Містобудівна документація Кременчуцького району

Версія для друкуВерсія для друку

 

Схема планування Кременчуцького району

 

 «Схема планування території Кременчуцького району Полтавської області», виконана ДП Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя  за участю субпідрядних організацій:

1.Розділ: Науковий прогноз чисельності населення Кременчуцького району  виконаний із залученням спеціалістів відділів міграційних досліджень та демографічного прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України:

2. Розділ: Прогноз галузевого розвитку промислового виробництва на території Кременчуцького району Полтавської області” виконано ПАТ «Проектний та науково-дослідний інститут «Харківський ПРОМБУДНДІПРОЕКТ»:

Замовник -  Кременчуцька районна державна адміністрація.

Інвестор проекту - Біланівський ГЗК.

 

СКЛАД РОБОТИ:

Текстова частина

Том І Схема планування території Кременчуцького району.

Том.ІІ.. Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) до схеми планування території Кременчуцького району на особливий період

Том ІІІ. Додатки.

 

Графічна частина

1.Місце району в планувальній структурі області

2.Опорний план

3.Проектний план

4.Комплексна оцінка території. Природно ресурсний потенціал. Система планувальних обмежень

5.Комплексна оцінка території. Охорона природного навколишнього середовища

6.Зведена схема магістральних мереж

7.Схема інженерної підготовки та захисту території

8.Схема транспорту

9.Схема розміщення об'єктів культурної спадщини, туризму та рекреації

10.Схема зонування території району

11.Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту цивільної оборони на особливий період

 

Графічна частина проекту розроблена із використанням геоінформаційних систем і технологій компанії ESRI (ArcView 3.2/8.2 та ArcINFO 8.2), а також електронної цифрової карти Кременчуцького району, створеної підприємством "Київгеоінформатика".


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ

 

Згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» схема планування території адміністративного району відноситься до планування території на регіональному рівні і являє собою планувальну документацію, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання територій адміністративно-територіальної одиниці - району.

 

Основними завданнями схеми планування території району є:

 

-       обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;

-       урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

-       обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та визначення територій для містобудівних потреб;

-       забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів;

-       визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання, розроблення містобудівних заходів щодо їх охорони та раціонального використання;

-       розроблення заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;

-       розроблення заходів щодо цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

 

 

В Схемі планування території району виділені такі розрахункові періоди:

-        довгостроковий період - до 20 років;

-        перша черга - . до 10 років

Крім того, обґрунтовуються пропозиції на більш далеку перспективу.

 

 


СУЧАСНИЙ СТАН

Кременчуцький район, однин знаходиться в південно-західній частині Полтавської області. Площа району становить 1,2 тис.км.кв. В межах району розташовані: міста обласного підпорядкування - Кременчук та Комсомольськ, 20 сільських рад (Дмитрівська сільська рада підпорядкована Комсомольській міській раді). Загальна кількість населених пунктів району складає 75 одиниць.

Адміністративним центром району є м. Кременчук.

Через територію району проходять залізниці Кременчук-Полтава, Кременчук -Ромодан, Потоки – Редути, міжнародна автомобільна дорога Полтава-Олександрія, національна автомобільна дорога Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя, регіональна автомобільна дорога Канів-Чигирин-Кременчук, територіальні автодороги, автодороги місцевого значення.

До складу Кременчуцького району входить 19 сільських рад – Білецьківська, Бондарівська, Гориславська, Демидівська, Запсільська, Кам’янопотоківська, Келебердянська, Кобелячківсь ка, Майбородівська, Максимівська, Недогарківська, Омельницька, Піщанська, Рокитненська, Червонознам’янська, Салівська, Ялинцівська, Потоківська та Пришибська, які об’єднують 73 села. Населення району, за даними Держкомстату України, на 01.01.10 року становило 41,6 тис.осіб, 100 % сільського.

Через Кременчуцький район протікають річки Дніпро та Псел. Клімат району помірно континентальний, з нестійким зволоженням, холодною зимою і жарким, а інколи сухим літом. Корисні копалини: залізна руда, граніт, глина, пісок.

В економіці району провідна роль належить сільському господарству. Станом на 01.01.2011р. в Кременчуцькому районі діє 23 агроформування на засадах приватної власності на землю і майно, та 78 фермерських господарств.

В районі наявні рекреаційні ресурси, туристичний потенціал території визначається географічними та історичними особливостями.

Вся основна промисловість району зосереджена в містах Кременчук та Комсомольськ.

Однією з особливостей сучасного використання території району, яка суттєво впливає на формування економіки, якість екології, трансформацію території та зміну її функціональної приналежності, є наявність на території Кременчуцького району, в районі міста Комсомольська та Дмитрівської сільради, великого промислового утворення, яке виникло і сформувалось на  базі розробки та переробки залізнорудних покладів Кременчуцької магнітної аномалії.

До складу виробничого утворення входить підприємство гірничо-рудного комплексу ВАТ „Полтавський ГЗК”, існуючий кар’єр, західні та східні відвали, хвостосховище, склади вибухових речовин ВАТ „Полтавський ГЗК”, ряд переробних підприємств металургійного комплексу.

Згідно перспектив розвитку цього промислового утворення, на землях Дмитрівської сільської ради буде розміщено першу чергу металургійного заводу ТОВ „ВОСКЛА сталь”, кар′єр ТОВ „Єристівський ГЗК”, промислова ділянка  кар’єру та електропідстанція ТОВ „Комсомольська когенераційна компанія ”.

Відповідно до Генеральної схеми планування території України, затвердженої 7 лютого 2002 року Законом України „Про Генеральну схему планування території України”, Кременчуцький район, як і вся Полтавська область, входить до складу міжобласної Харківської системи розселення.


КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

Кременчуцький район відноситься до найбільш урбанізованих зон Полтавської області, що пояснюється знаходження на його території великих промислових міст - Кременчука і Комсомольська та підприємств гірничо-добувної та переробної промисловості загальнодержавного значення, що функціонують на базі Кременчуцької магнітної аномалії.

Завдяки своєму географічному положенню на перетині важливих транспортних (залізничних, автомобільних, водних) комунікацій, наявності корисних копалин, розвиненої інженерної і транспортної інфраструктури, наявності рекреаційного потенціалу та земель сільськогосподарського виробництва, Кременчуцький район посідає одне з провідних місць в Полтавській області.

Відповідно до рішень Генеральної схеми планування території України, Кременчуцький район потрапляє в зону пріоритетного розвитку елементів загальнодержавної екологічної мережі, елементи якої формуються вздовж Дніпродзержинського водосховища, річки Псьол на базі існуючих природоохоронних, водоохоронних, озеленених, рекреаційних територій, природних ландшафтів.

Формування великого добувного та промислового комплексу загальнодержавного значення в зоні розвитку екологічної мережі безумовно породжує конфлікт економічних та екологічних інтересів і надає особливої ваги рішенням, які приймаються, або будуть прийматися, при освоєнні території Кременчуцького району.

Крім того, перспективний розвиток територіально-промислового економічного комплексу Кременчуцького району і, в особливості, територій в районі м.Комосомольська в значній мірі буде залежати від своєчасного комплексного формування гірничорудної промислової зони при освоєнні залізорудних копалин Кременчуцької магнітної аномалії, за рахунок будівництва Єристівського та Біланівського ГЗК.

