Виконання будівельних робіт у Полтавській області у січні–липні 2018 року

Версія для друкуВерсія для друку

Виконання будівельних робіт у Полтавській області у січні–липні 2018 року

У січні–липні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3385,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–липні 2018р. порівняно з січнем–липнем 2017р. становив 91,5%.

Обсяги виконаних будівельних робітза видами будівельної продукції

 

Виконано будівельних робіт у січні–липні 2018

тис.грн

у % до загального обсягу

у % до січня–липня 2017

Будівництво

3385515

100,0

91,5

Будівлі

729697

21,6

91,1

житлові

189172

5,6

75,4

нежитлові

540525

16,0

99,0

Інженерні споруди

2655818

78,4

91,6

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 67,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 10,2% та 22,8% відповідно.

Інформацію щодо виконання будівельних робіт по містах і районах наведено в додатку.

 

Географічне охоплення

Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

Методологія та визначення

Обсяг виконаних будівельних робіт – це вартість будівельних, монтажних та інших робіт, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель, споруд, технічного переоснащення підприємств.

Індекс будівельної продукції відображає зміну обсягів виконаних будівельних робіт за періоди, що обрані для порівняння, продефльованих на відповідні індекси цін на будівельно-монтажні роботи. Індекс будівельної продукції розраховується як середньозважена індексів будівництва будівель та інженерних споруд. За вагу обрано питому вагу складових будівельної продукції по кожному її виду в загальному обсязі у базисному році (2010 = 100%).

Методологія розрахунку: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/91/meod_91.zip

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Основні економічні показники короткострокової статистики будівництва", яке охоплює юридичних осіб та відокремлені підрозділи юридичних осіб, що забезпечують не менше 80% обсягу виробленої продукції будівництва в цілому в Україні та кожному регіоні.

Показники розраховуються по Україні в цілому, за регіонами та видами будівельної продукції.

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/227/mp_ks_bud.zip

Перегляд даних

Дані за поточний рік є попередніми. Перегляд щомісячних даних за підсумками 2018 року буде здійснено в I кварталі 2019 року.

 

                                                                                          Держстат  Головне управління статистики  у Полтавській області

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