Соціально-економічне становище Кременчуцького району за січень–вересень 2017 року

Версія для друкуВерсія для друку

Головне управління статистики у Полтавській області інформує:

Соціально-економічне становище Кременчуцького району 
за січень–вересень 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист
Чисельність наявного населення, за оцінкою, на 1 вересня 2017р. стано-вила 39623 особи. Упродовж січня–серпня 2017р. чисельність населення змен-шилася на 239 осіб.
У січні–серпні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату жит-лово-комунальних послуг призначено 10561 домогосподарству на загальну су-му 1636,2 тис.грн.
Крім того, 539 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого піч-ного побутового палива.

Правосуддя та злочинність
За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–вересня 2017р. по району обліковано 652 кримінальних правопорушення, що на 8,8% менше, ніж за січень–вересень 2016р.

Сільське господарство
На 1 жовтня 2017р. культури зернові та зернобобові в сільськогосподар-ських підприємствах (крім малих) обмолочено на площі 9376 га (на 1 жовтня 2016р. – на 11782 га), валовий збір зерна становив 316911 ц (491930 ц) при се-редній урожайності 33,8 ц з 1 га (41,8 ц з 1 га).
У січні–вересні 2017р. сільськогосподарськими підприємствами (крім ма-лих) реалізовано на забій (у живій масі) 273,2 т сільськогосподарських тварин, що на 0,9% менше порівняно з січнем–вереснем 2016р., вироблено 3798,4 т мо-лока (на 4,5% більше).

 

Наверх ↑