ПРО КІЛЬКІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЗАЯВ І ЧЕРГОВІСТЬ НАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Версія для друкуВерсія для друку

ПРО КІЛЬКІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЗАЯВ І ЧЕРГОВІСТЬ НАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Відповідно до Порядку використання коштів,  передбачених  у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю,  затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 309, бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування вартості реабілітаційних послуг для дітей реабілітаційним установам, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

 

Реєстраційний номер             заяви

Дата реєстрації заяви

Відомості про результати розгляду заяви

Орієнтовна дата заїзду (за вибором батьків, законних представників)

Строки надання реабілітаційних послуг

Назва реабілітаційної установи (за вибором батьків)

1

23.02.2021

Буде направлено до реабілітаційної установи

09.03.2021

09.03-18.03.2021

«Центр реабілітації дитини «Вікторія»

2

08.04.2021

Буде направлено до реабілітаційної установи 

18.05.2021

18.05-28.05.2021

Центр реабілітації та відпочинку АКВАРЕЛЬ ТОВ "Скадовськ-Аква" 

3

15.04.2021

Буде направлено до реабілітаційної установи 

23.08.2021

перенесено на 

03.06.2021

23.08.2021-03.09.2021 перенесено на 

03.06.2021-

14.06.2021

Одеський обласний благодійний фонд реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє"

4

19.04.2021

Буде направлено до реабілітаційної установи

15.06.2021

15.06.2021-26.06.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний дитячий реабілітаційний центр"СКІФОС"

5

11.05.2021

Буде направлено до реабілітаційної установи

01.08.2021

01.08.2021-12.08.2021

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ВІДНОВЛЕННЯ ФІЗИЧНИХ ФУНКЦІЙ ДИТИНИ"

 

Відділ з питань призначення та виплат  соціальних допомог та надання інших видів соціальної підтримки населенню №1 управління соціального захисту населення Кременчуцької районної державної адміністрації

 

Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Відомості про результати розгляду заяви

Орієнтовна дата заїзду (за вибором батьків, законних представників

Строки надання реабілітаційних послуг

Назва реабілітаційної установи

1

07.04.2021

Буде направлено до реабілітаційної установи

05.08.2021

05.08.2021         - 14.08.2021

ДП “Скадовськ” ПрАТ “Укрпрофздоровниця”

 

 

Відділ з питань призначення та виплати соціальних   допомог та надання інших видів соціальної підтримки населенню №3 управління соціального захисту населення Кременчуцької районної державної адміністрації

 

 

№п/п

Реєстраційний номер  заяви

Дата реєстрації заяви

Відомості про результати

Дата направлення дитини до реабілітаційної установи

Назва реабілітаційної установи ( за вибором батьків)

 1

     1

08.02.2021

Направлено до реабілітаційної установи запит щодо підтвердження строків проведення та вартості реабілітаційних послуг

15.11-26.11.2021

ТОВ «Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна »

 2

   2

08.02.2021

Направлено до реабілітаційної установи запит щодо підтвердження строків проведення та вартості реабілітаційних послуг

29.06.-08.07.2021

ТОВ «МДРЦ «Скіфос» м.Скадовськ

3

  3

12.02.2021

Направлено до реабілітаційної установи запит щодо підтвердження строків проведення та вартості реабілітаційних послуг

03.05-14.05.2021

ТОВ «Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна »

 

Відділ з питань призначення та виплати соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки населення № 2 управління соціального захисту населення Кременчуцької райдержадміністрації

 

Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Відомості про результати розгляду заяви

Орієнтована дата заїзду (за вибором батьків, законних представників)

Строки надання реабілітаційних послуг

Назва реабілітаційної установи (за вибором батьків)

1

25.02.2021

Укладено договір

01.03.2021

01.03.2021 -

12.03.2021

ДРУ «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина»

2

25.03.2021

Укладено договір

19.04.2021

19.04.2021 –

29.04.2021

ТОВ «Центр реабілітації дитини «Вікторія»

Якщо реабілітаційних послуг потребують одночасно двоє і більше дітей з однієї сім’ї, супроводжуючою особою може бути також другий із їх батьків, законних представників, один із близьких родичів (повнолітні брат або сестра, бабуся, дідусь, дядько, тітка) за наявності письмового підтвердження про це одного з батьків або законного представника. У такому разі заяву подає один з батьків або законний представник.Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один з її батьків чи її законний представник подає до одного із зазначених у цьому пункті органів за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання дитини заяву про направлення її до реабілітаційної установи (далі - заява) за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один із батьків дитини чи її законний представник разом із заявою подає (із пред’явленням оригіналів) копії таких необхідних документів:

- паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;

- свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;

- індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

- виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

- документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);

- одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України).

Місцевий орган на підставі зазначених документів формує особову справу дитини.

Заява разом з необхідними документами приймається місцевими органами. Копії документів засвідчуються посадовою особою місцевого органу.

Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами заява разом з необхідними документами з 01 січня 2021 р. приймається місцевими органами за місцем реєстрації дитини лише у разі надсилання їх поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Заява разом з необхідними документами для забезпечення дитини реабілітаційними послугами приймається також уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та адміністраторами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідному місцевому органу. У разі відсутності уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або адміністратора центру надання адміністративних послуг заява разом з необхідними документами для забезпечення дитини реабілітаційними послугами подається до місцевих органів.

Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами посадова особа виконавчого органу або адміністратори центру надання адміністративних послуг, які приймають заяви разом з необхідними документами, до 01 березня 2021 р. за наявності технічної можливості реєструють заяви, формують електронну справу (заповнюють відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилають електронну справу відповідному місцевому органу з використанням засобів електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”“Про електронні довірчі послуги”“Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

З 01 березня 2021 р. заяви разом з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або адміністраторами центру надання адміністративних послуг виключно після формування електронної справи.

Заяви разом з необхідними документами у паперовій формі передаються після формування електронної справи відповідному місцевому органу не рідше ніж один раз на два тижні.

Днем звернення одного з батьків дитини чи її законного представника до місцевого органу для забезпечення реабілітаційними послугами вважається дата реєстрації заяви разом з необхідними документами в журналі реєстрації заяв, форма якого затверджується Мінсоцполітики.

Реєстрація заяв, а також визначення черговості надання реабілітаційних послуг проводиться в порядку надходження заяв.

Місцевий орган щомісяця до 15 числа оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про кількість зареєстрованих заяв і черговість надання реабілітаційних послуг без зазначення персональних даних. Така інформація містить реєстраційний номер заяви, який присвоюється у хронологічному порядку, дату її реєстрації, відомості про результати її розгляду (дата направлення дитини до реабілітаційної установи; обґрунтована відмова від реабілітаційних послуг; зміна черговості тощо), строки надання реабілітаційних послуг та назву реабілітаційної установи.

Наверх ↑