Відділ з питань освіти, культури, молоді, спорту та охорони здоров"я

Версія для друкуВерсія для друку

Відділ з питань освіти, культури  та охорони здоров"я

Начальник відділу – Семерянін Оксана Григорівна

Головний спеціаліст відділу - Гаврикова Тетяна Юріївна

Тел. 74-21-66

ел. пошта  osvitakremrda@adm-pl.gov.ua

Основне завдання відділу з питань освіти, культури та охорони здоров"я:

забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері освіти, фізичної культури та спорту, культури, охорони здоров"я та реалізації молодіжної політики.

 

Функції відділу:

Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

Визначення потреби, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти;

Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів освіти та спорту;

Організація роботи щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців;

Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

Забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;

Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, молоді та спорту, виконанням закладами освіти усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;

Координація діяльності закладів освіти в межах своїх повноважень;

Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

Сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського  руху;

Забезпечення підготовки і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

Сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, виконання програм спрямованих і здійснення заходів спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильства в сім’ї;

Підготовка пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді, протидії торгівлі людьми, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, а також забезпечення їх виконання;

Підготовка і забезпечення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надання в межах компетенції установам та організаціям та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильства в сім’ї.

Забезпечення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

Наверх ↑