Інформація щодо вчасності подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у 2019 році

Версія для друкуВерсія для друку

Інформація щодо вчасності подання

повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у 2019 році

         Одними з основних інструментів запобігання корупції є заходи фінансового контролю передбачені Законом України «Про запобігання корупції», а саме: подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування; повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі-банку нерезидента суб’єктом декларування або членом сім'ї суб'єкта декларування.

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції», у разі суттєвої міни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов'язаний письмово повідоми про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

         Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 №2629-VIII, з 01.01.2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлений у розмірі 1921 гривня ( 50 ПМ – 96050 гривень).

Слід пам’ятати, що виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування до Реєстру не подаються.

Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування подаються лише в електронній формі, його паперова копія не подається. Повідомлення про отримання доходу або придбання майна членом сім’ї суб’єкта декларування  не подається.

Повідомлення про відкриття валютного рахунку подається у 10-денний строк з дня, коли суб’єкт декларування чи член його сім’ї відкрив валютний

рахунок в установі банку-нерезидента.

Повідомлення про відкриття валютного рахунку подається у вигляді паперового документа і надсилається до НАЗК рекомендованим листом або через власний електронний кабінет у вигляді сканованих копій.

Необхідно пам’ятати, що для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.

Інформація відображається у грошовій одиниці України, доходи, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у повідомленні перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків. Вартість майна, що було придбано суб’єктом декларування, зазначається у грошовій одиниці України відповідно до останньої грошової оцінки майна або – якщо така оцінка не проводилася чи її результати не відомі суб’єкту декларування – на момент набуття майна у власність (як зазначено в документі, на підставі якого було набуто право власності), відомості щодо фінансових сум (кількості грошей) заокруглюються до гривні. Зазначена у повідомленні інформація включається до Реєстру та оприлюднюється у публічній частині Реєстру на офіційному веб-сайті Національного агентства (без відображення конфіденційної інформації про особу відповідно до закону).

Окрім того, подання інформації про суттєві зміни в майновому стані не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати декларацію та зазначити в ній всі необхідні відомості. 

За неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміниу майновому стані суб’єкта декларування ч. 2 ст. 172-6 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн).

Вчинення вищезазначеного правопорушення особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення -  тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 грн до 5100 грн), з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Слід пам’ятати,що набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення є підставою для припинення державної служби у зв’язку із втратою права на державну службу або його обмеженням відповідно до ст. 84 Закону України «Про державнуслужбу».

 

 

Наверх ↑