Сектор культури Кременчуцької районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

Діяльність сектору культури і туризму райдержадміністрації   направлена на виконання  державної політики у сфері культури і туризму, розвиток народного мистецтва, аматорської творчості, популяризації культурних традицій, виявлення нових творчих обдарувань.   

На території району діє 24 заклади культури, із них: 11 клубних і 13 бібліотечних.

Основним завданням  сектору культури і туризму райдержадміністрації є реалізація на території району державної політики у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

Спрямовує діяльність на виконання наступних завдань:

- виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення контролю за їх реалізацією;

- забезпечення реалізації державної політики в галузі культури у районі;

- забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів у районі;

- забезпечення доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для мешканців району;

- аналіз стану та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури і туризму, охорони культурної  спадщини у межах району та вжиття заходів для усунення недоліків;

- участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

- внесення пропозицій щодо проекту бюджету Кременчуцького району;

- сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів на території району;

- сприяння збереженню культурної спадщини.

Створює умови для:

- розвитку усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення;

- сприяння формуванню репертуару  мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, розвитку ужитково -прикладного мистецтва,      збереженню культурної спадщини;

- централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

- забезпечення аналізу потреб у працівниках сфери культури і туризму та охорони культурної спадщини.

Формує та подає управлінню культури  та відділу інфраструктури та туризму облдержадміністрації пропозиції щодо:

- відзначення працівників закладів культури району обласними та районними грамотами, іншими формами заохочення ;

- занесення об'єктів культурної спадщини району до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

Надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність закладів культури району.

Збирає та оброблює статистичні дані у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини.

Проводить заходи щодо підвищення кваліфікації  працівників у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини.

Вивчає та аналізує релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі на території району.

Забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць.

Проводить фестивалі, конкурси, огляди аматорського мистецтва, художньої творчості, виставки народних умільців та інші заходи у сфері культури, охорони культурної спадщини.

Основні результати, які планується досягти :

-  патріотичне виховання молоді;

-  залучення дітей та молоді в гуртки народної  творчості в закладах культури району;

-  створення колективів народної творчості;

-  проведення цікавих культурно – дозвіллєвих масових заходів та  народних звичаїв та обрядів;

-  поповнення бібліотечного фонду;

-  участь колективів,  закладів культури району в обласних оглядах – конкурсах.

 

Наверх ↑