 

Розвиток промислового вузла може мати для району як ряд позитивних, так і ряд негативних наслідків. Позитивними, без сумніву, є інвестиційна привабливість гірничорудних територій, створення нових робочих місць, нової транспортної, інженерної та соціальної інфраструктури території. Негативні наслідки – порушеність територій, проблеми з водозабезпеченням та водовідведенням, можливість техногенних катастроф, виведення з сільгоспобороту земель сільськогосподарського призначення.

 

Великий вплив на економіку та територіальний розвиток всього району, в якості фокусів концентрації промисловості, надання соціальних та культурних послуг, здійснюють Кременчук та Комсомольськ. Майже всі населені пункти району мають хороший зв’язок з обласним центром.

 

Одним з серйозних недоліків планувальної організації району є поганий транспортний зв’язок правобережної та лівобережної частин району та порівняно невелика кількість місць для довгострокового відпочинку та рекреації.


 

ДО ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ОСВОЄННЯ ТЕРИТОРІЇ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ МОЖНА ВІДНЕСТИ :

-          проблеми, пов’язані з переселенням населення з зони розбудови кар’єрів на нові території, і в зв’язку з цим, містобудівне освоєння цих територій їх інфраструктурне забезпечення;

 

-          забезпечення будівництва нових мостових переходів в районі Кременчука та для проходження транспортного коридору Південь – Північ;

 

-          реструктуризація існуючого промислового комплексу району, його екологізація;

 

-          ліквідація відстійників відстійників Укртатнафта, як одного з забрудників підземних вод;

 

-          реабілітація порушених внаслідок антропогенної діяльності територій;

 

-          розвиток, інфраструктурне та соціальне забезпечення сільських населених пунктів;

 

-          розвиток природо-заповідних, лісовкритих, озеленених територій та елементів екологічної мережі;

 

-          організація і розвиток об’єктів рекреаційної та туристичної галузі, організація зеленого, пізнавального та екстремального туризму.

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ

Для визначення перспективного населення Кременчуцького району були розглянуті такі чинники:

- демографічни прогноз чисельності населення Кременчуцького району виконаний фахівцями відділів міграційних досліджень та демографічного прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (варіант перспективної чисельності населення без врахування розміщення на території району нових потужних промислових підприємств та великого механічного притоку населення);

- особливості формування системи розселення на території району, з врахуванням ліквідації населених пунктів, що потрапляють під розвиток промислового утворення (комплексу), що формується на території Кременчуцького району та ліквідації неперспективних населених пунктів на території Демидівської сільської ради;

- територіальна ємність району та потенціальна можливість розселення на його території нового населення, що пов’язане з обслуговуванням промислового комплексу;

- перпективне населення міст Кременчука та Комсомольська, яке визначене генеральними  планами цих міст.

Відповідно до демографічного прогнозу  перспективне населення Кременчукського району на довгостроковий період (без врахування міст Кременчука та Комсомольська, становитиме 42,5. тис.осіб, на першу чергу – близько 43, тис.осіб.

Відповідно до планів розвитку промислового комплексу, повному або частковому переселенню підлягає 14 населених пунктів, що розташовані на території Дмитрівської, Пришибської, Бондарівської та Запсільської сільрад, крім того, на довгострокову перспективу ліквідується два населених пункти – с.Щербухи та с.Найденівка.на території Демидівської сільської ради. Загальна чисельність населення, що підлягає переселенню, становить близько 2,0 тис.осіб. При цьому кількість бажаючих розселитись в сільській місцевості становить 1,6 тис. осіб,  отримати квартири в місті - 0,4 тис. осіб.

Відповідно до генерального плану міста Кременчука, в його існуючих межах на перспективу буде проживати 247,0 тис. осіб, відповідно до генерального плану Комсомольська, на його території проживатиме 56,7 тис.осіб.

Згідно з перспективами розвитку самого промислового утворення, кількість працюючих на ньому досягне 17,3 тис.осіб, що потребуватиме, виходячи з коефіцієнту сімейності та специфіки організації роботи на території промислового комплексу, розседення близько 36,0 тис. осіб. Однак, роселити це населення на території Кременчуцького району, виходячи з вже існуючого високого техногенного навантаження та невисокої екологічної ємності території району, необхідної для досягнення екологічної рівноваги, з містобудівної точки зору, недопустимо. В зв’язку з цим, в роботі, при визначенні перспективного населення Кременчуцького району, враховувалось, що на території району буде розселятись лише населення, що переселяється з зони розвитку Кременчуцького промислового комплексу.

 

Таким чином, в роботі було визначено, що на території Кременчуцького району на довгостроковий період проживатиме 345,9 тис. осіб, в тому числі:

-          в сільській місцевості – 42,5 тис осіб (відповідно до демпрогнозу);

-          в містах – 303,4 тис.осіб.

 


ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ РАЙОНУ

Створення гірничо-рудного промислового району

Подальший розвиток промисловості на території частини сільських рад Кременчуцького району буде відбуватися завдяки розвику гірничорудної промисловості.

На базі розробки південних родовищ Кременчуцької магнітної аномалії сьогодні формується промислове утворення – гірничорудний промисловий район, який має протяжність з півдня на північ території Кременчуцького району біля 30 км.

До складу промислового створення входять ВАТ „Полтавський ГЗК”, ВАТ „Єристівський ГЗК”, ТОВ „Білановський ГЗК, Галещинське родовище, супутні виробництва.

В даний час експлуатуються Лавриківсье, Горішнє-Плавнинське родовища залізистих кварцитів відкритим способом (територія Комсомольської міськради)

На Єристівському родовищі залізистих кварцитів ведуться вскришні роботи на кар’єрі ТОВ «Єристівський ГЗК» (територія Дмитрівської та Пришибської сільрад).

Вже на найближчий час передбачається освоєння Біланівського родовища залізистих кварцитів відкритим способом (територія Дмитрівської та Бондарівської сільради) та Заруднянської ділянки Галещинського родовища залізистих кварцитів шахтним способом (територія Бондарівської сільради), а також  ділянки Галещинського родовища залізисти руд (територія Бондарівської сільради Кременчуцького району, Василівської та Новогалещинської сільради Козельщинського району).

 

Таким чином, на перспективу намічається освоєння 7 родовищ покладів залізистих кварцитів, 6 із яких знаходяться на території Кременчуцького району.

У відповідності до перспектив розвитку комплексу, передбачається, що на його підприємствах працюватиме близько 17, 3 тис осіб

 


ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ. ПЕРСПЕКТИВНА ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА

В період до 2031рр. прогнозується суттєве зростання таких видів економічної діяльності в промисловості, як машинобудування, металургійно-добувна, нафтопереробна і харчова галузі з розвитком їх в містах Кременчук і Комсомольськ і значним розвитком харчової галузі та машинобудівної з ремонту сільськогосподарської техніки в сільській місцевості Кременчуцького району.

Загальна чисельність працюючих в промисловості району в 2030р. зросте в 1,35 рази проти 2009р., в тому числі, в Кременчуці в 1,29, Комсомольську в 1,5 і сільській місцевості в 92,3 рази.

 

Галузева структура промисловості району (по чисельності працюючих) на 01.01.2031р. очікується наступною.

- машинобудування  – 31,8%;

- металургійно-добувна - 21,4 % ( без м. Кременчук);  

- легка – 3,5%;

- харчова – 8,5%.

 

При цьому металургійно-добувна галузь, в основному, буде зосереджена в м. Комсомольську і сільській місцевості, а машинобудівна і харчова – в м.Кременчуці. В сільській місцевості району додатково розвиватиметься харчова галузь по переробці сільськогосподарської продукції.

Очікується налагодження виробничих потужностей по ремонту сільськогосподарської техніки.

