціями можна на веб-сторінці Національного агентства з питань запобігання корупції.

Розділ VІ. Сприяння проведенню та вдосконаленню антикорупційної експертизи.

Всі нормативно-правові акти райдержадміністрації розміщуються на офіційній веб-сторінці.

Розпорядження, що мають нормативно-правовий характер не пізніше   5-ти днів з усіма необхідними документами подаються на державну реєстрацію до Головного управління Юстиції у Полтавській області

Розділ VІІ.  Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо зниження рівня корупції у приватному секторі.

Райдержадміністрацією налагоджена співпраця з Кременчуцьким місцевим Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, проводяться спільні виїзні прийоми громадян, в тому числі правова допомога з підвищення рівня знань громадян у сфері протидії корупції.

При райдержадміністрації створена та працює громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги.

В закладах освіти Кременчуцького району, бібліотечних закладах систематично проводяться різноманітні заходи направлені на підвищення рівня правових знань дітей та молоді, в тому числі щодо формування антикорупційної правосвідомості.

Наверх ↑