Функціональні повноваження першого заступника голови райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

    За дорученням голови райдержадміністрації представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами та організаціями в районі та за його межами, контролює і координує діяльність керівників управлінь, відділів, інших служб райдержадміністрації.

Перший заступник голови районної державної адміністрації організовує:

    виконання законів України, актів Президента України, Кабінету  Міністрів України, інших органів виконавчої влади, розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, газифікації, паливно-енергетичного комплексу, економіки і торгівлі, фінансів, соціальних питань;

    розглядає і погоджує пропозиції щодо розміщення, спеціалізації, розвитку та реконструкції підприємств відповідно до розподілу обов’язків, вносить пропозиції до відповідних органів управління та контролює виконання прийнятих з цих питань рішень;

    здійснює координацію діяльності та контроль за роботою об’єктів промисловості, енергетики;

    забезпечує виконання заходів щодо стабільної роботи паливно-енергетичного комплексу, дотримання встановлених лімітів використання всіх видів енергоносіїв та своєчасних розрахунків за них;

    забезпечує виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань функціонування агропромислового комплексу;

    проведення реформування земельних та майнових відносин на засадах приватної власності;

формування інфраструктури продовольчого ринку;

    забезпечення на ринкових засадах агропромислового виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами та сировиною;

    реалізацію соціальної політики на селі;

    Здійснює контроль за діяльністю відповідних підрозділів щодо організації роботи по раціональному використанню та охороні земель, лісів, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу, додержанню санітарних і ветеринарних правил.

    Контролює роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій побутового, торгівельного обслуговування населення.

    Забезпечує координацію роботи і контроль за якісним обслуговуванням населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від форм власності, додержання ними правил торгівлі, побутового обслуговування, законодавства про захист споживачів.

    Організовує роботу щодо контролю за дотриманням законодавства агропромисловими підприємствами району.

    Забезпечує проведення періодичних щоквартальних перевірок виконання виконавчими комітетами сільських рад делегованих повноважень органів державної виконавчої влади, згідно функціональних повноважень, у сфері агропромислового розвитку, екології.

    Координує роботу керівників управлінь, відділів райдержадміністрації з цих питань. Затверджує робочі плани перевірок, перелік питань, склад робочих груп, визначає обсяги перевірок.

    Контролює роботу тендерних комітетів, конкурсних комісій, візує       розпорядження голови районної державної адміністрації, згідно з функціональними повноваженнями.

       Відповідає за організацію, проведення роботи по профілактиці корупційних проявів серед державних службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району.

    Відповідає за прийом та супровід іноземних делегацій, груп та окремих іноземців на території району.

 

 

    Координує роботу управлінь, відділів, служб району щодо:

 

- підготовки і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України з питань промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, газифікації, паливно-енергетичного комплексу та з питань соціального напрямку;

- організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями зв'язку, незалежно від форм власності;

    Сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних енергозберігаючих технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробництва.

 

    Здійснює відповідно до законодавства контроль за вирішенням питань щодо:

 

- затвердження районних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, забезпечення проведення їх експертизи;

- організації будівництва і ремонту житлових об'єктів, об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення, шляхів місцевого значення;

- розвитку будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів;

- реалізація програм з енергозбереження та підвищення енерго-          ефективності, зокрема, в житловій сфері;

- призначення житлових субсидій;

- проведення робіт, пов'язаних з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

- затвердження та дотримання правил забудови сільських населених пунктів на території району;

- приватизації об'єктів підпорядкованих галузей.  

    Організовує роботу з інвестиційної діяльності серед підприємств усіх форм власності та відомчого підпорядкування.

    Контролює роботу з підготовки для розгляду та затвердження районною радою проектів програм соціально-економічного розвитку району в частині підвідомчих галузей, організовує контроль за їх виконанням та забезпечує:

    складання необхідних для управління соціально-економічним розвитком району балансів трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива, проведення розрахунків коштів;

    визначення рівня обслуговування, обсягів послуг, необхідних для забезпечення передбачених законодавством мінімальних соціальних потреб;

    підготовку висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими радами;

    видачу відповідно до законодавства забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт;

    Очолює робочі групи райдержадміністрації по проведенню комплексних та позапланових перевірок виконання виконкомами сільських рад делегованих повноважень органів державної виконавчої влади.

         Забезпечує проведення періодичних щоквартальних перевірок виконання виконкомами сільських рад делегованих повноважень органів державної виконавчої влади згідно функціональних повноважень:

- у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планувань та обліку трудових ресурсів;

         - щодо управління комунальною власністю;

         - в галузі будівництва та газифікації.

         Координує роботу керівників управлінь, відділів райдержадміністрації служб району з цих питань. Затверджує робочі плани перевірок, перелік питань, склад робочих груп, визначає обсяги перевірок.

         Контролює роботу тендерних комітетів, конкурсних комісій, візує розпорядження голови районної державної адміністрації згідно з функціональними повноваженнями.

 

    У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

 

·       відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації;

·       відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації;

·       міжрайонного управління водного господарства;

·       ветаптеки;

·       держінспекції по заготівлі якості сільськогосподарської продукції;

·       підприємств агропромислового комплексу та галузі рибальства;

·       державного підприємства „Кременчуцьке лісове господарство”;

·       ТОВ „Кременчуцьке інкубаторно-птахівниче підприємство”;

·       районної асоціації фермерів.

·       сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації;

·       відділу з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації;

·       В.Кохнівської філії ВАТ “Полтаваобленерго”;

·       підприємств промисловості;

·       центру поштового зв’язку №2 Полтавської дирекції УДППЗ “Укрпошта”;

·       комунальних підприємств, переробних підприємств в районі;

·       підприємств автомобільного транспорту;

·       Кременчуцького міськрайонного відділу управління Державної служби НС України в Полтавській області

·       управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

·       Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості;

·       Кременчуцького об’єднаного управління Пенсійного фонду України.

·       Територіального центру соціального обслуговування Кременчуцького району.

 

    Забезпечує організацію роботи районних комісій за профілем:

 

·       Конкурсної комісії районної державної адміністрації;

·        Комісія з розгляду питань з надання матеріальної допомоги населенню з районного бюджету;

·        Рада з питань безпечної життєдіяльності населення при райдержадміністрації;

·        Територіальна тристороння соціально-економічна рада;

·        Комісія по обстеженню водних об’єктів, складання актів стану водних об’єктів, надання пропозицій щодо укладання, поновлення чи розірвання договорів оренди водних об’єктів, що знаходяться за межами населених пунктів району;

·        Комісія по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам;

·        Комісія по ремонту будинків і квартир інвалідів;

·        Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при райдержадміністрації;

·        Комісія з перевірки технічного стану захисних споруд;

·        Комісія з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення;

·        Конкурсна комісія по визначенню виконавців Районної цільової програми с/г дорадчої діяльності;

·        Комісії з інвентаризації радіоактивних відходів;

·        Районна комісія з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів;

·        робоча група по створенню нових робочих місць;

·        робоча група по інвентаризації ставків на території сільських рад;

·        мобільна група для оперативного реагування на ліквідацію наслідків можливих надзвичайних ситуацій;

·        робоча група з вирішення питань щодо здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції;

·        робоча група з питань здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування.

 

Наверх ↑