В галузевій структурі промисловості м. Кременчук значне місто займе машинобудування - 51,0%, а найменше - промисловість будівельних матеріалів - 1,9%.

В м. Комсомольську привілейованою галуззю стане гірничо-добувна  та  металургійна 83,4 %, а інші будуть супутніми.

В галузевій структурі промисловості сільської місцевості з’явиться добувна, яка складе 79,1%,  також  зросте питома вага харчової промисловості.

 

На території сільських рад Кременчуцького району виділено 160,7 га для розміщення підприємств по переробці, сільськогосподарської продукції, підприємств будівельної індустрії, харчової промисловості, складських комплексів тощо. Ці території знаходяться поза межами промислових формувань.

Виходячи із орієнтовних показників кількості працюючих на 1 га території для різних  галузей промисловості (від 35 до 60 осіб/га) визначена орієнтовна перспективна ємність цих територій по кількості працюючих -7,7 тис чоловік.

Нижче, в таблиці, наведений перелік територій, що рекомендовані до освоєння під малі промислові підприємства.

 

 

 

Перелік територій, що пропонуються для розміщення малих промислових підприємств

на землях сільських рад Кременчуцького району.

Проектні пропозиції на розрахунковий строк

Таблиця 3.3.2.1.

№ з/п

№ на плані

Адреса (місце розташування) ділянки

Площа території ділянки, га

Характеристика ділянки

Пропозиції  щодо використання території

Можлива чисельність працюючих (осіб)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Кам`янопотоківська сільська рада

1

Р1

Район розміщення

с. Кам’яні Потоки

20,0

Ділянка вільна забудови межує з свинофермою та бойнею

Розміщення підприємств та об’єктів V класу шкідливості, складських об’єктів

1000

Ділянка за межами промислових формувань

Білецьківська сільська рада

2

Р2

За межами населених пунктів, на південь від

с. Білецьківка

3,7

Ділянка вільна від забудови

Розміщення підприємств та об’єктів IV – V класу шкідливості

150

Ділянка за межами промислових формувань

Піщанська сільська рада

3

Р5

Біля с. Піщане

12,20

Ділянка вільна від забудови, межує з ділянкою ТОВ „Альфа Омега ЛТД” (логістичний центр)

Ділянка для розміщення об’єктів складського господарства

600

Ділянка за межами промислових формувань

Ялинцівська сільська рада

4

Р6

с.Ялинці

2,4

Ділянка вільна від забудови

Розміщення підприємств будівельного комплексу

IV – V класу шкідливості

70

Ділянка за межами промислових формувань

Недогарківська сільська рада

5

Р7

Біля с. Недогарки

15,0

Ділянка частково вільна від забудови. Наявність забудови об’єктів колишнього НТФ

Розміщення підприємств сільськогосподарського виробництва IV – V класу шкідливості та переробні підприємства сільськогосподарської продукції

1000

Ділянка за межами промислових формувань

Максимівська сільська рада

6

Р8

с. Максимівка

25,0

Ділянка вільна від забудови

Розміщення підприємств будівельного комплексу

IV – V класу шкідливості

750

Ділянка за межами промислових формувань

Гориславська сільська рада

7

Р9

с. Олефірівка

3,9

Колишня територія завод ЗБВ. На площі 1,0га розташоване приватне підприємство

Розміщення підприємств та об’єктів будівельного комплексу IV класу шкідливості

120

Ділянка за межами промислових формувань

Майбородівська сільська рада

8

Р10

с. Майбородівка

2,1

Ділянка вільна від забудови

Розміщення підприємств та об’єктів з переробки продукції сільськогосподарського виробництва V класу шкідливості

130

Ділянка за межами промислових формувань

Червонознам`янська сільська рада

9

Р15

с. Червонознам’янка

3,75

Ділянка вільна від забудови

Розміщення сільськогосподарських підприємств з переробки сільськогосподарської продукції

240

Ділянка за межами промислових формувань власник ГПП при УМВС в Полтавській обл..

10

Р16

с. Вільна Терешківка

0,42

Ділянка вільна від забудови

Розміщення підприємства харчової промисловості V класу шкідливості

20

Ділянка за межами промислових формувань

Омельницька сільська рада

11

Р17

Вздовж автодороги Кременчук-Омельник

3,4

Ділянка вільна від забудови

Розміщення підприємств та об`єктів V класу шкідливості.

170

Ділянка за межами промислових формувань

12

Р18

Вздовж автодороги Кременчук-Омельник

4,0

Ділянка вільна від забудови

Розміщення підприємств та об`єктів V класу шкідливості.

200

Ділянка за межами промислових формувань

13

Р19

Вздовж автодороги Кременчук-Омельник

3,8

Ділянка вільна від забудови

Розміщення підприємств та об`єктів V класу шкідливості.

200

Ділянка за межами промислових формувань

Потоківська сільська рада

14

Р20

Район розміщення

с. Соснівка

2,61

Ділянка вільна від забудови, межує з підприємствами з виробництва асфальту

Розміщення підприємств будівельного комплексу IV класу шкідливості

80

Ділянка за межами промислових формувань

15

Р21

Район розміщення

с. Соснівка

9,2

Ділянка вільна від забудови, на частині розташовані підприємства харчової спрямованості

Розміщення підприємств харчової промисловості та об’єктів складського господарства

450

Ділянка за межами промислових формувань

16

Р22

На заході від

с. Потоки

6,8

Ділянка вільна від забудови. Межує з ЗАТ птахофабрика «Росія»

Розміщення об’єктів складського господарства

340

Ділянка за межами промислових формувань

17

Р23

Район розміщення

 с. Дзержинське

5,1

Ділянка вільна від забудови, розташована біля таборів відпочинку

Розміщення підприємств та об`єктів складського господарства V класу шкідливості.

320

Ділянка за межами промислових формувань

18

Р24

Район розміщення

с. Дзержинське

10,0

Ділянка вільна від забудови. На частині території розташоване приватне підприємство (території колишнього кар’єра)

Розміщення підприємств будівельного комплексу IV класу шкідливості

300

Ділянка за межами промислових формувань

Запсільська сільська рада

19

Р26

Район розміщення

с. Запсілля

18,0

Ділянка вільна від забудови

Розміщення сільськогосподарських виробничих та переробних підприємств IV-V класу шкідливості

1200

Ділянка за межами промислових формувань

Кобелячківська сільська рада

20

Р39

Район розміщення  с. Кобеляки

9,3

Ділянка розташована на недіючому цегельному заводі

Розміщення підприємств та об’єктів IV-V класу шкідливості

280

Ділянка за межами промислових формувань

ВСЬОГО по району

160,68

 

 

7720

 

 

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Загальна схема територіальної організації розвитку сільського господарства до 2031 р. побудована з урахуванням оптимального екологічно безпечного землекористування та ефективного ведення сільського господарства.

В рослинництві необхідно збалансувати посівні площі відповідно до наукових норм.

Картоплярство, овочівництво та садівництво можуть зацікавити фермерів як високоокупні сільськогосподарські культури, проте вони вимагають відповідних сучасних складських приміщень для зберігання з найменшими втратами. На даний час в Кременчуцькому районі добре розвинуте овочівництво з відносно високою врожайністю овочевих культур, що враховуючи значні ринки попиту, і на перспективу буде спеціалізацією району. Крім того, враховуючи значний розвиток в району частки садівництва, на перспективу передбачається розвиток садівництва, зокрема у Майбородівській, Піщанській, Гориславській сільських радах.

