Про результати діяльності Кременчуцької районної державної адміністрації за І квартал 2018 року

Версія для друкуВерсія для друку

Про результати діяльності Кременчуцької районної державної адміністрації за І квартал 2018 року 

Сьогодні на засіданні "круглого столу" завідувач сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Я.П. Сторожева доповіла про результати діяльності Кременчуцької районної державної адміністрації за І квартал 2018 року

За оцінкою результатів діяльності районних державних адміністрацій у І кварталі 2018 року Кременчуцький район знаходиться на 20-21 місці (за І квартал 2017 року на 15 місці).

Аналізуючи показники і місце району у порівнянні з показниками І кварталу 2017 року за окремими напрямками діяльності варто відмітити, що лише за напрямком Житлово-комунальне господарство» (з 13-15 на 10-11 місце) показники покращилися.

Водночас, погіршилися показники, які характеризують «Економічна ефективність» (з 18-19 на 19-20 місце), «Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна діяльність» (з 10 на 18 місце), «Фінансова самодостатність» (з 16 на 19 місце), «Населення та ринок праці» (з 13 на 19 місце) та «

За напрямком «Економічна ефективність» (19-20 місце проти 18-19 місця в І кварталі 2017 року) маємо наступні показники:

1. Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств (без ПДВ) у розрахунку на одиницю населення за січень-лютий 2018 року склав 2059,9 грн, що на 77%% більше ніж за аналогічний період 2017 року. За даним показником район посів 11 місце серед районів області (за І квартал 2017 з показником 1160,7 грн мали 14 місце).

За даним напрямком в рейтинг за І квартал 2018 року включені показники урожайності за 2017 рік, за яким район посів останні  місця в обласному рейтингу, а саме:

2. Урожайність зернових і зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах, ц з 1 га зібраної площі в 2017 році склала 33 ц з 1 га це останнє 25 місце в обласному рейтингу. Середньообласний показник в 2017 році склав 46,1 ц з 1 га зібраної площі. В 2016 році з показником 46,9 ц з 1 га наш район знаходився також на останньому місці в обласному рейтингу.

3. За показником «Урожайність буряку цукрового фабричного в сільськогосподарських підприємствах, ц з 1 га зібраної площі» наш район посів 19-25 місце в обласному рейтингу проти 9 місця в 2016 році.

4. Урожайність соняшнику на зерно у сільськогосподарських підприємствах, ц з 1 га зібраної площі в 2017 році склала 16 ц з 1 га це 25 місце в обласному рейтингу . Середньообласний показник в 2017 році склав 23,9 ц з 1 га зібраної площі. В 2016 році за даним показником наш район посів 24 місце з показником 21,4 ц з 1 га .

5. Урожайність сої у сільськогосподарських підприємствах, ц з 1 га зібраної площі в 2017 році склала 8,7 ц з 1 га це останнє 25 місце в обласному рейтингу. Середньообласний показник в 2017 році склав 14,5 ц з 1 га зібраної площі. В 2016 році за даним показником наш район посідав також 25 місце з показником 17,3 ц з 1 га .

6. Виробництво молока у сільськогосподарських підприємствах на 100 га сільськогосподарських угідь в І кварталі 2018 року становить 32,4 ц - 18 місце в обласному рейтингу. В І кварталі 2017 року з показником 32,3 ц район посідав також 18 місце (середньо обласний показник в І кварталі 2018 року склав 77,7 ц).

7. Виробництво м’яса у сільськогосподарських підприємствах на 100 га сільськогосподарських угідь – 2,3 ц, що 0,6 ц або 21% менше ніж в І кварталі 2017 року, але не дивлячись на зниження показника наш район з 19 піднявся на 16 місце в рейтингу.

8. Надій молока у розрахунку на середнє поголів’я корів у сільськогосподарських підприємствах крім малих за І квартал 2018 року становить 1697 кг, що 15% (294 кг) менше ніж за аналогічний період минулого року. По цьому показнику район з 2 знизився на 11 місце в обласному рейтингу.

9. По щільності поголів’я ВРХ на 100 га с/г угідь за І квартал 2018 року показник складає – 5,2 голови – 19 місце в рейтингу. В І кварталі 2017 року з показником 4,9 голів район знаходився на 17-18 місці (середньо обласний показник в І кварталі 2018 року склав 11,0 голів).

10. Щільність поголів’я свиней на 100 га ріллі складає 32,5 голови, що на 6,6 голів менше більше ніж в І кварталі 2017 року. Не дивлячись на зменшення щільності поголів’я свиней по даному показнику Кременчуцький район залишається на 2місці по області (на рівні в І кварталі 2017 року).

