РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Версія для друкуВерсія для друку

 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

м. Кременчук

 

 

 

Про затвердження Умов конкурсу

з визначення підприємства

(організації) для здійснення

функцій робочого органу

при проведенні конкурсу з

визначення пасажирських

перевізників на приміських

автобусних маршрутах загального

користування, що не виходять

за межі території

Кременчуцького району 

 

Відповідно до статті 6, пункту 8 статті 16, пункту 2 статті 20,  статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”,            статей 7, 44 Закону України “Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, з метою визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Кременчуцького району:

  1. Затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Кременчуцького району (додаються).

2. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації 

(Олексієнко О.В.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Полтавській області протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

3. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації

(Хоменко Ю.О.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

В. о. голови

районної державної адміністрації                                                  О.І. Тютюнник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури Кременчуцької райдержадміністрації:

Начальник відділу містобудування,

архітектури,  житлово- комунального

господарства та інфраструктури

Кременчуцької райдержадміністрації                                     О.І.Котяй

ПОГОДЖЕНО:

Заступник голови

Кременчуцької райдержадміністрації                                      Є.В.Колесник

_____________

Керівник апарату

Кременчуцької райдержадміністрації                                     Т.М.Самбур

_____________

Завідувач сектору взаємодії

з правоохоронними органами,

оборонної та мобільної

роботи апарату Кременчуцької

райдержадміністрації                                                                     О.М.Маз

_____________

Завідувач юридичного сектору

апарату Кременчуцької

райдержадміністрації                                                                      О.В.Олексієнко

_____________

Начальник загального відділу

апарату Кременчуцької

райдержадміністрації                                                                         О.М.Діденко

_____________

Головний спеціаліст загального

відділу апарату Кременчуцької

райдержадміністрації                                                                         Н.М.Тимошенко

______________

 

 

 

 

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження голови Кременчуцької районної державної адміністрації “Про затвердження Умов конкурсу  з визначення підприємства  (організації) для здійснення  функцій робочого органу  при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального  користування, що не виходять  за межі території Кременчуцького району”.

                

Проект розпорядження розроблено відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури Кременчуцької райдержадміністрації

 

та погоджено

без зауважень:

 

Заступник голови

Кременчуцької райдержадміністрації                                      Є.В.Колесник

 

Керівник апарату

Кременчуцької райдержадміністрації                                     Т.М.Самбур

 

Завідувач сектору взаємодії

з правоохоронними органами,

оборонної та мобільної

роботи апарату Кременчуцької

райдержадміністрації                                                                     О.М.Маз

 

Завідувач юридичного сектору

апарату Кременчуцької

райдержадміністрації                                                                      О.В.Олексієнко

 

 

Начальник загального відділу

апарату Кременчуцької

райдержадміністрації                                                                         О.М.Діденко

 

Головний спеціаліст загального

відділу апарату Кременчуцької

райдержадміністрації                                                                         Н.М.Тимошенко

 

Начальник відділу містобудування,

архітектури,  житлово - комунального

господарства та інфраструктури

Кременчуцької райдержадміністрації                                           О.І.Котяй “_______”___________2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження голови Кременчуцької районної державної адміністрації “Про затвердження Умов конкурсу  з визначення підприємства  (організації) для здійснення  функцій робочого органу  при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального  користування, що не виходять  за межі території Кременчуцького району”.

 

1.  Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

         Проект цього розпорядження розроблено з метою організації конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу  при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального  користування, що не виходять  за межі території Кременчуцького району.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

            З метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму та вибору підприємства (організації), що спроможне забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

 

3. Правові аспекти

            Проект розпорядження підготовлено відповідно до статті 6, пункту 8 статті 16, пункту 2 статті 20, статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статей 7, 44  Закону України “Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України 03.12.2008 №1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”

               

 

 

2

4. Фінансово-економічне обґрунтування

            Впровадження проекту цього розпорядження додаткових фінансових витрат не потребує.

 

                5.  Позиція заінтересованих органів

            Проект цього розпорядження не стосується інших органів.

 

            6. Регіональний аспект

            Проект цього розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

 

            7. Громадське обговорення

            Проект цього розпорядження не потребує проведення громадського обговорення.

 

            8. Прогноз результатів

Забезпечення перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

 

В. о. голови

районної державної адміністрації                                                  О.І. Тютюнник

“_______”___________2018 року                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Кременчуцької

районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМОВИ

конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Кременчуцького району

 

I. Загальна частина

 

 1. Ці Умови розроблено відповідно до Закону України   “Про автомобільний транспорт” та постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”.

 

2. Метою проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Кременчуцького району (далі – Конкурс) є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Кременчуцького району Полтавської області.