По всій території району поголів’я тварин буде збільшуватись на перспективу. Зокрема, поголів’я ВРХ збільшиться у Запсільській, Майбородівській, та Максимівській сільських радах. Птахівництво на промисловій основі розвиватиметься в Потоківській, Червонознам’янській та Запсільській сільських радах з виходом на ринок м. Кременчука, Комсомольська, Полтави.

 

Основними напрямами оптимізації функціонування і територіальної організації сільського господарства району на перспективу визначені:

оптимальне землекористування, приведення до науково обґрунтованих норм структури посівних площ;

 

– підвищення ефективності вирощування сільськогосподарських культур;

 

– вибір оптимальних моделей господарств для рослинництва і тваринництва;

 

– залучення нових технологій у веденні тваринництва з урахуванням показників ефективності господарювання та екологічного навантаження на довкілля;

 

– забезпечення сільськогосподарського виробництва підприємствами супутніх та допоміжних галузей – агросервісну, насінницьких, селекційних, репродукторних центрів, мережі складських приміщень;

 

– підвищення зв’язків сільськогосподарських виробників з переробними підприємствами та торгівельною мережею.

 

 

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ РАЙОНУ

Довгостроковий відпочинок

При визначенні перспектив розвитку рекреаційно-туристичної галузі була врахована необхідність збереження рівноваги між масштабами використання природно-ресурсного потенціалу та параметрами розвитку рекреаційних закладів.

На довгостроковий період потреба населення Кременчуцького району (розрахунки проводився на населення району) в закладах довготривалого відпочинку становитиме близько 3,5 тис. місць, в тому числі: в санаторно-курортних закладах - 130 місць, потреба в установах довготривалого відпочинку (будинки відпочинку, пансіонати, бази відпочинку, молодіжні табори) – 900 місць, дитячих оздоровчих таборах – 1600 місць, в установах туризму – 890 місць.

Для населення міста Кременчук потреби в закладах довготривалого відпочинку становитиме близько 20,2 тис. місць, в тому числі: в санаторно-курортних закладах - 770місць, потреба в установах довготривалого відпочинку (будинки відпочинку, пансіонати, бази відпочинку, молодіжні табори) – 5400 місць, дитячих оздоровчих таборах – 9630 місць, в установах туризму – 5180 місць.

Для населення міста Комсомольськ потреби в закладах довготривалого відпочинку становитиме близько 4,6 тис. місць, в тому числі: в санаторно-курортних закладах – 175 місць, потреба в установах довготривалого відпочинку (будинки відпочинку, пансіонати, бази відпочинку, молодіжні табори) –1240 місць, дитячих оздоровчих таборах – 2200 місць, в установах туризму – 1180 місць.

На довгостроковий період передбачається збільшення ємності закладів тривалого відпочинку в 2 рази.

Передбачається розміщення нових баз та інших закладів відпочинку, дитячих оздоровчих закладів та закладів туризму, не передбачається будівництво санаторно-курортних закладів, але передбачається збільшення в 2 рази ємності санаторно-профілакторного закладу.

Потреби в довготривалому відпочинку та туризмі більшості мешканців міст Кременчука і Комсомольська передбачається задовольняти за межами району, що буде більш повно відображено в Схемі планування території Полтавської області.

 

Короткочасний відпочинок

 

Питома вага потенційних короткочасно відпочиваючих в літній день «пік»для м.Кременчук, що відноситься до великих міст, складе 30% від чисельності його населення, для середніх міст (м. Комсомольськ) –– 20%, для малих міст і селищ міського типу – 15 % та для сіл – 7 %. Згідно розрахунків кількість потенційних короткочасно відпочиваючих для населення Кременчуцького району із урахуванням потреб населення міст складає близько 88,0 тис. осіб.

На території району проектом передбачається виділення восьми ланшафно- рекреаційних зон загальною площею 3,2 тис.га.

 

Рекреаційні зони

№ п/п

Назва рекреаційної зони

Площа (га)

Тип використання

1

Максимівська

600,0

Короткочасний відпочинок та розміщення баз довгострокового відпочинку

2

Ялинцівська

2325,0

Короткочасний відпочинок

3

Білецьківські плавні

2525,0

Короткочасний відпочинок, мисливство та рибалка

4

Келеберда

600,0

Короткочасний відпочинок з елементами туризму

5

Зона вздовж р. Псел

5000,0

Розміщення установ короткочасного та довготривалого відпочинку

6

Демидівська

200,0

Короткочасний відпочинок

7

Білецьківські плавні

1780,0

Короткочасний відпочинок з елементами туризму

8

Кам’янопотоківська

2900,0

Короткочасний відпочинок з елементами туризму

 

 

Організація туризму

На території району розташовані пам’ятки археології, історії та культури.

До пам’яток історії та культури, яких на території району нараховується більше 220, належать пам’ятні знаки в честь історичних подій Полтавщини, братські могили, пам’ятники та пам’ятні знаки жертвам Голодомору, пам’ятники історичним особам, пам’ятки архітектури, меморіальні комплекси, які знаходяться повсій території району.

До історичних населених пунктів Кременчуцького району віднесені: Білецьківка, Демидівка, Келеберда, Кобелячок, Кам’яні Потоки, Майбородівка, Максимівка, Недогарки, Омельник, Потоки, Пришиб, Рокитне, Садки, Салівка, Чечелево, Чикалівка, Ялинці.

Природно-заповідні ресурси

Природно-заповідний фонд (ПЗФ) району налічує 16 об’єктів загальною площею  11305,44 га, з них: загальнодержавного значення - 2 об’єкти (площею 3484 га) і місцевого значення - 14 об’єктів (7821,44 га), що складає 7,6 % заповідності. Такий рівень заповідності майже на половину перевищує аналогічний  показник  по  Україні (5,1 %).

Загальна площа об’єктів та територій ПЗФ в межах району (з містами Кременчук та Комсомольськ) становить 11305,44 га, що  складає  заповідність території  8,76%.

На перспективу проектом передбачається будівництво чотирьох мотелі ємністю 90 місць (на території Білецьківської, Піщанської, Рокитненської та Ялинцівської сільрад).

 

В межах району передбачено створення 5 туристичних маршрутів, а саме:

І - маршрут - «Історико-культурні пам’ятки»:

Кременчук – Рокитне – Омельник – Демидівка - Кременчук;

ІІ - маршрут – «Місцями бойової слави»:

1.Кременчук-Келеберда-Пришиб-Кобелячок-Кременчук;

2. Кременчук-Кам’яні Потоки – Чикалівка – Чечелево - Кременчук;

ІІІ – маршрут регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні»:

Кременчук - с. Білецьківка - Кременчук;

IV – маршрут – «До народних умільців»:

Кременчук – Чечелево – Новоселівка – Рокитне - Червона Знам’янка - Піщане – Ялинці – Кременчук;

V – маршрут – «Садиби сільського туризму»

У Схемі планування території Полтавської області буде більш чітко відображено перспективи розвитку туризму.

 

ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Особливістю планувальної структури Кременчуцького району є те, що крім планувальних осей першого рангу (міжнародних коридорів та національних доріг) на територію району потрапляють елементи загальнодержавної екологічної мережі, а саме екологічні планувальні осі – Дніпродзержинське водосховище, вздовж якого формується екостабілізуюча зона, та річка Псел, вздовж якої проходить екологічний коридор.

 

Рішення, прийняті в схемі планування території спрямовані на вдосконалення існуючої планувальної структури району та на врахування рішень, прийнятих в попередній містобудівній документації.