 

За напрямом «Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна діяльність» район в рейтингу з 10 місця в І кварталі 2017 року знизився на 18 місце.

По даному напрямку маємо наступні показники:

1. Обсяг капітальний інвестицій на одну особу за січень-грудень 2017 року склав 6687,7 грн, що на 486,2 грн, або на 8% більше ніж за минулий рік. Не дивлячись на зростання обсягу капітальних інвестицій по даному показнику район з 8-го знизився на 16 місце. (середній показник по Полтавській області за 2017 рік – 10613,8 грн).

2. За «Темпом зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, у % до обсягів на початок року» станом на 31 грудня 2017 року район на 16-18 місці в рейтингу (станом на 31 грудня 2016 року займали 13-15 місце).

3. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу станом на 31 грудня 2017 року склав 10,6 доларів США, що на 0,5 доларів, або 4,5%, менше ніж станом на 31 грудня 2016 року. За даним показником район з 12 місця в обласному рейтингу знизився на 14 місце.

 

 

За напрямом «Фінансова самодостатність» район з 16 місця по області Кременчуцький район знизився на 19 місце.

1. По рівню виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, у % до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників з показником 29,2% район посів 8 місце (середньообласний показник склав 25,4% ). В І кварталі 2017 року з показником 34% район знаходився на 3 місці.

2. Доходи місцевих бюджетів (без трансферів) у розрахунку на одну одиницю населення у січні-березні 2018 року склали 549,4 грн, що на 41,8 грн, або на 8% більше ніж за аналогічний період минулого року. Але за даним показником район залишається на останньому 25 місці в обласному рейтингу.

3. По показнику «Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), у % до попереднього року» район з показником 129,5% на 14 місці. В І кварталі 2017 року з показником 161,4% на район знаходився на 8 місці.

4. Не дивлячись на те що «Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одну одиницю населення склав» 482,5 грн, що на 26% більше ніж в І кварталі 2017 року по даному показнику Кременчуцький район залишається на останньому 25 місці в обласному рейтингу.

 

За напрямком «Населення та ринок праці» район знизився на 19 місце, проти 13 місця в І кварталі 2017 року.

Цьому сприяло:

1. Протягом січня-лютого 2018 року населення зменшилось на 0,20% до початку року проти 0,23 % за аналогічний період минулого року. Тому з 14 місця в І кварталі 2018 року район піднявся на 12-15 місце в рейтингу.

2-4. Заборгованість із заробітної плати станом на 01 березня 2017 в районі відсутня, що значно вплинуло на високий рівень району в рейтингу по трьох показниках: «Заборгованість із виплати заробітної плати», «Заборгованість із виплати заробітної плати економічно активних підприємств» та «Темп зростання (зменшення заборгованості з виплати заробітної плати у % до початку року».

5. По використанню коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на організацію громадських робіт (в розрахунку на 100 осіб безробітних) район залишається на останньому 25 місці в обласному рейтингу так як протягом І кварталу 2018 кошти на проведення громадських робіт не виділялися та не використовувалися, тоді як середній обласний показник по області складає 6190,6 гривень.

6. Середньо місячна заробітна плата штатного працівника за 2017 рік склала – 5941 грн, що 1640 грн більше ніж за минулий рік, при середньому показнику по області 7218 гривень (17 місце в рейтингу за І квартал 2018 року, тоді як в І кварталі 2017 року район займав 10 місце в рейтингу).

 

 

За напрямком «Житлово-комунальне господарство» район з 13-15 місця в І кварталі 2017 року піднявся на 10-11 місце.

1. За показником «Обсяг прийнятого в експлуатацію житла в розрахунку на 10 тис. населення» за результатами роботи в 2017 році з показником 1872,7 кв м район займає 2 місце в обласному рейтингу, що на рівні І кварталу 2017 року.

2. Рівень оплати за спожиту електроенергію за січень-березень 2018 року склав 99,8%, що на 7,2% більше ніж в І кварталі 2017 року, але за даним показником район з 16 місця в обласному рейтингу знизився на 17 місце. Середньообласний показник складає 100,4%.

3. Рівень оплати за спожитий природний газ за січень-березень 2018 року склав 29,5% - 13 місце. Середньообласний показник складає 30,8%. В І кварталі 2017 року з показником 31,8% Кременчуцький район посідав 21 місце в обласному рейтингу.

 

Наверх ↑