Відділ містобудування та архітектури

Версія для друкуВерсія для друку

Відділ містобудування та архітектури

Начальник відділу: КОТЯЙ Олександра Іванівна

Головний спеціаліст:

 

тел (0536) 75-58-78; ел. пошта  arh-gkg.kremrda@adm-pl.gov.ua

Основні завдання та повноваження Відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації :

Основними завданнями відділу у сфері містобудування та архітектури є:

1) Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

2) Підготовка рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях.

3) Внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і

 затвердження схеми планування території району.

4) Підготовка пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації.

5) Здійснення моніторингу:

реалізації схеми планування території району;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району,

генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

забудови та іншого використання територій.

6) Сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району.

7) Внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації.

8) Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень.

9) Забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом „б” частини першої статті 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

10) Підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів.

11) У межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району.

12) Координація діяльності:

суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

13) Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.

14) Надання будівельних паспортів забудови земельних ділянок.

15) Надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району.

16) Оформлення паспортів прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

17) Надання пропозицій щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування.

18) Ведення містобудівного кадастру на території району.

19) Сприяння створенню та оновленню картографічної основи території району.

20) Забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів.

21) Організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

22) Сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.

23) Інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

 

У сфері житлово-комунального господарства:

А) у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

1) забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;

2) розробляє і реалізує місцеві програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері;

3) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

4) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги,  моніторингу стану розрахунків за них, визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

5) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

6) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;

7) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

 

Б) у сфері теплопостачання та енергозбереження:

1) розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері;

2) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

3) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

4) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві та відповідних регіональних програм;

5) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку згідно із загальнодержавними та регіональними програмами.

 

В) у сфері питної води та питного водопостачання:

1) розробляє і забезпечує контроль  виконання заходів районної  програми у сфері питної води та питного водопостачання;

2) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;виконанням установлених у цій сфері правил і норм;

3) здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

Г) у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

1) бере участь у розробленні та виконанні заходів щодо благоустрою населених пунктів;

2) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

3) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

4) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

5) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

6) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

7) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

8) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;

 

Відділ виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

19) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

20) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

21) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

24) забезпечує захист персональних даних;

25) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

26) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

 

 

 

Наверх ↑