З точки зору функціонального зонування (по переважному напрямку основних функцій),  на території району можна виділити такі основні зони:

 

І. Зона переважно містобудівного освоєння території

На території Кременчуцького району зона містобудівного освоєння сконцентрована, в основному, в районі обласного центру – міста Кременчука та міста Комсомольська.

До локальних територій містобудівного освоєння віднесені території, що потенціально придатні для освоєння для розміщення сельбищної та виробничої забудови т на території району.

Такі території розглядаються як резерви розвитку населених пунктів.

Окремо визначені території, на яких пропонується розселити населення, що переселяється в зв’язку з формуванням великого промислового утворення на базі гірничо-збагачувальних комбінатів

 

ІІ Зона з пріоритетним розвитком гірничо-добувної та металургійної промисловості (високотехнологічної)

Зона розвитку гірничо-добувної та металургійної промисловості формується в західній частині Кременчуцького району, має видовжену з півдня на північ форму і займатиме близько 3000 га території.

До складу перспективного промислового формування включені підприємства по видобутку та переробці руди ВАТ „Полтавський ГЗК”(існуючий), ТОВ „Єристівський ГЗК”(проектуємий), кар’єри  Горишнє-Плавнинського, Лавриковського, Єристовського родовищ залізистих кварцитів, перспективий ТОВ „Біланівський ГЗК” з кар’єром Біланівського родовища залізистих кварцитів, Галещінське родовище багатих залізних руд, відвали породи, хвостосховища, відстійник НПЗ „ЗАТ Транснаціональної фінансово-промислової компанії „Укртатнафта”, електрична підстанція „Кременчуцька 330кВ, проектуємі: металургійний завод ТОВ „Ворскла Сталь” та електростанція потужністю 1840 МВт ТОВ „Комсомольської когенераційної компанії”, існуючі підприємства  та об’єкти м. Комсомольська.

Існуючий відстійник нафтопереробного заводу ЗАТ Транснаціональної фінансово-промислової компанії „Укртатнафта”, на перспективу підлягає закриттю і включається в межі перспективної промислової зони.

 

 

ІII. Зона переважно сільськогосподарського використання

Зона переважно сільськогосподарського використання займає північну, східну та південну частини Кременчуцького району і має площу близько 40% території району (без рахування території Кременчука та Комсомольська).

В зоні переважно сільськогосподарського використання рекомендується інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва (при скороченні орних земель), удосконалення технології агровиробництва, активізація центрів агропромислової інтеграції, підвищення рівня їх забезпечення соціальною та інженерною структурою.

 

IV. Зона переважно рекреаційного використання

В проекті виділені наступні рекреаційні зони (території):

1. На території, що знаходиться з обох сторін Дніпродзержинського водосховища і включає в себе прибережні озеленені території, об’єкти природно-заповідного фонду, пляжі, рибальські та мисливські угіддя, ліси виділяються наступні зони:

- Максимівська, яку пропонується використовувати для короткочасного та довготривалого відпочинку. На перспективу в цій підзоні пропонується розмістити бази відпочинку, оздоровчі заклади.

- Ялинцівська – передбачається короткочасного відпочинку та розміщення колективних садів;

- Білецьківські плавні – передбачається короткочасний відпочинок, пізнавальний туризм, рибальство, специфічні види відпочинку на воді;

- Білецьківська – короткочасні види відпочинку, пішохідний та пізнавальний туризм;

- Кам’янопотоківська – короткочасні та довготривалі види відпочинку. Передбачається розміщення баз та туристичних готелів, оздоровчих закладів, рибальство, всі види відпочинку на воді;

- Келебердинська – короткочасний відпочинок, рибальство, пізнавальний туризм, колективні сади.

2.Рекреаційна зона вздовж р.Псел, що включаю в себе озеленені території з обох сторін річки, об’єкти ПЗФ, рекреаційні та оздоровчі заклади, ліси, садові товариства.

3. Локальна рекреаційна зона Демидівська розташована вздовж річки Сухий Омельник, формується на базі прибережних озеленених територій,

V. Зона територій, що охороняються (екологічний каркас, ареали розташування об’єктів історико-культурної спадщини,)

Основна частина території цієї зони входить як складова частина майже до всіх попередніх зон.

Зона територій, що охороняються, включає в себе об’єкти природно-заповідного фонду, зелені зони навколо Кременчука та Комсомольська, прибережні смуги рік та водойм (екологічний каркас області та району), санітарно-захисні зони водозабірних споруд, рекреаційні території, території концентрації пам’яток культурної спадщини (історії, культури, археології).

VІ. Зона спільних інтересів суміжних територіальни громад

До зони спільних інтересів суміжних територіальних громад на території Кременчуцького району відносяться території, які потрапляють в сферу інтересів міста Кременчука, як території його перспективного розвитку. Ці території визначені в генеральному плані міста Кременчука, який був розроблений в 2006 році та затверджений в установленому порядку.

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА СИСТЕМА ЗАКЛАДІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

На перспективу (розрахунковий період) житловий фонд Кременчуцького району становитиме 1326,0 тис.м2, житловий фонд м. Кременчука 6440,0 тис.м2,  м. Комсомольська 1445,2 тис.м2.

Проектом передбачається на розрахунковий період будівництво 276,9 тис.м2 загальної площі житла в Кременчуцькому районі. Забезпеченість населення житлом у середньому на одну особу по Кременчуцькому району збільшиться з 23 м2 до 33,0 м2  на розрахунковий період та до 28 м2 на жителя на І чергу. В містах Кременчук і Комсомольськ, відповідно до генеральних планів житлова забезпеченість зросте до 26 м2 на особу.

В проекті були виконані необхідні соціально-гарантовані розрахунки об’єктів обслуговування.

Проектом пропонується будівництво 7 нових дитячих дошкільних установ (2 у складі навчально-виховних комплексів) із загальною кількістю місць – 465 (таблиця 6.2.).

Розвиток дитячих дошкільних установ Кременчуцького району

 

Існуючий стан (місць)

Потреба у ДДУ

(місць)

Нове будівництво

(місць)

Розміщення

Всього по Кременчуцькому району,

772

1288

465

-

Запсільска

 

30

30*

с.Запсілля

Кам’янопотоківська

84

239

80

80

с.Кам’яні Потоки

с. Садки

Недогарківська

30

60

30

с.Недогарки

Піщанська

71

234

80*

80

с. Піщане

с. Кривуші

Червонознамянська

24

118

90

с. Червона Знам’янка

 

Примітка* - у складі навчально-виховного комплексу

Проектом передбачається будівництво 4 загальноосвітніх шкіл (із яких 2 у складі навчально-виховних комплексів) загальною ємністю 1010 місць на території Запсільської, Кам’янопотоківської, Піщанської та Пришибської сільських рад.

 

Розвиток загальноосвітніх шкіл Кременчуцького району

 

Існуючий стан (місць)

Потреба у ДДУ

(місць)

Нове будівництво

(місць)

Розміщення

Всього по Кременчуцькому

6306

5556

1010

 

Запсільска

0

47

50*

с. Запсілля

Кам’янопотоківська

450

1070

620

с. Садки

Піщанська

730

1043

300*

с. Піщане

Пришибська

160

200

40

с. Пришиб (розширення існуючої школи)

Примітка* - у складі навчально-виховного комплексу

 

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

 

Транспортна система Кременчуцького району потребує значного вдосконалення і розвитку.

