Порядок проведення особистого прийому громадян в райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

Розпорядженя голови райдержадміністрації

від 03.11.2008 № 502

1. Цей Порядок визначає основні положення щодо організації та проведення особистого прийому громадян в районній державній адміністрації.

2. Особистий  прийом громадян керівництвом районної державної адміністрації проводиться в установлені дні з 8.00 до 12.00 години в приміщенні, в приміщенні адміністративного будинку, що знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна, 14/23, згідно з графіком проведення особистих прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації.

Організація та проведення особистого прийому громадян керівниками відділів, управлінь, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації здійснюється у визначені дні та години, у  відповідності із  графіками та порядками, визначеними керівниками цих установ.

Головою райдержадміністрації проводиться першочерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої  Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання  України ,,Мати-героїня”.

3. Вхід громадян до приймальні облдержадміністрації вільний  і не потребує оформлення перепустки та пред’явлення  документів, що посвідчують особу.

4. Особистий прийом громадян керівництвом районної державної адміністрації здійснюється за попереднім записом. 

5. Попередній запис на особистий прийом до керівництва районної державної адміністрації проводиться  відповідальним спеціалістом апарату райдержадміністрації (кім 311), щоденно з 8:00 до 12:00,  а також за телефоном 74-20-25.

6. Інформація про порядок, графік особистого прийому  керівництвом  районної  державної адміністрації публікується у в газеті „Перемога” та розміщуються у фойє першого поверху адміністративного приміщення.

7. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до керівництва районної державної адміністрації, відповідальним працівником з’ясовується прізвище, ім’я та по батькові громадянина, місце проживання, короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), вивчаються документи, інші матеріали, що надаються громадянином особисто для обґрунтування свого звернення, заповнюється картка особистого прийому встановленого зразка.
Не допускається з’ясування даних про особу громадянина, які не відносяться до змісту звернення.
Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену  ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані цією особою.

8. У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом відповідальним працівником відділу вивчаються  архівні матеріали з порушеного питання та готується їх підбірка.
Повторний особистий прийом громадян з питань, які вже розглядалися керівництвом райдержадміністрації, проводиться у разі, коли питання, порушене у перому зверненні, потребує додаткового роз"яснення або виникли обставини, що унеможливили вирішення питання по суті.

9. Список громадян на особистий прийом до  керівництва райдержадміністрації із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, змісту порушуваних питань подається керівництву районної державної адміністрації начальником загального відділу апарату райдержадміністрації напередодні дня прийому.

10. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні як їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, так і  особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами (за бажанням останніх).

11. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розгляду поставлених відвідувачем питань, може залучити до їх  з’ясування працівників відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації або одержати від них матеріали та потрібну інформацію, що необхідні для розгляду питань, порушених у зверненні громадянина.

12. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

13. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені питання безпосередньо на особистому прийому неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або за бажанням громадянина.

14. Запису на особистий прийом не підлягають громадяни:
• визнані судом недієздатними при наявності такої інформації у відділі роботи із зверненнями громадян (стаття 8 Закону України ”Про звернення громадян”);
• стосовно яких прийнято рішення про припинення розгляду звернень (стаття 8 Закону України ”Про звернення громадян”);
• які оскаржують рішення загальних зборів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також рішення вищих державних органів (стаття 16 Закону України ”Про звернення громадян”);
• звернення яких знаходяться в стадії розгляду і остаточне рішення по них ще не прийнято;
• якщо питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції райдержадміністрації, то в цьому випадку відповідальний працівник відділу роботи із зверненнями громадян надає роз’яснення  щодо шляхів їх вирішення  по суті, із зазначенням органів державної влади або місцевого самоврядування, підприємств, організацій,  установ, куди в подальшому необхідно звернутися заявникові;
• при порушенні терміну подання скарги до органу вищого рівня (стаття 17 Закону України „Про звернення громадян”);
15. У разі виникнення непорозумінь із заявником відповідальний працівник свої подальші дії погоджує з начальником загального відділу апарату райдержадміністрації.

16. До дня проведення особистого прийому громадян відповідальний працівник апарату райдержадміністрації готує картки заявників особистого прийому, якщо заявники з цього  питання зверталися до райдержадміністрації раніше – добірку матеріалів, а також іншу довідкову інформацію.

17. Відповідальний працівник по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації забезпечує: 
• позачерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України ,,Мати-героїня”, громадян з обмеженими фізичними можливостями та громадян, які прибули на прийом з віддалених сіл району;
• своєчасне інформування осіб, які записалися на особистий прийом, про перенесення з поважних причин часу чи дня прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації.  

18. Посадова особа, яка проводить прийом громадян, керується законодавчими та іншими нормативними актами, в межах своєї компетенції має право, за результатами розгляду, прийняти одне з таких рішень:
• задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про  порядок і термін виконання прийнятого рішення;
• відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши  заявника   про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;
• прийняти письмову заяву або скаргу (якщо питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому та подальший порядок і термін розгляду його звернення.

19. Діловодство за зверненнями громадян на особистому прийомі проводиться відповідно до Інструкції з ведення діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами).

Наверх ↑