 

3. На робочий орган покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов Конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями Конкурсу.

 

4. Організатором Конкурсу є  Кременчуцька районна державна адміністрація Полтавської області (далі - Організатор).

 

5. Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведені в законодавстві України у сфері автомобільного транспорту.

 

II. Вимоги до претендентів

 

1. У Конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що мають фахівців і досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень у відповідності до вимог статті 44 Закону України “Про автомобільний транспорт” (далі - претенденти).

 

2. Не допускаються до участі у Конкурсі підприємства (організації), які:

  1. надають послуги з перевезень;

2) провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень;

3) представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

 

III. Порядок підготовки до проведення Конкурсу

 

1. Для підготовки та проведення Конкурсу утворюється конкурсний комітет з визначення робочого органу (далі – конкурсний комітет), склад якого затверджується Організатором.

 

2. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку Конкурсу Організатор розміщує в засобах масової інформації оголошення про проведення Конкурсу, в якому визначаються:

умови Конкурсу;

телефон для довідок;

строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у Конкурсі;

місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету.

 

3. З метою участі у Конкурсі претендент подає секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такі документи:

заяву на участь у Конкурсі визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу, що додається;

копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень;

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту, їх кваліфікацію та досвід роботи;

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства матеріально-технічного забезпечення.

 

4. Копії документів, повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому законодавством порядку.

 

5. Подані на Конкурс документи реєструються Організатором у журналі обліку вхідної кореспонденції. Документи, що надійшли після встановленого строку, не приймаються.

 

6. Документи, подані не в повному обсязі не реєструються і повертаються претенденту з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь у Конкурсі виправляються протягом трьох календарних днів та подаються повторно.

 

7. Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від претендентів.

 

8. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор повинен забезпечити проведення Конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення Конкурсу.

 

IV. Умови проведення Конкурсу

1. Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить Конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

  1. найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень (не менше трьох років);

2)          наявність фахівців з питань організації пасажирських перевезень;

3)          наявні матеріальні ресурси та технології для забезпечення проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників;

4)          найменша орієнтовна вартість виконання робіт по наданню послуг з підготовки та проведення районних конкурсів на перевезення пасажирів.

Доопрацьовано в робочому порядку:

Начальник відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального

господарства та інфраструктури

райдержадміністрації                                                                                     О.І.Котяй

 

 

 2. Переможцем Конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає цим Умовам.

3. Рішення конкурсного комітету приймаються на засіданні у присутності не менше двох третин його складу у тому числі голови або його заступника, відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

4. Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом, який підписують всі члени конкурсного комітету, які взяли участь у голосуванні.

5. Переможець Конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

6. З переможцем Конкурсу Організатор укладає договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між Організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

 

V. Розгляд спорів

1. У разі порушення цих Умов проведення Конкурсу особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до Організатора. Скарга може бути подана не пізніше 30 днів після одержання копії рішення конкурсного комітету.

2. Організатор, після одержання скарги, перевіряє зазначені в ній факти. У разі виявлення порушень Організатор скасовує рішення конкурсного комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь особі, яка подала скаргу, надається протягом 15 календарних днів з моменту одержання скарги.

3. Скарги, що надійшли з порушенням установленого терміну, не розглядаються.

4. Неврегульовані організатором спори розглядаються в установленому чинним законодавством порядку.

В. о. голови

районної державної адміністрації                                                  О.І. Тютюнник

 

 

 

 

 

                                                                                            Додаток

до умов Конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Кременчуцького району

(підпункт 1 пункту 3 розділу III)

 

Конкурсному комітету з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Кременчуцького району

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу

                                                                                   

Прошу прийняти для участі у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах  загального  користування, які  не  виходять  за  межі  території

 

 

2

Продовження додатка

Кременчуцького району, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу матеріали від претендента_____________________________________________________ ___________________________________________________________________

(повна назва підприємства (організації)

______________________________________________________________________________________________________________________________________                            

(юридична та поштова адреса)

Код ЄДРПОУ ___________________________________________________________________

Телефон, факс, електронна адреса ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Поточний рахунок ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

З умовами  проведення  конкурсу ознайомлений.

До заяви додаю:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

М.П. 

  

  

«___» __________20__ р

__________
(підпис)

_______________________
     (прізвище та ініціали)

В. о. голови

районної державної адміністрації                                                  О.І. Тютюнник

Доопрацьовано в робочому порядку:

Начальник відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального

господарства та інфраструктури

райдержадміністрації                                                                                     О.І.Котяй

 

Наверх ↑