Оголошення

Версія для друкуВерсія для друку

Стартував прийом заявок на конкурс із визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2020 році

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів з обрання нового складу громадської ради при Кременчуцькій районній державній адміністрації.

 

         Запрошуємо представників інститутів громадянського суспільства, які подали в установленому порядку документи для участі в установчих зборах з обрання нового складу Громадської ради при Кременчуцькій районній державній адміністрації, взяти участь в установчих зборах з обрання нового складу Громадської ради при Кременчуцькій районній  державній адміністрації, які відбудуться 16 квітня 2019 року. Місце проведення установчих зборів – малий зала адмінбудівлі, м. Кременчук, вул. Соборності, 14/23. Початок зборів о 11.00 годині. Реєстрація учасників проводиться у день проведення установчих зборів з 10.00 та припиняється о 10.50. Для реєстрації при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

         У разі, якщо особа, уповноважена інститутом громадянського суспільства взяти участь в установчих зборах, з поважних причин не може особисто взяти участь в установчих зборах, цю особу може представляти інша особа – член інституту громадянського суспільства, який делегував учасника установчих зборів, за умови дотримання статті 246 Цивільного кодексу України та на підставі рішення (протоколу) керівного органу інституту громадянського суспільства, посвідченого підписом керівника громадського об’єднання та його печаткою. Особа має право голосувати за уповноважену особу, яка подавалася для участі у засіданні установчих зборів та рекомендувалася до складу громадської ради при райдержадміністрації.

 

 

Оголошення!

Запрошуємо членів Громадської ради на позачергове засідання, яке відбудеться 25.04.2018 о 15:00 в малому залі  адмінбудівлі.

На засідання виноситься питання поповнення складу Громадської ради.

Представникам інститутів громадського суспільства, які бажають увійти до складу ініціативної групи рекомендуємо надати до Кременчуцької РДА документи визначені Постановою КМУ від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

____________________________________________________________________________________________________________

Оголошено про прийом документів від громадських організацій на участь у формуванні нового складу Громадської ради при Кременчуцькій райдержадміністрації

30 січня у малому залі адмінбудівлі відбулося перше засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Кременчуцькій райдержадміністрації. Участь у засіданні взяли керівник апарату райдержадміністрації Таміла САМБУР, представники інститутів громадянського суспільства – члени ініціативної групи.

  Ініціативна група затвердила Повідомлення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Кременчуцькій райдержадміністрації та Порядок проведення установчих зборів.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Кременчуцькій районній державній адміністрації

Запрошуємо представників громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих і професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі — інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України, стати учасниками установчих зборів Громадської ради при Кременчуцькій районній державній адміністрації, які відбудуться 05 квітня 2019 року.

Місце проведення установчих зборів – мала зала адмінприміщення, м.Кременчук, вул. Соборності, 14/23.

Початок зборів о 10.00 годині. Реєстрація учасників проводиться у день проведення установчих зборів з 9.00 до 9.30. Реєстрація учасників установчих зборів припиняється о 9.30.

Для участі в установчих зборах з формування Громадської ради при Кременчуцькій районній адміністрації до ініціативної групи, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996, необхідно подати заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадського суспільства.

До заяви додаються:

рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація    про    отримання    інститутом   громадянського суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Документи для участі в установчих зборах приймаються кожного робочого дня до 28 лютого 2019 року включно за адресою : м.Кременчук, вул. Соборності, 14/23.  к. 301, з 09.00 до 17.00 год.

Відповідальна особа: Хоменко Юлія Олексіївна. Телефон: 74-20-25. Електронна пошта:  vnupol_kremrda@adm-pl.gov.ua

Заява та всі документи, що додаються до неї, надсилаються на вказану електронну адресу в текстовій електронній формі в форматах DOC, DOCX, копія виписки з ЄДРПОУ може надаватись у вигляді скан-копій, оригінали документів надаються ініціативній групі персонально.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть громадська організація та кандидат.

Порядок розгляду поданих документів та підстави для відмови представнику інституту громадянського суспільства визначаються згідно з Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996.

Порядок проведення установчих зборів

Установчі збори Громадської ради при Кременчуцькій райдержадміністрації  є публічним відкритим заходом. Учасники установчих зборів можуть вести аудіо-, фото- та відеофіксацію, вільно зберігати та поширювати цю інформацію, вести трансляцію установчих зборів.

Проведення установчих зборів відкриває уповноважений представник ініціативної групи з числа кандидатів до нового складу Громадської ради, зачитується порядок проведення загальних зборів, обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, визначається кількісний склад Громадської ради, що не може становити більш як 35 осіб.

Якщо кандидатів до Громадської ради більше ніж визначений кількісний склад Громадської ради, проводиться конкурс з формування складу Громадської ради шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих   зборах   та   кандидатури  яких  внесені  інститутами громадянського  суспільства. 

До складу  громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному   представнику   від   кожного   інституту   громадянського суспільства.

Обраними до складу Громадської ради за результатами рейтингового голосування вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до райдержадміністрації. Райдержадміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

На підставі протоколу установчих зборів райдержадміністрацією затверджується склад  громадської  ради  і  оприлюднюється на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

*Приклад оформлення документів від ІГС для подання ініціативній групі з  підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Кременчуцькій  райдержадміністрації.

 

Наверх ↑