Автомобільні дороги

Проектом передбачаються низка заходів з будівництва нових мостів, ділянок обхідних доріг, реконструкції та ремонту окремих ділянок доріг на розрахунковий період:

Ø     В східній частині Кременчуцького району передбачається будівництво ділянки міжнародного автомобільного транспортного коридору Північ-Південь (Харків – Полтава – Кременчук – Кіровоград – Одеса); у створі коридору Північ-Південь через р. Дніпро намічено будівництво мосту;

Ø       В м. Кременчуці через р. Дніпро передбачається будівництво нового мосту на 6 смуг руху;

Ø     Крім того, проект передбачає:

а) будівництво нових ділянок автодоріг:

Ø     Будівництво Південної об’їзної дороги м. Кременчук;

Ø     Будівництво Північної об’їзної дороги м. Кременчук ;

Ø      Будівництво ділянки - під’їзду  автомобільної дороги Олександрія-Полтава  до м. Кременчук (Полтавський напрямок);  

Ø     Передбачається будівництво нової ділянки автодороги Полтава-Олександрія за межами території розташування кар’єрів у новому комунікаційного коридору на площі за контурних запасів залізистих кварцитів поміж Біланівським  та Єристівським родовищами.

Ø      Будівництво ділянок автодоріг місцевого значення (обслуговування територій нового житлового будівництва для відселених населених пунктів ):

Ø     Реконструкція ділянки автомобільної дороги Олександрія-Полтава від с. Омельник до нового комунікаційного коридору, протяжністю 6,0 км.

Ø     Перевід існуючої ділянки автомобільної дороги Олександрія-Полтава (Полтавський напрямок), протяжністю 6,3 км до категорії обласної.

Ø     Реконструкція ділянки автомобільної дороги Олександрія-Полтава  (Кіровоградський напрямок) за параметрами 1 технічної категорії,  протяжністю 9,0 км.

Ø      Реконструкція ділянок автомобільної дороги  Бориспіль – Дніпропетровськ (Київський напрямок -22 км, Дніпропетровський напрямок – 14 км) за параметрами I- II технічної категорії.

Ø      Реконструкція територіальної автомобільної дороги Кременчук – Комсомольськ за параметрами I технічної категорії, протяжністю 10,8  км.

Ø      Реконструкція територіальної  автомобільної дороги Кременчук – Хорол за параметрами II технічної категорії, протяжністю 10,7 км.

Ø     Реконструкція обласної автодороги Фрунзівка – Дяченки - Дмитрівка-Комсомольськ за параметрами II технічної категорії, з переводом  до категорії територіальної, протяжністю 20,2 км. 

Ø     Реконструкція обласної автодороги  Комсомольськ – Салівка – Озера) - 7,4 км за параметрами ІІІ технічної категорії, з переводом до категорії територіальної (забезпечення транспортних зв’язків з Північним автобаном).

Ø     Реконструкція обласних автодоріг  Кременчук-Власівка) -7,0 км,  Кременчук- Соснівка  - 6,7 км за параметрами II  технічної категорії.

Ø     Реконструкція та капітальний ремонт місцевих (районних ) доріг-136,5 км.

Крім того, на розрахунковий період у місцях найбільш напружених перетинів державних автомобільних доріг з іншими автодорогами, з залізничними лініями передбачені шляхопроводи (11 об’єктів), транспортні розв’язки (10 об’єктів) в різних рівнях.

Залізничний транспорт

На розрахунковий період для освоєння очікуваних залізничних потоків, з урахуванням пропозицій Укрзалізниці, передбачаються слідуючи  заходи з розвитку залізничного транспорту у Кременчуцькому районі:

Ø     Посилення залізничного ходу Кременчук - Ромодан (16 км) - прокладка другої головної колії.

Ø      Посилення залізничного ходу Кременчук – Крюків: будівництво  залізничного мостового переходу поряд з існуючим мостовим переходом через р. Дніпро  на дві головні залізничні колії; прокладка другої головної залізничної колії від ст. Кременчук до ст. Крюків – 4 км.

Ø     Будівництво нової залізничної двоколійної ділянки ст. Потоки – ст. Галещина  - 8,7км за межами території розташування кар’єрів у новому комунікаційного коридору.

Ø     Електрифікація ділянок залізничних ліній: Кременчук - Полтава,  Кременчук – Користівка, Кременчук – Ромодан,  Потоки – Золотнішине.

Ø     Демонтаж малодіяльної під'їзної залізничної колії, яка проходить від ст. Кременчук у напрямку ККУ „Кварц”, будівництво нової під'їзної колії – 7,0 км , від заводу „Кварц” у північно-західному направленні до ст. Недогарки. Будівництво пішохідної естакади на перетині станційних колій у м.Комсомольськ.

Ø      Благоустрій  залізничних вокзалів: Кременчук, Комсомольськ.

 

Автомобільний транспорт, приватний легковий транспорт

На розрахунковий період проект передбачає важливі заходи направлені на удосконалення  пасажирських перевезень, створення комфортних умов для пасажирів і водіїв:

Ø     Будівництво нового автовокзалу у м. Кременчук.

Ø     Реконструкція та благоустрій Комсомольської автостанції.

Ø     Будівництво автостанцій у с. Потоки, с Недогарки (обслуговування  населення нового житлового будівництва).

Ø     Модернізація та придбання сучасного рухомого складу (нових комфортабельних автобусів середньої та великої місткості).

Ø     Розвиток державних пасажирських авто підприємств.

Ø     Покращення рівня обслуговування пасажирів на зовнішніх автобусних маршрутах, розширення мережі міжміських автобусних маршрутів, особливо у напрямках: Кременчука, Києва, Полтави, Харкова, Дніпропетровська.

На розрахунковий строк значно збільшуються обсяги перевезень пасажирів приватним легковим автотранспортом, який є альтернативним видом транспорту для поїздок, і частка якого буде продовжувати стабільно зростати у показниках від загального об’єму перевезень пасажирів.

                                    

Річковий транспорту

 

На розрахунковий період передбачені заходи, які направлені на відновлення пасажирської та розвиток роботи  річкового транспорту Кременчуцького району.

 Розвиток вантажних перевезень:

а/ Кременчуцький порт

Ø     Реконструкція та будівництва потрібних портових споруд функціонуючого вантажного порту.

Ø     Будівництво перевантажувального терміналу „НІБУЛОН” з метою зберігання  та відвантаження зернових  та олійних культур на річковий транспорт (5 тис. тонн зерна на добу); розміщення терміналу, площею 5,5га передбачено у східній  ділянці Кременчуцького річкового порту.

Відновлення пасажирських перевезень річковим транспортом:

а/ Кременчуцький порт

Ø     Реконструкція пасажирської пристані  та пасажирського вокзалу.

Ø     Придбання сучасного місцевого флоту.

Ø  Організація культурно-побутових, прогулянкових пасажирських перевезень на зв’язку: Київ - Канів – Черкаси –Кременчук – Комсомольськ - Дніпродзержинськ –Дніпропетровськ –Запоріжжя – Херсон.

б/ пристань „Комсомольськ”

Ø  Будівництво пасажирської пристані.

Ø     Придбання сучасного місцевого флоту.

Ø  Організація культурно-побутових, прогулянкових пасажирських перевезень на зв’язку: Кременчук -Комсомольськ- Дніпродзержинськ.

в/ Реконструкція існуючих пасажирських причалів в межах Кременчуцького району.

У подальшому з метою задоволення потреб населення району, забезпечення ділових поїздок та комерційних перевезень з’явиться необхідність у розміщені гелікоптерних майданчиків у містах району.                .

