ПРОТОКОЛ засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Кременчуцькій райдержадміністрації .

Версія для друкуВерсія для друку

ПРОТОКОЛ

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Кременчуцькій райдержадміністрації .

 

Кременчук                                                                                     30  січня  2019 р.

 

Присутні: члени ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Кременчуцькій районній державній адміністрації: О.Білаш, С.Галаган, А.Горячковський, А.Коваленко, К.Красовський, О.Радченко, О.Щербуха, А.Чумак, Т.Самбур, О.Олексієнко, Ю.Хоменко, В.Рамазанова  - всього 12 осіб.

Відсутні: Н.Кривоніс, С.Костецький, Т.Керімова - 3 осіб.

 

Порядок денний:

 

1. Про обрання голови, заступника голови та секретаря ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Кременчуцькій районній державній адміністрації.

2.  Про визначення дати, часу і місця проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Кременчуцькій районній державній адміністрації..

3. Про оприлюднення повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

 4. Про визначення дати проведення та порядку денного другого засідання ініціативної групи.

 

         Розпочала засідання ініціативної групи керівник апарату райдержадміністрації Т.Самбур,  яка повідомила, що стаття 38 Конституції України гарантує громадянам України право на участь в управлінні державними справами. Постановою КМУ від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» чітко регламентовано порядок формування громадських рад при органах виконавчої влади.

         Так, пунктом 1 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації зазначається, що «Громадська рада при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі - громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

         Пунктом 6 зазначеного положення зазначено, що «до складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України».

         Пунктом 8 зазначеного положення зазначено, що «для формування складу громадської ради орган не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група). Якщо при органі вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється органом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень. У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

         До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі громадської ради, представники органу, при якому утворюється громадська рада.

         Персональний склад ініціативної групи орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

          Розпорядженням голови РДА від 26.04.2018 № 180 «Про утворення ініціативної  групи з підготовки установчих зборів для поновлення складу громадської ради при районній державній адміністрації» за поданням Громадської ради затверджено склад ініціативної групи – 15 осіб, розпорядження оприлюднене на сайті РДА у встановлений постановою термін.

         Зазначила, що відповідно до завдань, які необхідно реалізувати ініціативній групі у процесі її роботи, логічним є розгляд окремих практичних питань організації роботи ініціативної групи та запропонувала затвердити порядок денний:

1. Про обрання голови, заступника голови та секретаря ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації.

2. Про визначення дати, часу і місця проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Полтавській облдержадміністрації.

3. Про оприлюднення повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

4. Про визначення дати проведення та порядку денного другого засідання ініціативної групи.

Голосували: «за» - 12, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

 

         1. Про обрання голови, заступника голови та секретаря ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування складу громадської ради при Кременчуцькій райдержадміністрації.

 

Слухали:

         Самбур Т.М., керівник апарату райдержадміністрації, яка запропонувала обрати головою ініціативної групи Горячковського Андрія Феодосійовича (громадської організації ВФСТ «Колос» АПК України), заступником голови – Олену Білаш (районна профспілкова організація професійної спілки працівників культури), а секретарем – Хоменко Юлію Олексіївну, завідувача сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації.

Виступили:

         Білаш О.О., яка підтримала запропоновані кандидатури. Відзначивши, що Горячковський Андрій Феодосійович має активну громадську позицію тож доцільно, якби він очолив ініціативну групу.

Вирішили (одноголосно):

         1. Визначити головою ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування складу громадської ради при Кременчуцькій райдержадміністрації Горячковського Андрія Феодосійовича від громадської організації ВФСТ «Колос» АПК України.

 2. Визначити заступником голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування складу громадської ради при Кременчуцькій райдержадміністрації Олену Білаш від районної профспілкової організації професійної спілки працівників культури.

3. Визначити секретарем ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Кременчуцькій райдержадміністрації на 2019-2020 роки завідувача сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації Хоменко Юлію Олексіївну.

 

         2. Про визначення дати, часу і місця проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при  Кременчуцькій райдержадміністрації.

 

Слухали:

         Горячковського А.Ф., який повідомив, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 996 “ Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики ” не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів орган виконавчої влади в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів та ін.інформацію.

Вирішили (одноголосно):

         1. Провести установчі збори за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради при Кременчуцькій райдержадміністрації в залі засідань райдержадміністрації 05 квітня 2019 року о 10 год.

 

         3. Про оприлюднення повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

 

Слухали:

         Горячковського А.Ф., голову ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради, який зазначив, що відповідно до Постанови № 996 від 03.11.2009, передбачено, що не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

         Запропонував сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації сприяти оприлюдненню цього повідомлення. Також запропоновано оприлюднити приклад оформлення документів від ІГС для подання ініціативній групі з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при райдержадміністрації.

Виступили:

         Самбур Т.М., Олексієнко О.В.

Вирішили (одноголосно):

         1. Затвердити повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів та  зразки документів для подання інститутами громадянського суспільства про наміри взяти участь в установчих зборах за участю інститутів громадянського суспільства для формування складу громадської ради при Кременчуцькій райдержадміністрації, а саме:

         - зразок заяви інституту громадянського суспільства для підтвердження участі в установчих зборах;

         - зразок витягу з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) інституту громадянського суспільства;

         - зразок біографічної довідки уповноваженого представника інституту громадянського суспільства на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

         - зразок інформації про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

2. До 03 лютого 2019 року оприлюднити повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи на веб-сторінці Кременчуцької райдержадміністрації.

        

4. Про визначення дати проведення та порядку денного другого засідання ініціативної групи.

 

Слухали:

         Горячковського А.Ф., голову ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради, який запропонував провести друге засідання ініціативної групи 4 березня 2019 року о 14.00.

         На засіданні розглянути практичні аспекти проведення установчих зборів, розглянути подані документи, затвердити список учасників зборів, форму бюлетеня для голосування за кандидатів до складу громадської ради.

Вирішили: провести друге засідання ініціативної групи 4 березня 2019 року о 14.00.

Вирішили (одноголосно):

         Провести друге засідання ініціативної групи 4 березня 2019 року о 14.00.

 

 

Голова ініціативної групи

з підготовки установчих зборів

для формування нового

складу громадської ради при

Кременчуцькій райдержадміністрації                                           А.Ф.Горячковський

 

 

 

Секретар

ініціативної групи

з підготовки установчих зборів

для формування нового

складу громадської ради при

Кременчуцькій райдержадміністрації                                                    Ю.О.Хоменко

 

Наверх ↑