Міськрайонне управління у Кременчуцькому районі та мм. Кременчуці, Горішніх Плавнях Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області

Версія для друкуВерсія для друку

Міськрайонне управління у Кременчуцькому районі та мм. Кременчуці, Горішніх Плавнях

Керівництво: НачальникЯкобчук Максим Олександрович

Адреса: 39600 м. Кременчук, вул. Соборна, 14/23

Тел./факс:  (0536) (05366) 72-53-78

E-mail: krem­_zem@ukr.net

Графік прийому громадян

І тиждень, вівторок – з 10: 00 до 13:00

ІІ тиждень, вівторок – виїзний прийом

ІІІ тиждень, четвер – з 14: 00 до 17:00

ІV тиждень, середа – з 14: 00 до 17:00

Міськрайонне управління у Кременчуцькому районі та мм. Кременчуці, Горішніх ПлавняхГоловного управління Держгеокадастру у Полтавській області:

1). завданням міськрайонного управлінняє реалізація повноважень Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області на території  Кременчуцького району та мм. Кременчуці, Горішніх Плавнях.

2) здійснює керівництво міськрайонного управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

3) організовує та забезпечує виконання міськрайонного управління Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, доручень Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступників, наказів Держгеокадастру, доручень Голови Держгеокадастру та його заступників, наказів Головного управління Держгеокадастру в області, розпоряджень голови місцевої державної адміністрації;

4) вносить начальнику Головного управління Держгеокадастру в області пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи міськрайонного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань та подає на затвердження плани роботи міськрайонного управління (річні, піврічні);

5) звітує перед начальником Головного управління Держгеокадастру в області щодо виконання покладених на міськрайонне управління завдань та планів роботи;

6) бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж міста, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні;

7) забезпечує підготовку та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій;

8) вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

9) організовує виконання робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи;

10) готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з  грошової  оцінки  земель  та  вносить  їх  на розгляд Начальнику Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, видає витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки;

11) забезпечує здійснення землеустрою, у тому числі забезпечує проведення державної інвентаризації земель;

12) забезпечує створення, формування і ведення місцевого фонду документації із землеустрою;

13) здійснює державний нагляд у сфері землеустрою;

14) проводить відповідно до законодавства моніторинг земель;

15) погоджує в межах повноважень, передбачених законом, документацію із землеустрою;

16) надає роз'яснення з питань, що належать до його компетенції;

17) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

18) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками міськрайонного управління доручення;

19) підписує документи з питань діяльності міськрайонного управління;

20) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

21) подає начальнику Головного управління Держгеокадастру в області пропозиції щодо розроблення:

нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері земельних відносин в установленому законодавством порядку;

стандартів і технічних регламентів у сфері Державного земельного кадастру відповідно до закону, а також порядків створення та актуалізації картографічних матеріалів, кадастрових класифікаторів, довідників та баз даних;

нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;

22) подає у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж району, села і селища, регулювання земельних відносин;

23) надає адміністративні послуги згідно із законом у відповідній сфері;

24) бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж міста, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні;

25) забезпечують створення, формування і ведення місцевого фонду документації із землеустрою;

26) проводять відповідно до законодавства моніторинг земель;

27) здійснюють розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Держгеокадастру.

Наверх ↑