 

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Для забезпечення надійності водопостачання на території району проектом передбачається вирішити наступні питання:

-               Реконструкція існуючих водопровідних насосних станцій м. Комсомольськ та м. Кременчук.

-               Модернізація водопровідних очисних споруд м. Комсомольськ потужністю 10,00 тис. м3/добу.

-               Заміна та профілактичний ремонт запірної арматури на водопровідних мережах, насосних станціях та ВОС.

-               Реконструкція існуючого хлорного господарства на ВОС.

-               Реконструкція підвищувальних насосних станцій з заміною насосного та електричного обладнання.

-               Завершення комплексу робіт по відновленню резервного джерела водопостачання міста – Північного прорізу (водозабір м. Кременчук).

-               Завершення реконструкції контактних освітлювачів на II–ой черзі ВОС м. Кременчук.

-               Продовження робіт спрямованих на очищення підземних вод від забруднення нафтопродуктами у м. Кременчук.

-               Проектування, влаштування та поліпшення зон суворого режиму об’єктів питного водопостачання.

-               Розроблення проектно-кошторисної документації для забезпечення централізованим водопостачання зазначених населених пунктів Запсільської і Дмитрівської сільських рад, які користуються привізною або неякісною водою.

-               Будіництво водопровідних мереж селах Садки, Бондарі, Піщане.

-               Ремонт свердловини, заміна водогону в с. Максимівка.

-               Буріння артезіанських свердловин відповідно програмі «Пошуки питних підземних вод та буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин на воду на території Полтавської області»

-               Продовження роботи по зонуванню та оптимізації систем водопостачання населених пунктів.

-               Спорудження бюветів у населених пунктах, де вода за фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам чинного стандарту.

-               Виявлення  та тампонаж недіючих свердловин та тих, що вийшли з ладу.

-               Впровадження сучасних методів водопідготовки з додержанням існуючих нормативів якості питної води.

-               Встановлення приладів обліку питної води на об’єкти житлового фонду та бюджетні організації.

-               Здійснення модернізації виробничої бази та удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

-               Розробка гідравлічних розрахунків існуючих водопровідних мереж з подальшою оптимізацією роботи систем централізованого водопостачання населених пунктів.

-               Використання енергозберігаючого обладнання на насосних станціях.

-               Розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання для населення на місцевому рівні з врахуванням закону України «Про питну воду та питне водопостачання (стаття 29) і постанову КМ України №1107 від 25.08.2004р. «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів госппитного водопостачання».

-               Розвиток та реконструкція, будівництво нових систем водопостачання відповідно обласної програми „Питна вода Полтавщини” на 2011 – 2020рр.».

7.3.КАНАЛІЗАЦІЯ

Для забезпечення надійності системи водовідведення на території району передбачено вирішити наступні питання:

-               Реконструкцію існуючих каналізаційних насосних станцій м.Комсомольськ та м. Кременчук.

-               Модернізацію системи аерації на КОС м. Комсомольськ.

-               Вдосконалення процесу переробки мулу на очисних спорудах каналізації м. Комсомольськ.

-               Будівництво споруд доочистки стічних вод м. Комсомольськ.

-               Перекладку каналізаційного колектору від КНС-9 до КНС-2Б в м.Комсомольськ

-               Будівництво каналізаційного колектору в мкр. «Піддубне» м.Комсомольськ.

-               Перекладку залізобетонних магістральних колекторів м. Кременчук, які внаслідок корозії мають поганий технічний стан.

-               Впровадження новітніх технологій очистки стоків та утилізації мулу з реконструкцією існуючих каналізаційних споруд лівого та правого берега (Крюків) м.Кременчук.

-               Реконструкцію самопливного колектору по вул. Молодіжній у м.Кременчук.

-               Заміну напірного трубопроводу від СП-17 до СП-18.

-               Заміну існуючих зношених (заміна аварійних) та будівництво других ниток напірних трубопроводів від існуючих каналізаційних насосних станцій.

-               Впровадження автоматизованих систем контролю за роботою каналізаційних насосних станцій.

-               Реконструкція існуючих насосних станції каналізації району з заміною на меньш енергоємне обладнання.

-               Розробка проекту та будівництво очисних споруд у с. Дмитрівка.

-               Будівництво систем водовідведення та очисних споруд в населених пунктах району.

-               Здійснення модернізації виробничої бази та удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

-               Розвиток та реконструкція, будівництво нових систем водовідведення відповідно обласної програми „Питна вода Полтавщини” на 2011 – 2020.

 

 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Для забезпечення надійного зовнішнього електропостачання району необхідно провести реконструкцію та модернізацію існуючих електропідстанцій, виконати нове будівництво ліній електропередачі, а також провести ремонти та заміну зношеного устаткування на повітряних лініях електропередачі всіх рівнів напруги:

- побудувати підстанцію 150/6кВ „Чикалівка”,

- для електропостачання нового житлового району „Озерний” побудувати підстанцію 150/10кВ „Озерна”.

- провести реконструкцію підстанції 35/10кВ „В. Кахновка” ;

- побудувати дволанцюгову кабельну лінію 35кВ від ПС 150/35/10кВ „Молодіжна” до ПС 35/10кВ „КНХС”;

- побудувати дволанцюгову кабельну лінію 150кВ від ПС 150/35/10кВ „Кременчук-місто” до ПС 150/35/10кВ „Занасип”;

    - побудувати ПЛ-35кВ «Власівка – Недогарки - Краснознаменка», з відповідною реконструкцією ПС-35кВ «Недогарки» та ПС-35кВ  «Краснознаменка», - побудувати відпайку від ПЛ-35кВ «ГПП – Павлиш» (мережі «Кіровоградобленерго»), із відповідною реконструкцією ВРП-35кВ на ПС «Білецьківка»;

- для покриття зростаючих навантажень провести будівництво нової ПС-35кВ «Фабрична»,

- провести будівництво нової ПС-35кВ «ЗБВ

- провести будівництво нової ПС-35кВ «Дормаш»,

- для забезпечення надійного електропостачання рекомендується побудувати нові РП-35кВ: «НС-1» та «НС-2»,

Для  існуючих повітряних ліній 330-110-35кВ передбачити улаштування технічних коридорів, санітарних і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови або переведення їх у кабельне виконання.

Для електропостачання споживачів населених пунктів пропонується встановлювати когенераційні установки, які дають можливість при генерації електричної енергії паралельно отримувати і теплову.

 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

 

Основними завданнями в галузі теплоенергетики, що забезпечать підвищення якості послуг з теплопостачання та зменшать шкідливі викиди продуктів згорання палива в атмосферу, є:

- створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення систем теплопостачання і впровадження інноваційних технологій;

- підвищення надійності і ефективності функціонування комунальної енергетики регіону шляхом реконструювання, оновлення та модернізації теплогенеруючого обладнання та теплових мереж;

- заміщення традиційних видів палива альтернативними видами, вторинними енергетичними ресурсами;

- впровадження когенераційних технологій у теплоенергетиці та використання теплових насосів;

- забезпечення розвитку виробництва енергетичного обладнання на базі вітчизняних підприємств.

Основоположним у перспективних рішеннях подальшого розвитку теплоенергетичного господарства району є дотримання вимог Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу, затверджених розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005р. №346-р.

 

 

 

 

 

 

ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Питання розвитку системи газопостачання передбачає подальшу розбудову міжселищних та розподільчих газопроводів, будівництво ГРП (ШРП).

Основні невідкладні заходи для безперебійного та безаварійного газопостачання м. Кременчука і Кременчуцького району наступні:

1.             Проведення реконструкції та відновлення роботи АГРС “КС“Кременчук”.

