Про роботу щодо запобігання корупції в районі згідно Закону України “Про запобігання корупції” за результатами І півріччя 2016 року

Версія для друкуВерсія для друку

Про роботу щодо запобігання корупції в районі згідно Закону України “Про запобігання корупції” за результатами І півріччя 2016 року

 

На виконання законів України „Про запобігання корупції”, „Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014-2017 роки”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року „Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи „Партнерство „Відкритий уряд” у 2014-2015 роках”, розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 20.08.2015 № 434 “Про Програму запобігання корупції у Полтавській області на 2015-2016 роки” з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції, прийнято розпорядження голови Кременчуцької районної державної адміністрації від 28.09.2015 № 240 “Про Програму запобігання корупції у Кременчуцькому районі на 2015-2016 роки”.

Впродовж І півріччя 2016 року в районі проводилася значна робота щодо реалізації принципів прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади в організації антикорупційної роботи, а саме:

систематично оновлювалася веб-сторінка рубрики “Запобігання проявам корупції”, де розміщувалася аналітична інформація про стан дотримання структурними підрозділами райдержадміністрації, виконкомами сільських рад вимог антикорупційного законодавства, про проведену роботу щодо запобігання корупції в районі;

через районі засоби масової інформації до населення району доведений номер “телефону довіри”, на якій громадяни можуть надавати інформацію про факти порушення антикорупційного законодавства України, зловживання службовим становищем посадовими особами органів виконавчої влади  та представниками місцевого самоврядування;

в повсякденній діяльності реалізується комплекс заходів з проведення прозорого відбору кандидатів на державну службу, ознайомлення їх із положеннями нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, та узгодження призначення працівників на керівні посади;

здійснюється аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб щодо порушення вимог антикорупційного законодавства України, за І півріччя 2016 року звернень даного характеру до райдержадміністрації не надходило;

райдержадміністрацією здійснюється робота по профілактиці та зменшення випадків втягування державних службовців органів виконавчої влади та посадовців місцевого самоврядування у корупційну діяльність;

здійснюється робота по виявленню і недопущенню випадків потенційного конфлікту інтересів та реального конфлікту інтересів, даних випадків у  2016 році не виявлено;

діяльність райдержадміністрації висвітлюється через офіційний сайт, соцмережі та через засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства, чим забезпечується прозорість роботи органів державної влади та доступ до публічної інформації;

декларації держаних службовців райдержадміністрації публікуються на офіційному сайті, чим забезпечується контроль за доходами та витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування з боку громадськості;

забезпечується прозорість процедур закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти відповідно до Закону України „Про здійснення державних закупівель”;

налагоджена співпраця з Кременчуцьким місцевим Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, проводяться спільні виїзні прийоми громадян, в тому числі правова допомога з підвищення рівня знань громадян у сфері протидії корупції;

при райдержадміністрації створена та працює громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги;

в закладах освіти Кременчуцького району, бібліотечних закладах систематично проводяться різноманітні заходи направлені на підвищення рівня правових знань дітей та молоді, в тому числі щодо формування антикорупційної правосвідомості;

Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” державними службовцями щорічно до 1 квітня до відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації подаються декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Також відповідно до статті 45 Закону України “Про запобігання корупції” декларацію подають особи, які припиняють діяльність пов’язану з виконанням функцій держави, за період неохоплений раніше поданими деклараціями та протягом року після припинення діяльності.

Відповідно до статті 12 Закону України “Про засади запобігання та протидію корупції” копії декларації направляються до Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області для проведення перевірки достовірності відомостей про доходи, нерухоме майно, транспортні засоби, кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, цінні папери, внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, фінансові зобов’язання, зазначених у декларації. У разі виявлення розбіжностей зазначених відомостей, декларанти подають до Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області та відділу організаційно роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації пояснювальну записку та уточнюючу декларацію.

Протягом 2013-2015 років та звітного періоду 2016 року декларації працюючими державними службовцями поданні без порушення строків.

Лише 3 особи, які припинили діяльність пов’язану з виконанням функцій держави в 2015 році, не подали декларації за останнім місцем роботи.

Відділом організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації підготовлено відповідні листи із зазначенням даного порушення вимог чинного законодавства та направлено до Кременчуцької місцевої прокуратури для відповідного реагування.

Декларації своєчасно оприлюднюються на веб-сайті райдержадміністрації.

Впродовж І півріччя 2016 року порушень фінансової дисципліни у бюджетній сфері району не виявлено та до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування району притягнуто не було.

Протягом І півріччя 2016 року сектором з юридичних питань, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації проведено 8 семінарів з антикорупційного законодавства для працівників структурних підрозділів райдержадміністрації за участю представників органів місцевого самоврядування. На семінарах розглядався ряд питань, а саме:

порівняльний аналіз положень законів України “Про засади запобігання і протидії корупції” та “Про запобігання корупції”;

суб’єкти корупційних правопорушень;

антикорупційні механізми;

антикорупційний інструментарій;

аналіз термінології, що використовується у антикорупційному законодавстві;

фінансовий контроль;

робота з громадськістю;

антикорупційна політика, тощо..

Питання корупції розглядалось тричі на апаратних нарадах у голови райдержадміністрації, одного разу на оперативно-розпорядчих нарадах у першого заступника голови райдержадміністрації, на нарадах в структурних підрозділах РДА – 7; на сесіях, нарадах у сільських радах – 10.

Надавалась методична допомога з питань запобігання корупції:

- виконкомам сільських рад – 4;

- структурним підрозділам райдержадміністрації – 6.

Методичні рекомендації, що були надані сільським радам:

1. Забезпечити дієвий контроль за виконанням розпорядження голови райдержадміністрації та власних рішень щодо профілактики та попередження корупційних проявів у виконкомі сільської ради.

2. Практикувати періодичний розгляд стану справ з профілактики та попередження корупції на чергових сесіях, службових нарадах, з визначенням конкретних завдань та доручень відповідним посадовим особам щодо усунення наявних недоліків, проведення профілактичних заходів.

3. Не менш ніж один раз на рік на чергових сесіях або службових нарадах проводити заслуховування звіту відповідальної посадової особи щодо результатів проведеної роботи з профілактики та попередження корупційних проявів за звітний період.

Наверх ↑