2.             Будівництво газопроводу високого тиску Ру=1,2 МПа Ø325 мм від АГРС “КС“Кременчук” до с. Піщане довжиною 3,5 км, газорозподільного пункту та з’єднувального газопроводу високого тиску Ру=0,6 МПа довжиною 14 км з діючими мережами м. Кременчука.

3.             Всього по Кременчуцькому району необхідно прокласти близько 71,0 км підвідних та розподільчих газопроводів до таких населених пунктів: с. Демидівка, с. Гуньки, с. Писарщина, с.Пустовіти, с.Варакути, с.Родочини, с.Яремівка, с.Гришівка, с.Самусіївка, с.Степівка, с.Крамаренки, с.Щербухи, с.Ковалі та с.Базалуки, загальною вартістю приблизно 17,78 млн. грн.

 

 

ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

 

Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення наявного картографічного і планового матеріалів та раніше розроблених проектів, а також враховуючи архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку в проекті визначився комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, який включає:

1)    захист від затоплення та берегоуріплення;

2)    розчистка річок, каналів та водойм, протималярійні заходи;

3)    захист від підтоплення;

4)    протизсувні заходи;

5)    протиерозійні заходи;

6)    протикарстові заходи;

7)    протипросідні заходи;

8)    рекультивація порушених територій;

9)    зрошення земель;

             10) розвиток рибногогосподарства.

 

 ЗАХОДИ ЩОДО ОЗДОРОВЛЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

На основі аналізу екологічної ситуації в районі запропоновані еколого-містобудівні заходи подальшого розвитку території, раціонального використання його території і забезпечення комфортних умов проживання:

- функціонально-планувальна організація території з урахуванням усіх планувальних обмежень

 

- реконструкція виробництв, екологічно спрямована модернізація технологічних процесів та обладнання на всіх екологічно шкідливих об’єктах

 

- налагодження якісного росту промислового виробництва за рахунок подальшого впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій,

- комплекс заходів щодо покращення стану повітряного

 

- запровадження системних підходів в сфері поводження з промисловими відходами

 

- розвиток  будівельної  індустрії при повному комплексному використанні корисних копалин

 

- розробка Схеми генерального плану розвитку гірничорудної промисловості Кременчуцької магнітної аномалії; розробка  Комплексного проекту екологічної реабілітації території в зоні впливу гірничо-видобувної промисловості Кременчуцького залізорудного регіону з урахуванням перспектив його розвитку

 

- налагодження знешкодження/утилізації або екологічно безпечного зберігання високотоксичних відходів (1-3 класів небезпеки)

 

- удосконалення магістральної мережі та екологізації транспортних потоків шляхом

 

- впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогосподарського комплексу

 

- реконструкція існуючої системи каналізаційного

 

- планувальна організація та дотримання режиму зон санітарної охорони дніпровських водозаборів

 

- планувальна організація  та  благоустрій з максимальним озелененням прибережної захисної смуги рік Дніпро та Псел

 

- удосконалення системи санітарного очищення території

 

- вирішення питання екологічної безпеки складів ВР для довкілля та жителів регіону

 

- проведення комплексу заходів з інженерної підготовки та гідротехнічного захисту території, упереджене виконання заходів з подолання негативних наслідків впливу гірничих підробок на інженерні споруди та мережі

 

- рекультивація відпрацьованих кар’єрів, відвалів, шламонакопичувачів, звалищ з подальшим поліфункціональним використанням цих територій

 

- раціональна організація та очищення поверхневого стоку в містах та інших населених пунктах району

 

- заборона підхоронень в  межах кладовищ, що вичерпали свій територіальний ресурс; благоустрій територій  та дотримання санітарних правил експлуатації діючих та утримання  закритих кладовищ

 

- покращення та розширення системи тепло- та газопостачання населених пунктів

 

- розширення мережі та благоустрій зелених насаджень загального призначення за рахунок створення  нових ландшафтно-паркових та водно-рекреаційних зон

 

- створення охоронних природних зон та об’єктів (з винесенням в натуру меж) як частини екологічної мережі регіонального значення з запровадженням  суворого природоохоронного режиму природокористування на природно-заповідних територіях та їх оздоровлення; розробка проекту та створення екологічного каркасу території як частини регіональної екомережі регіону

 

- покращення та розширення системи енергопостачання

 

- оздоровлення електромагнітного фону шляхом: інвентаризації джерел неіонізуючого випромінювання з визначенням меж санітарних зон та зон обмеження забудови, припинення в місті експлуатації об’єктів, що не мають санітарних паспортів

 

- санітарний благоустрій приватного сектору (централізоване водопостачання, каналізування, саночистка, асфальтування доріг тощо)

 

- розроблення санітарних паспортів всіх шкідливих в екологічному відношенні об’єктів;

 

- створення системи моніторингу екологічної ситуації  Кременчуцького залізорудного регіону з метою

 своєчасного реагування щодо упередження кризових та небезпечних процесів та явищ.

 

 

 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

 

№п/п

Показники

Одиниця вимірювання

Вихідний рік

Розрахунковий термін

1.

Площа території району, всього у тому числі:

тис. га

102,3

102,3

1.1.

Сільськогосподарського призначення, з них:

тис. га

69,4

53,0

 

- рілля

 

50,6

40,0

 

- багаторічні насадження (сади, виноградники інші багаторічні)

 

2,1

2,8

1.2.

Лісогосподарського призначення

тис. га

13,9

20,0

1.3.

Забудовані землі, з них:

тис. га

4,2

16,2

 

- під житловою забудовою

тис. га

0,4

0,5

 

- землі   промисловості, землі під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами та відповідними спорудами

тис. га

0,8

11,2

 

- землі, які використовуються для транспорту і зв’язку

тис. га

1,5

2,5

 

- землі громадського призначення, комерційного та змішаного використання та інші забудовані землі

тис. га

1,5

1,5

1.4.

Землі водного фонду

тис. га

11,4

11,1

1.5.

Заболочені землі

тис. га

2,8

2,5

1.6.

Інші відкриті землі

тис. га

0,7

-

 

З усіх земель:

тис. га

 

-

 

Рекреаційного призначення

тис. га

0,12

7,6

 

Природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

тис. га

6,1

8,3

 

землі Дмитрівської сільської ради

тис. га

6,0

6,0

2.

Кількість населених пунктів, у тому числі:

 

79

93

 

міст

одиниць

-

-

 

сіл

одиниць

79

63

3.

Населення району, у тому числі:

 

48,1

42,5

 

міст

Тис. осіб

-

-

 

Сільрад

Тис. осіб

48,1

42,5

4.

Щільність населення

осіб/га

0,44

0,40

5.

Об’єм водоспоживання

тис.м3/добу

0,6

17,4

6.

Об’єм водовідведення

тис.м3/добу

0,36

14,4

7

Газоспоживання

млн.м3/рік

н/д

105,73

8

Електроспоживання

Млн.кВтхгодин

н/д

18,9

9

Довжина залізничної мережі

км

160

164

10

Довжина автомобільних доріг

км

426,1

486,1

11

Щільність транспортної мережі:

 

 

 

 

- залізничної

км/тис.км2

156

160

 

- автомобільної

 

417,0

476

Примітки:

Показники наведенні без міст Кременчук та Комсомольськ, які є містами обласного підпорядкування.

Площі території району вихідного року представлені відповідно до форми 6-Зем, на розрахунковий термін відповідно до обмірів проектного плану.

 

 

Наверх ↑